NY ORDNING: PST planlegger å overvåke alle flyplasser i Norge på linje med andre europeiske land som har hatt en lignende ordning en stund.
NY ORDNING: PST planlegger å overvåke alle flyplasser i Norge på linje med andre europeiske land som har hatt en lignende ordning en stund. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

PST vil overvåke alle reisende

En egen PST-enhet skal overvåke alle som reiser inn og ut av Norge med fly. De skal avsløre terrorister eller alvorlig kriminalitet, ifølge NRK.

Enheten er et resultat av samarbeid mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Kripos og Tolletaten, ifølge nyhetskanalen som har fått innsyn i en rapport der dette omtales.

De som arbeider i gruppen skal samle inn, lagre og analysere informasjon fra flypassasjerdata, men også utveksle informasjon og analyseresultater med andre land og Europol. Regjeringen vil gjøre det lovlig å gjøre dette.

Planen er at enheten skal være operativ i Kripos' lokaler fra 1. januar 2022 og i full drift fra 1. juli.

PST har tidligere fått kritikk for å ha lest passasjerlister uten hjemmel. EOS-utvalget mente at den praksisen var ulovlig.