UKLAR: Partileder Jonas Gahr Støre, her på scenen under Arbeiderpartiets digitale landsmøte på hotellet Clarion The Hub i Oslo sentrum fredag.
UKLAR: Partileder Jonas Gahr Støre, her på scenen under Arbeiderpartiets digitale landsmøte på hotellet Clarion The Hub i Oslo sentrum fredag. Foto: Torstein Bøe

Støre-svar skaper forvirring om Aps historiske abort-vedtak

Jonas Gahr Støre avviser at Aps landsmøte har vedtatt fri abort for kvinner frem til uke 18, men sier samtidig at kvinner skal ha selvbestemmelse til samme uke. - Du får lese vedtaket, svarer Støre.

– Jeg vil bare henvise til vedtaket. Du får lese det og trykket det. Det ligger der en utredning. Dette innser jeg at ikke kommer til å bli vedtatt på kort sikt i Stortinget, slik avsluttet Jonas Gahr Støre et digitalt pressemøte etter at landsmøtet vedtok partiets nye program foran høstens stortingsvalg.

Under pressemøtet fikk Støre en rekke spørsmål om hvordan Aps - i utgangspunktet - historiske vedtak om å avskaffe abortnemndene skulle tolkes, og om partiet nå i realiteten har gått inn for fri abort frem til uke 18.

I det nye partiprogrammet er Ap helt tydelige på at abortnemndene skal avvikles, men skriver samtidig at de skal «utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18».

Noe annet etter uke 12

Konfrontert med vedtaket ga partileder Støre ulike svar på om dette helsefaglige alternativet skal bli frivillig eller ikke.

– Det er forskjell på før og etter uke 12. Derfor bør det nå utredes et godt opplegg for medisinsk veiledning og trygghet kan gis til kvinnen, innledet Støre, og la til:

– Jeg ser på det som en veldig klar markering av at det er en forskjell på før og etter uke 12. Dette handler om at situasjonen for kvinnen ved svangerskapsavbrudd er noe annet etter uke 12. Derfor har vi tatt dette veldig grundig og vil ha utredet og forsikret oss om at det er trygghet rundt det, sa Støre.

«Understreket kvinnens selvbestemmelse»

Midtveis i pressemøtet spurte Adresseavisen om det helsefaglige tilbudet skulle være frivillig, og fikk et klart svar fra Støre.

– Vi har understreket kvinnens selvbestemmelse, så det ligger til grunn. Da er det det som avgjør. Det er ingen som kan tvinge noen til dette. Men jeg ønsker at vi skal utrede et opplegg som er så tilgjengelig og trygt opp mot den avgjørelsen, som er annerledes etter uke 12, at det kan gjøre kvinnens avgjørelse enklere. Men det er kvinnen som avgjør.

– Hun avgjør også om hun ønsker denne rådgivingen?

– Sånn må det være, slo Støre fast.

Avviste fri abort - men uklart hvorfor

Men etter dette fikk Støre flere spørsmål om ordningen, og det ble mindre tydelig hvor sikker Ap-lederen er på at det helsefaglige tilbudet skal være frivillig for kvinnen, og Støre henviste til at partiet vil utrede spørsmålet.

– Er det riktig å si at Ap nå har vedtatt selvbestemt abort frem til uke 18?

– Sverige har det. Der tror jeg ikke er noen forskjell i prosedyre fra tidlig tid og opp til uke 18. Det er et henvisningssystem her i de første ukene. Og etter uke 12 ønsker vi å markere at det skal være på plass et tilbud med god helsehjelp og råd, som skal være, helt uten noen terskel, tilgjengelig for kvinnen. Hvordan det skal ordnes må vi diskutere og gjennomgå. Men det er viktig å si at når det er kvinnens selvbestemmelse som skal gjelde, så er det siste ord. Men merk deg da ordet «utrede». Vi konkluderer ikke på hvordan dette skal være, og vi har ikke et vedtak som sier fri abort til uke 18. Det kunne vært vedtaket, men det er det ikke.

OPP OG NED: Partileder Jonas Gahr Støre deltok på Aps landsmøte fra hotellet Clarion The Hub i Oslo sentrum fredag.
OPP OG NED: Partileder Jonas Gahr Støre deltok på Aps landsmøte fra hotellet Clarion The Hub i Oslo sentrum fredag. Foto: Torstein Bøe

– Kan et slikt tilbud bli obligatorisk eller er det 100 prosent utelukket?

– Nå får vi vente på denne utredningen. Men, hvis det er obligatorisk, så tar du et steg bort fra selvbestemmelse. Da er vi tett tilbake til en struktur i nemnd, og det ønsker vi ikke.

– Kunne du tenkt deg en obligatorisk rådgivning, men hvor det er slått fast at kvinnen uansett bestemmer selv?

– Jeg har ikke noe å legge til på det nå. Vi har sagt at vi skal ha en utredning, men vi slår fast at kvinnen skal ha selvbestemmelse.

Relatert