UASs president Joe Biden åpnet torsdag sitt klimatoppmøte. 40 verdensledere er invitert til møtet, blant dem presidentene i både Kina og Russland. Foto: Evan Vucci / AP / NTB
UASs president Joe Biden åpnet torsdag sitt klimatoppmøte. 40 verdensledere er invitert til møtet, blant dem presidentene i både Kina og Russland. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Vil kutte USAs klimautslipp med 50 prosent innen 2030 – Greenpeace ikke imponert

USAs president Joe Biden tok til orde for ambisiøse utslippskutt da han åpnet sitt klimatoppmøte torsdag.

– Prisen for å ikke handle bare stiger. USA venter ikke, sa Biden i sin åpningstale til klimatoppmøtet, der et stort antall stats- og regjeringssjefer deltar.

Biden har forpliktet seg til å kutte USAs klimagassutslipp med minst 50 prosent innen 2030, målt i forhold til utslippsnivået i 2005. Målet ble bekreftet torsdag.

Han håper løftet skal oppmuntre Kina og andre store utslippsnasjoner til å få fart på egne utslippskutt.

Allerede har Japan varslet kutt i klimagassutslippene på 46 prosent innen 2030, sammenlignet med 2013-nivå. Storbritannia har gått lengst, med et svært ambisiøst mål om å kutte landets klimautslipp med hele 78 prosent i 2035, sammenlignet med 1990-nivå.

Blant verdenslederne som stiller på det to dager lander klimatoppmøtet, er Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping, samt Norges statsminister Erna Solberg (H).

FNs generalsekretær António Guterres sa at verden «er på kanten av stupet» og at «neste steg må gå i riktig retning».

Solberg: USA melder seg igjen på som en drivkraft mot klimaendringene

Statsminister Erna Solberg (H) gleder seg over at USA under president Joe Biden viser nye takter i klimapolitikken, med løfter om betydelige utslippskutt.

– USA melder seg på igjen som en drivkraft for et bedre klima i verden og for å redusere utslippene, sier Solberg til NTB i forbindelse med Biden-administrasjonens klimatoppmøte.

Solberg viser til at det i februar i fjor var svært få land som meldte inn nye nasjonale utslippsmål til FN.

– Norge var ett av få, og kanskje det eneste vestlige landet, som gjorde det, og forsterket sine mål i tråd med Parisavtalen, sier Solberg.

– Nå begynner andre å komme etter, som et resultat av det amerikanske lederskapet, legger hun til.

Greenpeace lar seg ikke imponere

USAs president Joe Bidens løfte om å halvere USAs klimautslipp innen 2030 er bra, men ikke ambisiøst nok, mener Greenpeace Norden.

– Når han sier halvering, så er det i forhold til USAs utslipp i 2005, som var historisk høyt. Vi andre bruker 1990 som utgangsår, og hvis man skal omregne det til 1990, så tilsvarer det en reduksjon på cirka 43 prosent, sier Greenpeace Nordens generalsekretær Mads Flarup.

– Det er betydelig lavere enn for eksempel det danske kuttet på 70 prosent eller EUs kutt på 55 prosent, sier Flarup videre.

Han beskriver riktig nok Bidens kuttløfte som bra, og mener det vil presse andre land i riktig retning, men ambisjonene bør være høyere, mener Flarup.

Xi Jinping bekrefter Kinas klimaløfter

Kinas president Xi Jinping gjentok i sin åpningstale til klimatoppmøtet at landet har mål om å nå utslippstoppen i 2030 og være karbonnøytralt i 2060.

Dermed ser det ikke ut til at det kommer noe nytt utslippsmål fra Kina på toppmøtet som USAs president Joe Biden arrangerer.

Kina har verdens største utslipp av klimagasser og står alene for rundt en firedel av verdens utslipp.

– Vi må være forpliktet til en grønn utvikling. Å forbedre miljøet er å styrke produktiviteten, sa presidenten for verdens mest folkerike land.

Xi sa at rike land og som er ansvarlige for større historiske CO2-utslipp, bør påta seg mer av ansvaret og både gjøre endringer i egne land og hjelpe utviklende land til å finansiere overgang til lavutslippsøkonomier.

– Vi må være forpliktet til prinsippet om felles, men differensiert ansvarsdeling, sa Xi.

Han la vekt på at Kinas mål går ut på å gå fra å være på utslippstoppen i 2030 til å være karbonnøytralt 30 år senere, en relativt kort periode som tilsvarer en generasjon.

– Dette krever en usedvanlig kraftig innsats, sa Xi.

Som del av planen om utslippskutt, skal Kinas forbruk av kullkraft reduseres de kommende årene, lovet han.

– Vi skal føre streng kontroll med kullkraft-prosjekter, sa Xi, og utdypet at det blir lagt strenge begrensninger på økning i kullkraftforbruk de neste fem årene, før kullkraftforbruket trappes ned i neste femårsperiode som starter i 2025.

(©NTB)

Relatert