Senterpartiet avgjør rødgrønn abort-revolusjon: Nestleder vil ha fri abort til uke 18

Senterpartiets 2. nestleder Anne Beathe Tvinnereim mener abortnemndene har utspilt sin rolle og ber partiet gjøre som alle de andre rødgrønne partiene: Gå til valg på å utvide retten til fri abort med seks uker.

– Jeg mener det er på tide å fjerne abortnemndene frem til attende uke, sier Anne Beathe Tvinnereim til TV 2.

– Hvorfor det?

– Abortnemndene har utspilt sin rolle. Og kvinnene skal ikke måtte forholde seg til den institusjonen. Det er overformyndersk, sier Sp-nestlederen.

Historisk utvidelse

Søndag vedtok landsmøtet i SV at de vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 22, altså over halvveis i svangerskapet.

Dermed har fem av Stortingets ni partier nå vedtak av ulik art som vil utvide grensen for selvbestemt abort. Rødt og SV går lengst, mens Ap, Miljøpartiet De Grønne og Venstre setter grensen ved uke 18.

Også Senterpartiet skal ta stilling til om de ønsker å utvide retten til selvbestemt abort.

I forkant av partiets landsmøte har programkomiteen i partiet delt seg mellom de som ønsker å bevare dagens abortlov med nemndordningen, og de som ønsker å avvikle abortnemndene og gi kvinnen rett til selv å avgjøre om hun vil ta abort frem til svangerskapets 18. uke.

Senterparti-nestlederen er ikke i tvil.

– Alle kvinner ønsker å utføre aborten så snart som overhodet mulig, dersom de ser seg nødt til å ta abort. Da skal man ikke legge stein til byrden frem til attende uke. Dette valget er det kvinnen som skal ta, og hun er fullt kapabel til å ta det alene, sier Tvinnereim.

– Hvordan lar det seg løse at dere har så ulike syn i partiledelsen?

– Det kjennetegner Senterpartiet og verdispørsmålet. Vi har stor respekt for at man kan ha ulike syn i verdisaker, og jeg tror vi skal ha en veldig god debatt om det på landsmøtet, sier Anne Beathe Tvinnereim.

I forrige uke skrev hennes nestlederkollega i Senterpartiet, Ola Borten Moe, et innlegg der han gikk imot en utvidelse av retten til selvbestemt abort.

TV 2 har forsøkt å få et intervju med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum flere ganger om hans mening i abortspørsmålet, men han har takket nei eller ikke besvart TV 2s henvendelser.

– Vil utvide selvbestemmelsen

Leder av Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, tilhører mindretallet i Senterpartiets programkomité som vil utvide kvinners rett til fri abort til uke 18.

– Vi vil utvide selvbestemmelsen, altså at det er den gravide som skal bestemme selv, fra uke 12 til uke 18. Så vil vi erstatte påbud om nemnd med tilbud om rådgivning.

Også førstekandidat for Senterpartiet i Sogn og Fjordane, Aleksander Øren Heen, tilhører mindretallet.

Heen har tidligere uttalt til TV 2 at han tror på en liberalisering av loven dersom de rødgrønne vinner valget, uansett hvor Sp lander på landsmøtet.

– Historien har vel vist at når det er et rødgrønt flertall, så er en mer liberal i disse spørsmålene enn hvis det er et blått flertall. Senterpartiet kommer nok til å være med på en del av det. Menneskeverdet er viktig opp i dette her, men det er også viktig at kvinnen har full myndighet over egen kropp, og det er et bærende prinsipp, mener Heen.

Relatert