MISTET MOREN: Arne Heidenreich (53) måtte betale dyrt for å delta i begravelsen til sin mor. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB // Foto: Privat
MISTET MOREN: Arne Heidenreich (53) måtte betale dyrt for å delta i begravelsen til sin mor. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB // Foto: Privat

Måtte punge ut for å delta i morens begravelse: – En ekstra påkjenning

Arne Heidenreichs siste farvel med moren ble en dyr og stressende affære for familien som er bosatt i Strømstad. Begravelsesbyrået etterlyser et nordisk samarbeid.

22. mars døde moren (76) til Arne Heidenreich (53) og Lise Bjørkum (49). For søsteren som bor i Norge var det uproblematisk å delta i begravelsen, men hun var lenge usikker på om hun fikk med seg broren.

Sammen med kone og to barn bor Heidenreich i Strømstad i Sverige, noe som bød på utfordringer med strenge koronatiltak.

– Vi fikk beskjed om at vi måtte ha en negativ koronatest innen 24 timer før vi passerte grensen. Det var det ingen som kunne gi oss her i Strømstad, så jeg begynte å lete sørover mot Uddevalla, forteller Heidenreich.

Først i Kungsbacka, over to timers kjøring fra Strømstad, fant 53-åringen noen som kunne teste familien og gi raskt nok svar.

– Vi fikk først tilbud om å ta en test hvor vi fikk svar på morgenen dagen etter, men det ble for sent for oss. Da fikk vi beskjed om at vi kunne ta en enda raskere test, men at det ville koste mer.

– Stressende

Heidenreich ville selvfølgelig gjøre det han kunne for at han og familien skulle kunne delta i begravelsen til mor og farmor. Dermed takket han ja til den raskeste testen for hele familien.

Prisen for å teste alle fire kom på over 15.000 kroner.

– Regner du med tapt arbeidstid for turen ned til Kungsbacka, kostet det oss rundt 20.000 kroner å få delta i begravelsen. Dette kom i tillegg til kostnaden for selve begravelsen.

På kvelden samme dag, som var dagen før begravelsen, fikk alle i familien negativt prøvesvar.

– Det var stressende å få svaret på prøven så tett opp mot begravelsen, for vi ante jo ikke om vi fikk deltatt før vi fikk svaret.

Dagen etter kjørte familien til grensen, hvor alle måtte ta en ny test. Grensepasseringen gikk fint, og Heidenreich og familien fikk omsider deltatt i morens begravelse.

Han hadde tenkt på muligheten for at de skulle følge begravelsen hjemmefra via videostrøm, men er glad for at de fikk vært til stede.

– Man begynner å tenke på om man orker alt stresset og alle utgiftene, men det var viktig å få tatt et ordentlig farvel.

– Ekstra stor påkjenning

Søsteren Lise Bjørkum synes det var veldig vanskelig å finne relevant informasjon om begravelser når pårørende må krysse grensen inn til Norge.

– Slik jeg opplever dagens regler knyttet til innreise, er de lite fleksible med tanke på at begravelse regnes som en unødvendig reise. En begravelse burde kategoriseres som en nødvendig reise, spesielt når det gjelder nære relasjoner som mor-sønn, sier Bjørkum.

Hun forteller at det førte med seg mye usikkerhet og stress at de først kvelden før begravelsen fikk vite om broren og familien kunne delta.

– Vi opplevde dette som en ekstra stor påkjenning i en allerede tung tid, da det kun er meg og min bror i vår familie nå. Jeg har selv vært med på en begravelse som ble streamet, og det er ikke et godt alternativ for de nære relasjonene, sier Bjørkum.

Hun understreker at de har forståelse for unntakstilstanden alle er i på grunn av koronaviruset, men synes likevel det bør være større fleksibilitet knyttet til grensepassering når det dreier seg om dødsfall i nær familie.

Grensen mellom Norge og Sverige på Svinesund. Foto: Jan Petter Dahl / TV 2
Grensen mellom Norge og Sverige på Svinesund. Foto: Jan Petter Dahl / TV 2

– Vondt å se

Gravferdskonsulent Siri Jetzel i Verd begravelsesbyrå bistod Bjørkum og Heidenreich med begravelsen av moren. Hun sier det er vondt å se kunden vurdere om han skal reise i sin egen mors begravelse eller ei.

