– Det er en grotesk tanke!

Tvillingpappa Erik Ulfsby ble sjokkert da han hørte om SV-forslaget om å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 22. Sp-topp Kjersti Toppe sier at forslaget vil skape splid i et eventuelt rødgrønt regjeringssamarbeid.

Erik Ulfsbys tvillinger ble født i svangerskapsuke 24. Da veide barna 500 gram.- Guttene var veldig små, men de var helt like meg da de kom ut. Etter min mening, så er det helt åpenbart at et barn i svangerskapsuke 22 er et menneske, sier han til TV 2.Ulfsby reagerer sterkt på SV-vedtaket om å kjempe for å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 22.