PÅ TIDE: Nestleder Hadia Tajik (Ap) står på mindretallet i programkomiteens side.
PÅ TIDE: Nestleder Hadia Tajik (Ap) står på mindretallet i programkomiteens side. Foto: Terje Pedersen/NTB

Hadia Tajik (Ap) vil ha selvbestemt abort fram til uke 18

Ap-nestlederen skiftet mening om de omstridte abortnemndene, og vil at kvinnen selv skal bestemme om hun vil ta abort inntil 18 uker inn i svangerskapet.

Landsmøtet skal i helgen ta stilling til hva de vil gjøre med abortnemndene.

Et flertall vil utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og 18.

Et mindretall går inn for et hakket mer forpliktende valgløfte:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven og gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på 18 uker og sørge for et offentlig tilbud om samtale for kvinner som ønsker dette.»

Ap-nestlederen er tydelig på at hun har endret mening i saken.

– Jeg var helt klart på den siden som ville utrede, og tenkte her må man gå forsiktig fram. Det er en grunn til at vi hatt den loven vi har hatt i mer enn 40 år, men gjennom det siste året har jeg snakket med folk. Blant annet en lege som sitter i nemnd, som forteller at maktforholdet mellom nemnd og de damene som trenger hjelp oppleves som så skjevt, at nemndene gjerne må avvikles, sier Tajik.

– Trenger annen type oppfølging

Hun har brukt tid det siste året på sette seg nøye inn i saken.

– Når jeg nå har gått mer inn i det, ser jeg at det disse damene trenger, mer enn å gå til en lege, kanskje er annen type oppfølging. Det kan være en sosionom eller psykolog.

– Tror du det blir flertall på landsmøtet for ditt syn?

– Jeg forholder meg til det landsmøtet vedtar. Det er det øverste beslutningsorganet i vår organisasjon. Jeg kan bare si hva jeg har tenkt om denne saken, sier Tajik til TV 2.

– Men du er nestleder i partiet. Det kan påvirke andre at du flagger dette.

– Jeg opplever at dette er en sak mange har tenkt grundig gjennom det siste året, sier Tajik.

Fakta om abortloven

  • I Norge har kvinnen rett til å bestemme selv om hun skal avbryte et svangerskap fram til utgangen av 12. svangerskapsuke. Etter dette blir det mer komplisert, og skal hun få godkjent en abort må hun søke en nemnd for en avgjørelse. Hun har rett, men ikke plikt til å møte nemnd fysisk.
  • Svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke kan skje dersom ett av følgende forhold er tilstede:
  1. Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnen
  2. Det kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon
  3. Det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom på grunn av arvelige anlegg, eller at barnet kan få sykdom eller skadelig påvirkning under svangerskapet
  4. Dersom svangerskapet er et resultat av seksualforbrytelser (voldtekt og incest), den gravide er alvorlig sinnslidende eller i betydelig grad psykisk utviklingshemmet
  • Etter 18. svangerskapsuke kan det ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det, for eksempel at mors liv er i fare eller at fosteret er i en stand som ikke er forenelig med liv.

Kilde: Abortregisteret, Helsedirektoratet, SNL

Flertall blant Ap-fylkene

Et flertall av fylkeslagene i partiet heller også i retning av å skrote nemndene til uke 18.

Kun fylkeslagene Nordland, Agder og Finnmark har vedtak som konkret er i tråd med flertallet i komiteen, som vil utrede spørsmålet.

I Troms og Trøndelag er det ingen vedtak om saken, og det er uklart hvor disse delegasjonene lander i saken. Heller ikke Buskerud har vedtak i saken, men en prøvevotering på årsmøtet var i tråd med mindretallets syn. I Østfolds landsmøtet delegasjon er det også et flertall som heller i retning av å skrote nemndene til uke 18.

I de resterende fylkene er det enten ferske eller tidligere vedtak som støtter mindretallets syn. Det er likevel knyttet spenning til hvordan saken lander, fordi mange av delegatene vil være fristilt.

Relatert