– Døden spør aldri om det passer, og uansett når det skjer blir man slått i bakken når et familiemedlem går bort. Må man over grensen for å delta i begravelsen, blir det ekstra kaotisk. På grunn av strenge krav og høye kostnader knyttet til grensepassering er det stadig flere som vurderer om de faktisk skal delta i begravelsen, sier Jetzel.

Begravelsesbyrået har hatt mange tilfeller av etterlatte som må krysse landegrensene for å ta farvel med sine kjære. Gravferdskonsulenten sier det er vanskelig å vite hvilke regler som til enhver tid gjelder.

– De pårørende får forstyrret mye av den vanlige sorgprosessen av bekymring for om de får deltatt i begravelsen. Det er synd når man skal ta farvel med moren man har hatt hele livet, sier Jetzel.

Etter hennes erfaring skaper regelen om negativ koronatest innen de siste 24 timene før kryssing av grensen stor usikkerhet rundt om familien får deltatt i begravelsen eller ikke.

– Dette skaper ekstra stress. Dersom testen er positiv, er det heller ingen tid til å utsette begravelsen.

Ønsker nordisk samarbeid

Jetzel synes det er synd at sørgende må betale dyrt for å bli koronatestet i tide til begravelsen. Hun mener dagens regler gjør en allerede vanskelig situasjon for de sørgende enda vanskeligere, og ønsker at det innføres et nordisk samarbeid hvor testresultatet er gyldig i ti dager før grensepassering i forbindelse med begravelser.

– Det ville gitt de etterlatte nok tid til å utsette begravelsen ved positivt resultat, og hadde gjort at de slapp å bekymre seg helt frem til dagen de passerer grensen. 24-timersregelen bidrar til at folk i verste fall ikke får lov til å reise i begravelsen til sin egen mor.

I et nordisk samarbeid ønsker Verd også at det innføres gratis koronatest når årsaken er dødsfall i nære relasjoner, som skal gjelde for personer som har invitasjon til begravelsen.

Gravferdskonsulent og driftsleder Jon Eide-Stubberud i Verd sier mangelen på informasjon om hvilke regler som gjelder er en stor utfordring.

– Det er mange ulike tolkninger av reglene avhengig av hvem vi snakker med i de ulike kommunene, og det er vanskelig å orientere seg både for etterlatte og for oss. Derfor er det veldig viktig med et nordisk samarbeid med noen regler som gjelder for alle, sier Eide-Stubberud, og fortsetter:

Gravferdskonsulent Siri Jetzel og driftsleder Jon Eide-Stubberud i Verd begravelsesbyrå. Foto: Verd begravelsesbyrå
Gravferdskonsulent Siri Jetzel og driftsleder Jon Eide-Stubberud i Verd begravelsesbyrå. Foto: Verd begravelsesbyrå

– Ulike kommuner svarer for eksempel ulikt på spørsmål om karantene knyttet til begravelser. Dette blir en unødvendig belastning for de etterlatte.

– Forstår at det er belastende

TV 2 har spurt helse- og omsorgsdepartementet om det er aktuelt å innføre et nordisk samarbeid slik Verd begravelsesbyrå etterlyser.

I en e-post svarer statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) følgende:

– Jeg forstår godt at det er belastende for pårørende som har mistet noen nær dem at dagens situasjon skaper vanskeligheter for å kunne delta i begravelser over landegrensene våre. Vi har derfor innført et unntak fra innreisekarantenen for å ivareta denne problemstillingen.

Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc (H). Foto: Lise Åserud / NTB
Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc (H). Foto: Lise Åserud / NTB

Korkunc påpeker at du får delta i bisettelse eller begravelse til «en nær deg» dersom du kan dokumentere at du har testet negativt for korona og tar en ny test samme dag.

En nærstående person defineres som ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre som har en nær personlig tilknytning.

– Utgifter til testing dekkes av den som skal benytte seg av unntaket, sier Korkunc.

Relatert