SLITER: Undersøkelsen bekrefter at koronaepidemien har hatt negativ effekt på det sosiale miljøet til studentene og ført til mer psykiske plager samt ensomhet.
SLITER: Undersøkelsen bekrefter at koronaepidemien har hatt negativ effekt på det sosiale miljøet til studentene og ført til mer psykiske plager samt ensomhet.

– Det er grusomme tall og vond lesning

Annenhver student sliter psykisk, og 4 av 10 har søvnproblemer, viser undersøkelse med 62.498 studenter.

Det er dystre tall som kommer fram i Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel (SHoT) som ble offentliggjort mandag.

Studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit står bak rapporten som har kartlagt hvordan 62.498 studenter har hatt det under pandemien.

Nesten halvparten (45 prosent) av studentene oppgir at de opplever alvorlige psykiske symptomplager. Det er en økning fra 32 prosent i 2018.

Sentrale funn i undersøkelsen

  • 45 prosent opplever alvorlige psykiske symptomplager. En økning fra 32 % i 2018.
  • 68 prosent oppgir at de har svært god eller god fysisk helse. En nedgang fra 79 prosent i 2018.
  • Én av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje, og like mange at har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det.
  • 15 prosent oppgir de har selvmordstanker. I 2010 var dette tallet åtte prosent.
  • Fire av ti studenter har søvnproblemer.
  • 54,4 prosent av studentene sier de er ensomme. I 2018 var det samme tallet 23,6, og i 2014 var det 16,5.
  • 40 prosent av studentene har hatt mye eller svært mye helseplager siste uke. Andelen er betydelig høyere blant kvinnelige (48 %), enn blant mannlige studenter (24 %). Det er flest av de yngste og eldste studentene som rapporterer høye nivåer av helseplager siste uke, mens problemet er mest utbredt blant studenter i Sørøst-Norge.
  • Følelse av trøtthet og lite energi (50 %) er den vanligste helseplagen, stress (46 %) men også søvnproblemer (27 %), nakkesmerter (26 %) og hodepine (21 %) er utbredt.
    Kilde: SHoT

– Det er tilbakemeldinger fra studenter her som vi må ta på største alvor. Dette er en stor økning, og et hopp fra 2018, sier Kari-Jussie Lønning, som er leder for styringsgruppen som står bak undersøkelsen.

Hun presiserer at tilbakemeldingene må ses i lys av det siste året og tiltakene som har rammet spesielt hardt for studentene.

TA PÅ ALVOR: Kari Jussie Lønning mener studenters tilbakemeldinger må tas på største alvor Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO
TA PÅ ALVOR: Kari Jussie Lønning mener studenters tilbakemeldinger må tas på største alvor Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO

Vanskelig å finne tilhørighet

Mange flytter hjemmefra for første gang og skal ordne praktiske ting som økonomi og klesvask. I tillegg skal studentene etablere et nytt sosialt nettverk og prestere på høye akademiske krav.

– Tiltakene har bidratt til at de ikke får bygd opp et nytt sosialt nettverk. Og det betyr at det kan være vanskelig å finne tilhørighet i studentgruppen eller klassen, og dermed også vanskelig å etablere kontakt hvis man trenger trøst hos andre, sier Lønning.

Grusomme tall

Også Andreas Trohjell, leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), reagerer på tallene.

Leder i Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Leder i Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Det er grusomme tall og vond lesning. Dette gjelder mange mennesker, og må gjøres noe med nå. Vi kan ikke sitte og se på dette! sier han.

– Det er en skikkelig realitetsorientering, og må settes høyt på dagsorden. Det må settes i gang gode tiltak som fungerer.

Studentorganisasjonen skal ifølge lederen i dialog med Stortinget og regjeringen for å finne ut av gode tiltak som fungerer for studentene.

Trohjell håper at alle studentene som går med vonde tanker og har det kjipt, bruker helsetilbudet til studentsamskipnaden, og at de som ikke har det vondt, sender melding til medstudenter og spør hvordan det går.

Kari-Jussie Lønning sier imidlertid at det er grunn til å tenke at når man får reversert tiltakene, vil mange kunne oppleve å få det bedre igjen.

Kan reverseres

Mens 45 prosent oppgir at de opplever psykiske plager, har SHoT kartlagt at 18 prosent er blitt diagnostisert med psykiske lidelser, der angst og depresjon er mest vanlig.

– Hvis studentenes opplevelser blir stående også etter fjerning av tiltakene, vil det kunne øke risikoen for at man ser med psykiske lidelser senere.

Lønning mener likevel at psykiske plager lettere kan forsvinne hvis det blir lettelser for studentene, eller tiltak som kan gjøre det lettere for studentene å gjennomføre studier.

– Myndighetene bør nok en gang vurdere smitteverntiltakene opp mot hvilke belastninger det gir.

Inviterer til toppmøte

Det vil nå forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) gjøre noe med.

– Hele Norge legger bak seg et år preget av avstand og lite sosial kontakt. Det stikk motsatte av hva vi mennesker er vant til og trenger for å ha det bra. Ensomheten rammer også studentene i aller høyeste grad, sier han i en pressemelding mandag.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Foto: Terje Pedersen / NTB
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han vil bruke undersøkelsen til å diskutere hva som kan gjøres for å bedre studentenes psykiske helse både på kort og lang sikt.

De inviterer derfor studenter, sektoren og helselinjen til et toppmøte med studentenes psykiske helse som tema.

84 prosent vil ta vaksinen

Det er tydelig at studentene ønsker seg ut av pandemien. Hele 84 prosent oppgir at de er klare til å ta vaksinen.

– Det er en utrolig positiv tilbakemelding! Jeg ble veldig, veldig glad, sier Kari-Jussie Lønning.

Det sier også Andreas Trohjell i NSO:

– Det er kjempehyggelig. Studentene er veldig klare for å komme ut av pandemien. Og dette er studenter i høyere utdanning, som har tiltro til vitenskapen, sånn sett, sier han.

Han håper studentene er ferdigvaksinerte til høsten, så de får en så god start som mulig.

– Både førsteårsstudenter, men ikke minst for andreårsstudenter som ikke har vært på campus i det hele tatt, sier lederen.

Er du student og kjenner deg igjen i psykiske eller fysiske helseplager? Vi vil gjerne snakke med deg. Ta kontakt på mail: emma.flode@tv2.no

Relatert