Fant ammunisjon fra andre verdenskrig under graving

Politiet i Tromsø bekrefter funn av det som trolig er luftvernammunisjon fra andre verdenskrig.

Funnet ble gjort i forbindelse med graving på Tromsøya i Tromsø.

– Politiet er på stedet, og er i dialog med forsvaret for videre tiltak, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Roy Tore Meyer sier til TV 2 det er snakk om 30-40 luftvernammunisjon.

– Vi avventer forsvarets vurdering før vi eventuelt setter i gang, sier Meyer.

Operasjonslederen sier det trolig vil være snakk om å fjerne ammunisjonen på en tryggest mulig måte.