KORONAPRØVER: På pandemilabben på Ullevål sykehus analyserer de tusenvis av koronaprøver hver eneste dag.
KORONAPRØVER: På pandemilabben på Ullevål sykehus analyserer de tusenvis av koronaprøver hver eneste dag. Foto: Heiko Junge / NTB

Ukesrapport fra fhi:

Smittenedgangen fortsetter – ned 23 prosent i forrige uke

I uke 15 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller, skriver FHI i sin ukesrapport. På bare fire uker er smitten nærmest halvert.

Siden uke 11 har smitten i Norge gradvis gått nedover. Nå viser FHIs ukesrapport at smitten sank med ytterligere 23 prosent forrige uke.

Totalt ble det registrert 3717 koronasmittede i Norge forrige uke. Det er 43 prosent færre tilfeller enn det som ble registrert da smitten var på sitt høyeste for fire uker siden.

Nedgangen i meldte tilfeller kan i stor grad knyttes til en nedgang i fylkene Viken og Oslo.

– Til sammen utgjør disse to fylkene 62 prosent av de meldte tilfellen i uke 15. I uke 14 var tilsvarende andel 72 prosent, skriver FHI.

Det er likevel fortsatt Oslo som har klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbygger, etterfulgt av Viken.

Færre innleggelser

Det har også vært en nedgang i antallet koronapasienter som er innlagt på sykehus.

– Det er foreløpig rapportert om 151 nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak i uke 15, en nedgang fra 195 i uke 14 og 208 i uke 13, skriver FHI.

Nedgangen gjelder alle aldersgrupper mellom 40 og 79 år. Når det gjelder aldersgruppen 20 til 29 har det derimot vært en økning i antall innleggelser.

Det er foreløpig rapportert om 23 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 15, en fortsatt nedgang fra 32 i uke 14.

Da smitten var på sitt verste i uke 11 var dette tallet oppe i 51 nye innleggelser per uke.

25 nye koronadødsfall

Selv om smitten synker har det blitt registrert en rekke nye koronarelaterte dødsfall. Onsdag varsler FHI om ytterligere 25 nye dødsfall.

– Økningen skyldes en kombinasjon av dødsfall de siste dagene, etterregistrering av dødsfall og oppdaterte tall fra Dødsårsaksregisteret som kan strekke seg flere uker tilbake, skriver FHI i en pressemelding.

FHI presiserer at dette ikke betyr at det er registrert 25 dødsfall det siste døgnet. De nye registrerte dødsfallene er hovedsakelig fra uke 15 og 16, men noen er også fra så langt tilbake som uke 5.

– Stigningen i dødsfall siste uker må ses i lys av det høye antallet smittede og sykehusinnlagte de foregående ukene, skriver FHI i ukesrapporten.

Relatert