VITNEBOKSEN: Den tiltalte har erkjent at det har vært seksuell aktivitet, men at dette har vært et overgrep fra fostersønnen.
VITNEBOKSEN: Den tiltalte har erkjent at det har vært seksuell aktivitet, men at dette har vært et overgrep fra fostersønnen. Foto: Roald, Berit/NTB scanpix

Får ikke vise skjult video i overgrepssak

Retten mener de blir forsvarlig opplyst uten at det skjulte videoopptaket blir ført som bevis.

Mandag startet rettssaken mot en fostermor som er tiltalt for overgrep mot sin fostersønn.

Kvinnen er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med den mindreårige gutten fra høsten 2019 og frem til hun ble pågrepet i april i fjor.

Ifølge politiet skjedde de påståtte overgrepene i familiens hjem, i en bil og på et hotellrom.

Kvinnen mener imidlertid at det er fostersønnen som har forgrepet seg på henne.

Tok skjult opptak

Da kvinnen ble pågrepet 3. april i fjor, fikk politiet overlevert et filmopptak som er gjort på badet i huset. Kvinnens daværende ektemann hadde over lengre tid mistenkt at det forgikk noe seksuelt mellom kvinnen og fostersønnen.

Mannen var kalt inn som vitne tidligere denne uken. Han forklarte at han måtte få bevist at gutten ble utsatt for overgrep.

TV 2 er ikke kjent med innholdet i videoen.

Det har vært et tema om filmbeviset skal kunne legges frem for retten. Kvinnens forsvarer, Jon Anders Halse, mener beviset er innhentet på ulovlig vis, og at det er en videre krenkelse av privat- og familielivet.

Beviset tillates ikke

Fredag ble kjennelsen lest opp for retten, der dommeren har tatt stilling til om beviset kan blir ført fra aktors side.

– Filmen avskjæres som bevis og tillates ikke som ført, sier dommeren.

Begrunnelsen bygger blant annet på at beviset er innhentet på ulovlig vis, og at det er videre krenkelse å henge opp et skjult kamera på et intimt sted i huset.

Dommeren sier at beviset er av åpenbar interesse for retten, men det er ikke avgjørende.

– Hadde tiltalte nektet for den seksuelle handlingen, ville beviset vært, slik retten ser det, muligens avgjørende for skyldspørsmålet.

– Retten mener å være forsvarlig opplyst uten at beviset blir ført, sier dommeren videre.

Kjennelsen er enstemmig.

Krenkelse av privatlivet

Torsdag prosederte både aktor og Hasle, som redegjorde for sine argumenter rundt fremleggelsen av beviset.

Hasle sier at det er brudd på personopplysningsloven å montere skjult kamera i en husstand der det bor flere familiemedlemmer. Han mener det er en krenkelse av retten på privat- og familielivet.

– Når det gjelder grovheten av krenkelsen, må den anses som svært grov. Man må kunne være på badet og forvente ikke å bli overvåket. Det er kanskje det mest inngripende rommet å plassere et kamera på, sier han.

Videre forteller han om bevisets verdi, som han mener ikke er av stor betydning for skyldspørsmålet.

– Det er en seksuell kontakt hun har fortalt om, men som hun mener er en voldtekt. Det er en stor krenkelse om filmen skal bli lagt frem, fortsetter han.

Vanskelig å avdekke

Aktor i saken motsetter seg beviserklæringen, og mener på sin side at videoen er et svært sentralt bevis i saken.

– Den tidligere ektemannens mistanke om at det foregikk noe seksuelt, og hans formål med å avdekke det, må veie tyngre enn krenkelsen av tiltalte, sier aktor.

Aktor sier videre at det er vanskelig å avdekke overgrep, fordi overgrep ofte skjer skjult i hjemmet.

Videre legger aktor vekt på at fri bevisførsel må ligge til grunn i saken, og at dette er en av bærebjelkene i rettspraksis.

Fredag var siste dag i retten. Aktor la ned påstand om to års fengsel. Bistandsadvokat la ned påstand etter rettens skjønn, men antydet at nivået på oppreisning ligger på 150.000 kroner.

Forsvarer Hasle ba om full frifinnelse.

Relatert