Inngår nytt forsvarssamarbeid med USA: – Viktig for Norge

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen presenterer fredag en ny forsvarsavtale mellom USA og Norge. Avtalen åpner for amerikansk infrastruktur på norsk jord.

Bygninger og annen infrastruktur som USA eventuelt oppfører der i fremtiden, vil bli norsk eiendom med amerikansk bruksrett. Amerikanske investeringer vil bli betalt av USA.

Amerikansk bruk av disse områdene skal skje med full respekt for norsk suverenitet, norske lover og folkerettslige prinsipper, understreker regjeringen i en pressemelding.

Disse stedene opprettes på flystasjonene på Rygge, Sola, Evenes og på Ramsund orlogsstasjon, som er Sjøforsvarets logistikkbase i Nord-Norge.

– Ivaretar norske interesser

– Dette er en styrke av Norges sikkerhet og ivaretar interessene våre på en god måte, innleder Eriksen Søreide. Hun forteller av tilleggsavtalen, som ble signert i dag, vil supplere og modernisere den eksisterende forsvarsavtalen.

Hun påpeker at den eksisterende avtalen er fra 1950-tallet, og påpeker at den nye inngåelsen er en modernisering av forholdet mellom Norge og USA.

– Denne avtalen er et viktig bidrag for regjerings bidra til å styrke forsvaret av Norge, sier utenriksministeren om avtalen, som har navnet Supplementary Cooporation Agreement.

Uendret basepolitikk

Avtalen vil blant annet åpne for at amerikanske styrker kan gjennomføre militære øvelser på norsk jord, så vel som at amerikanske myndigheter kan investere i norsk infrastruktur. Både utenriksministeren og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen understreker at avtalen ikke innebærer noen endringer i norsk basepolitikk.

– Dette innebærer ingen endringer i viktige norske forsvarsprinsipper, og det var helt vesentlig for oss å inngå denne avtalen, forteller Søreide Eriksen.

– Det vil ikke bli aktuelt å åpne for utenlandske baser i Norge i fredstid, slo utenriksministeren fast da hun la fram avtalen.

Avtalen er offentlig fra og med fredag, men vil måtte godkjennes av Stortinget før den trer i kraft. Gitt at avtalen får flertall på Stortinget, forventes det at den trer i kraft tidlig neste år.

– Vil ikke påvirke forholdet til Russland

På spørsmål om hvordan den nye avtalen påvirker Norges forhold til Russland, svarer utenriksministeren:

– Vårt NATO-medlemskap er veldig godt kjent for Russland, det er også godt kjent at vi øver og trener med allierte i Norge. Det er ingenting i avtalen som endrer dette, og det er samtidig en avtale vi legger frem i full offentlighet, forsikrer Søreide Eriksen.

Hun sier at Norges fokus på å balansere avskrekking og beroligelse gjør seg gjeldende også ved denne avtalen.

– Det at vi er helt åpne om det vi gjør er også en del av vår beroligelsespolitikk overfor Russland. Det gjør at vi kan fortsette å ha et konstruktivt og godt forhold til Russland, samtidig som vi har en veldig tydelig forankring til NATO, sier utenriksministeren.

Åpner for amerikansk aktivitet

– Denne avtalen er viktig for Norge, for norsk sikkerhet og for norske interesser, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

– USA er vår viktigste allierte og avtalen innebærer en bredt spekter av regler som bedre tilrettelegger for gjennomføring av amerikansk aktivitet i Norge, forteller Bakke-Jensen.

Utenriksminister Søreide sier at avtalen bekrefter Norges nære forhold til USA, og at det er viktig å gjennomføre øvelser med amerikanske soldater på norsk jord.

– For at allierte skal kunne operere sammen i en krisesituasjon under krevende forhold i Norge, må de øve og trene jevnlig hos oss, sammen med norske styrker. Avtalen innebærer ingen endringer i viktige norske sikkerhetspolitiske prinsipper. Base-, atom- og anløpspolitikken ligger fast, sier Søreide.

Relatert