LAR KOMMUNENE BESTEMME: Regjeringen går inn for å la kommunene regulere bruken av elsparkesykler. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
LAR KOMMUNENE BESTEMME: Regjeringen går inn for å la kommunene regulere bruken av elsparkesykler. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Varsler nye regler for elsparkesykler

Allerede i mai vil det nye regelverket være på plass, og kommunene kan dermed fritt regulere bruken av elsparkesykler. Blant endringene kommer en fartsgrense på seks km/t når man passerer fotgjengere og nye skilt.

– Det er veldig mye bra, men også mange utfordringer, for eksempel for blinde og svaksynte. Det er behov for å gi kommunene verktøy som får frem alle fordelene, men begrenser alle ulempene med elsparkesykler, sier Nikolai Astrup (H) til TV 2.

Fredag forteller kommunal- og moderniseringsministeren at han vil bidra til å jobbe frem et lovforslag som sikrer kommunene hjemmel til å regulere elsparkesyklene i storbyene.

VIL BEGRENSE ULEMPENE: Kommunalminister Nikolai Astrup (H) ønsker at kommunene selv skal sette reglene for elsparkesyklene. Foto: Jil Yngland
VIL BEGRENSE ULEMPENE: Kommunalminister Nikolai Astrup (H) ønsker at kommunene selv skal sette reglene for elsparkesyklene. Foto: Jil Yngland

- Vi ønsker at kommunene skal få muligheten til å regulere virksomheten på den måten de mener er best for seg, så det kan bli ulike reguleringer rundt om i landet, sier Astrup.

I løpet av forsommeren vil det komme flere regulerende tiltak – men ingen ytterligere innstramming eller regulering knyttet til promille.

Fartsgrense på 6 km/t

Siden frislippet i 2018 har elsparkesykler skapt hodebry for flere kommuner.

Regelverket som nå vil innføres, innebærer endringer i veitrafikkloven. I tillegg vil regjeringen bidra til å klargjøre kommuner i større grad kan regulere forekomsten av elsparkesykler.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) presenterer fredag pakken med tiltak. Flere vil gjelde allerede tidlig i mai.

Inndelingen er todelt. På et plan gjør Samferdselsdepartementet endring i forskrift for å tydeliggjøre regelverket for kjøring med elsparkesykkel nasjonalt. Dette innebærer fire konkrete endringer:

  • Kommuner vil få mulighet til å gi parkeringsbøter til parkerte elsparkesykler.
  • Det vil bli etablert helt nye skilt, deriblant soner for parkeringsforbud og en særlig fartsgrense i enkelte soner, for eksempel fortau.
  • De vil bli forbud mot mer enn én person av gangen på en elsparkesykkel.
  • Tydeliggjøring i regelverket av at elsparkesyklister må ta hensyn til fotgjengere, og at de må holde en fart på 6 kilometer i timen eller mindre når de passerer.

Den andre delen handler om å gi kommunene anledning til å regulere bruken av elsparkesykler. Dette kan for eksempel føre til at noen kommuner innfører en anbudsordning for å drive utleie av elsparkesykler.

Målet er at regjeringen skal samarbeide med Stortinget for å få dette vedtatt før sommeren, slik at kommunene kan regulere bruken denne sommeren.

Samferdselsminister Hareide sier de har vært særlig opptatt av forbudet mot flere enn én fører på sparkesykkelen.

– Vi er også veldig tydelige på at det kun er lov til å være en person på en elsparkesykkel, og ikke to, eller i verste fall tre, som vi har sett i trafikken, sier Hareide til TV 2.

Vil gjøre bruken tryggere

Samferdselsministeren sier forskriften skal gi kommunene virkemidler til å håndtere elsparkesyklene på en bedre og mer kontrollert måte.

– Elsparkesyklene gir oss mulighet til mobilitet, men vi må ha mer orden og tydeligere regler. Det kommer nå, sier samferdselsministeren.

ØNSKER TRYGGERE BRUK: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil ha slutt på ruskjøring på elsparkesykler. Foto: Terje Pedersen
ØNSKER TRYGGERE BRUK: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil ha slutt på ruskjøring på elsparkesykler. Foto: Terje Pedersen

Hareide legger også til at man ikke skal bruke elsparkesykler når man er overstadig beruset, og sier regelverket vil gjøre bruken av sparkesyklene tryggere og bedre. Det gjøres likevel ingen regler knyttet til promille.

- Jeg tror brukerne kommer til å oppleve det positivt. Det er bra for de som bruker elsparkesykkel og oss andre som en del av trafikkbildet, sier Hareide.

Fritt frem for regulering

Med reguleringene følger ønsker regjeringen å gi kommunene en mulighet å inngå avtaler om anbud, som vil si at de står fritt til å regulere både antallet elsparkesykler og aktører.

Tidligere har blant annet Trondheim kommune forsøkt å regulere elsparkesykkelaktører. Kommunen hadde anbudskonkurranse for 2021, der tre aktører fikk tildelt løyve til å leie ut elsparkesykler. Likevel har en fjerde aktør, Ryde, satt ut elsparker på kommunens grunn.

Det har ført til rettssaker, og om et par uker skal en sak mellom Trondheim kommune og en elsparkesykkelaktør opp i Frostating lagmannsrett. Om dommen ankes kan det være avgjørelsen ikke er klar før slutten av året.

Trondheim kommune mener dette er positivt.

– Jeg synes det er veldig positivt. De fleste vil nok si at det er på overtid, men uansett bra at det kommer nå, så vi ikke får enda en sesong med kaos, sier enhetsleder i eierskapsenheten hos kommunen, Frank Grønås.

– På tide

Også flere utleieaktører mener dette er et steg i riktig retning.

NORGESSJEF: Chrstina Moe Gjerde i Voi. Foto: Pressefoto
NORGESSJEF: Chrstina Moe Gjerde i Voi. Foto: Pressefoto

– Dette er gode nyheter for alle som vil ha mer mikromobilitet og mindre utslipp i norske byer, sier norgessjef i Voi, Christina Mo Gjerde.

– Det kommer på overtid, men bedre sent enn aldri. Det er viktig at politiet nå håndhever de nye reglene, og at kommunen benytter muligheten til å kvitte seg med useriøse aktører.

Tiers norgessjef, Lar Christian Grødem-Olsen, mener spesielt forbudet mot mer enn én på sykkelen er et viktig tiltak. Likevel skulle han ønske seg tiltak rettet mot promillekjøring.

FORNØYD: Lars Christian Grødem-Olsen i Tier. Foto: Berit Roald
FORNØYD: Lars Christian Grødem-Olsen i Tier. Foto: Berit Roald

– Det er samtidig flere tiltak vi savner og håper blir lagt inn. Det viktigste er en promillegrense, som vi har etterlyst over tid. Det er likevel positivt at regjeringen vil samarbeide videre med Stortinget for å få på plass ytterligere reguleringer, sier Grødem-Olsen.

Relatert