DØMT: Anken ble ikke godtatt og mannen må sone fengselsstraff
DØMT: Anken ble ikke godtatt og mannen må sone fengselsstraff Foto: Geir Olsen

Delte sexvideo på Snapchat – nå må realityprofilen sone

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den tidligere realityprofilen var i forrige uke i lagmannsretten.

I fjor ble det kjent at to menn, begge kjent fra en populær reality-serie, hadde sex med samme kvinne i april 2019. Kvinnen visste ikke at hun ble filmet, og fikk ikke vite om videoen før den sirkulerte overalt på internett.

Den ene mannen, som ble dømt for både filming og deling, ble i tingretten dømt til 90 dagers ubetinget fengsel, samt å betale 20.000 kroner i erstatning til fornærmede. Han valgte å anke saken. Tirsdag forrige uke møtte han i Borgarting lagmannsrett. Torsdag kom dommen.

I God kveld Norge-videoen under forklares det hvorfor mennene er anonymisert i denne artikkelen.

Avslo anken

I dommen står det at anken ikke har ført frem, og at mannen derfor må sone de 90 dagene i fengsel.

Han dømmes også til å betale erstatning på 2.640 kroner til fornærmede, i tillegg til de 20.000 kronene i erstatning som han ble ilagt i tingretten.

Mannen må også betale saksomkostninger på 3.000 kroner for tingretten, og det samme beløpet nok en gang etter lagmannsretten.

Anket ikke

Det var som nevnt opprinnelig to tiltalte i saken. Den andre mannen var kun tiltalt for filmingen, og fikk derfor en mildere straff på 30 dagers fengsel. Han valgte ikke å anke.

Politiet har sendt ut en pressemelding om dommen. Der skriver de blant annet:

«Dommen er grundig og gir et tydelig signal om at denne typen handlinger ikke aksepteres og kvalifiserer til ubetinget fengselsstraff. I straffeutmålingen har lagmannsretten også fremhevet at når en video av slik karakter først er delt, er det tilnærmet umulig å få kontroll på hvor den befinner seg. Dette utgjør en stor belastning for den fornærmede, står det i pressemeldingen.»

Økende problem

Begge de to mennene er tidligere straffedømt. Den ene mannen har fått et forelegg på 10.000 kroner etter at han filmet en seksuell handling i russetiden.

Den andre mannen, som kun fikk 30 dager i fengsel, er dømt to ganger tidligere – begge i sex-relaterte saker. Det første tilfellet endte med samfunsstraff, men den andre gangen havnet han i fengsel.

God kveld Norge fulgte den første rettssaken i august i fjor, hvor aktor Marie Sverd Tvare sa følgende:

– Dommen er grundig og i tråd med påtalemyndighetens påstand. Spredning av bilder og video av intim karakter er et økende problem, særlig blant unge, og det er viktig at disse sakene blir anmeldt slik at politiet kan igangsette etterforskning og få satt en stopper for denne negative trenden som har utviklet seg de siste årene. Dommen viser at denne typen handlinger kvalifiserer til fengselsstraff.

Ønsker straffebud

Tvare poengterte også at spredning av bilder og video av intim karakter er et økende problem, særlig blant unge, og det er viktig at disse sakene blir anmeldt så fort som mulig slik at politiet kan igangsette etterforskning, står det videre.

Politiet understreker at departementet nylig fremmet et forslag om at det inntas et nytt straffebud i straffeloven rettet mot deling av bilder, filmer og lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter.

Reality-profilen kan fortsatt anke, og lagmannsrettens dom er derfor ikke foreløpig er rettskraftig.

Relatert