GLAD: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er glad for at forslaget fikk støtte i Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum
GLAD: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er glad for at forslaget fikk støtte i Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum

Justisdepartementet varsler strengere straff for ulovlig opphold

Utlendinger som er utvist på grunn av alvorlige straffbare handlinger, og som ikke forlater landet, skal kunne straffes med fengsel i inntil to år.

Etter forslag fra regjeringen har Stortinget vedtatt endringer i utlendingsloven.

Endringene innebærer blant annet strengere straff for utlendinger som er utvist som følge av handlinger som medførte fengselsstraff, men blir værende i landet ulovlig.

Etter de nye reglene kan straffen for ulovlig opphold i disse tilfellene settes til fengsel i inntil to år. I dag er strafferammen inntil seks måneders fengsel.

De nye reglene trer i kraft allerede 30. april 2021.

– Det er viktig med strenge tiltak som bidrar til at utlendinger som har blitt dømt for alvorlige straffbare handlinger, respekterer avgjørelser om utvisning og forlater landet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Mæland er glad for at lovendringen fikk enstemmig støtte på Stortinget.

– Ulovlig opphold er skadelig for tilliten til systemet. En del personer med ulovlig opphold begår ny kriminalitet eller jobber svart mens de er i Norge, og i noen tilfeller er det svært krevende å få til tvangsretur, sier Mæland.

Den nye straffeskjerpelsen gjelder for utlendinger som er utvist som følge av ilagt fengselsstraff, ikke for utlendinger som er utvist på grunn av brudd på utlendingsloven eller på grunn av bøtestraff.

Relatert