NY ASFALT: Regjeringen bevilger asfaltpenger til å utbedre flere veistrekninger i Norge. Politikerne er uenige om hvem som skal ta æren for det.
NY ASFALT: Regjeringen bevilger asfaltpenger til å utbedre flere veistrekninger i Norge. Politikerne er uenige om hvem som skal ta æren for det. Foto: Aage Aune / TV 2

Nå skal Norge bruke 1,25 milliarder på ny asfalt

Her kan du sjekke om sommerens asfaltering skjer på dine meste brukte veistrekninger.

Fra mai til september skal staten bruke 1250 millioner kroner på ny asfalt på norske riksveier.

Ifølge samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) vil dette sørge for nytt toppdekke på ti prosent av riksveinettet, og at kvaliteten på veiene vil bli rekordhøy.

Men Frp mener samferdselsministeren bør være forsiktig med å skryte av satsingen. For de siste 300 millionene var det opposisjonen som sørget for.

– Vi har jo til sammen 10 000 kilometer med riksvei, så ti prosent av de veiene får nå altså ny asfalt fra mai til september i 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til TV 2.

TV 2 har gjennomgått listen over riksveistrekningene som får ny asfalt. Samferdselsministeren mener det er 1000 kilometer, men det nøyaktige tallet i oversikten er 854,4 kilometer, fordelt på i alt 499 veistrekk.

Av landets regioner er det Viken som har både flest kilometer med asfaltering og flest veistrekk som skal asfalteres, med cirka 185 kilometer og 104 veistrekk.

Regionen med lavest antall kilometer ny asfalt er Rogaland med cirka 28 kilometer, mens Møre og Romsdal er fylket med lavest antall veistrekk som skal asfalteres, bare 16.

Men Frps samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud er ikke imponert.

MUSIKK I ØRENE: Men Frp vil helst ha mer penger til vei.
MUSIKK I ØRENE: Men Frp vil helst ha mer penger til vei. Foto: Aage Aune / TV 2

– 1,25 milliarder til asfalt er definitivt musikk i mine ører, men jeg synes jo det er spesielt at det er regjeringen som tar æren for at regjeringen virkelig asfalterer.

– Hadde vi ikke fått på plass de siste 300 millionene til riksveiene, så hadde man ikke stoppet forfallet. Vi ville jo ha 200 millioner til. Det ville ikke regjeringen, sier Hoksrud.

Ny rekord

Asfalteringen i sommer vil bringe riksveistandarden til et rekordhøyt nivå. Hittil har drøyt 90 prosent av riksveinettet holdt tilfredsstillende standard på toppdekket. Etter sommeren vil dette øke til 93 prosent.

– Og det er nok ny rekord, sier Hareide.

Hoksrud har sett igjennom hele skrytelisten fra samferdselsdepartementet og Statens vegvesen. Han mener mange strekninger hadde fortjent å komme inn på listen.

– Det ligger inne noe asfalt på for eksempel riksvei 41 i Telemark, men det er nok mye større deler av den strekningen som burde hatt ny asfalt, bemerker Frp-politikeren, og synes det er litt artig at regjeringen skryter av en satsing de måtte tvinges til å gjennomføre og at Frp foreslo ytterligere 500 millioner kroner til asfalt på riks- og fylkesveiene i år.

ASFALTVINNER: Denne strekningen på Ring 3 i Oslo får ny asfalt.
ASFALTVINNER: Denne strekningen på Ring 3 i Oslo får ny asfalt. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det regjeringen bruker nå bringer veistandarden tilbake til samme nivå som i 2016, da Frp satt med samferdselsministeren. Men vi har fortsatt en del igjen på riksveinettet, sier Hoksrud.

Får du ny asfalt i nærheten av der du bor. Sjekk her:

Relatert