NAKENVISITERING: Flere av de innsatte forteller at de har blitt regelmessig nakenvisitert flere hundre ganger. Deres advokater mener det har pågått omfattende menneskerettighetsbrudd i de norske fengslene.
NAKENVISITERING: Flere av de innsatte forteller at de har blitt regelmessig nakenvisitert flere hundre ganger. Deres advokater mener det har pågått omfattende menneskerettighetsbrudd i de norske fengslene. Foto: Fride Sørensen

Saksøker staten: – Måtte fjerne brukte tamponger foran betjentene

Advokatfirmaet Elden varsler en lang rekke søksmål mot justisdepartementet på vegne av et titalls klienter som har blitt nakenvisitert flere hundre ganger i norske fengsler.

Bakgrunnen for søksmålet er visitasjonspraksisen som ble benyttet i norske fengsler frem til juni i fjor.

I en dom fra Gulating lagmannsrett ble det konstatert at en innsatt i Bergen fengsel ble utsatt for menneskerettighetsbrudd da vedkommende blant annet ble tvunget til å kle seg naken nesten 200 ganger på et halvannet år.

Dommen slo fast at praksisen var en krenkelse av forbudet mot tortur, at det var umenneskelig og nedverdigende behandling. Siden har Kriminalomsorgsdirektoratet innført nye retningslinjer for visitasjon.

Nå kommer fem av Elden advokatene tilbake med en rekke søksmål som potensielt kan føre til millioner av kroner i erstatningsutbetalinger. Per nå har de sendt et prosessvarsel, og det kommer flere denne uken.

– Må løfte på pungen

Advokatfirmaet representerer i overkant av 30 klienter som alle skal ha blitt rutinemessig nakenvisitert.

En av dem er en mann i 40-årene som nå har sonet to og et halvt år av en åtte år lang voldsdom. Han ønsker av hensyn til sin familie ikke å stå frem med navn, men TV 2 kjenner hans identitet.

– Det er forventet at må man finne seg i visitasjoner når man har brutt loven, men det som har gått inn på meg er kroppsvisitasjonen som jeg har gjennomført. Det er drøyt hvordan de foretok undersøkelsene. Man må ta av seg alle klærne, løfte på pungen, sette seg over et speil i hockey, gå dypt ned og hoste. Det er ting man ikke blir helt vant til, sier han.

Ifølge Kriminalomsorgsdirektoratets retningslinjer skal man få tilbud om å kle av seg trinnvis under en nakenvisitasjon. Mannen forteller på telefonen at han får regelmessig besøk av en samboer, men at han opplever at de blir ødelagt av nakenvisitasjonene. Dette blant annet fordi han aldri ble spurt om å kle av seg trinnvis.

– Jeg får egentlig jevnlig besøk av samboer, men de besøkene ble veldig preget av visitasjon. Jeg føler mange av besøkene fra familie og venner har blitt spolert, sier han.

– Hjerteskjærende

Klientene har sonet straffer i 12 ulike høysikkerhetsfengsler. Det dreier seg om fengsler i flere deler av landet, flere befinner seg i Oslo-området.

Klientene har fortalt at de har blitt utsatt for praksisen helt tilbake på tidlig 2000-tallet.

ADVOKAT: Maria Hessen Jacobsen forsvarer den innsatte mannen.
ADVOKAT: Maria Hessen Jacobsen forsvarer den innsatte mannen. Foto: Pressefoto

– Historiene klientene forteller er alvorlige, og gjennom møter med klientene har det kommet frem historier som er hjerteskjærende, sier en av advokatene som fronter søksmålet, Maria Hessen Jacobsen, til TV 2.

Hun beskriver flere av historiene som vil komme frem gjennom søksmålet som «absurde og alvorlige».

Hun mener store deler av norsk kriminalomsorg har bedrevet en praksis som er i brudd med torturforbudet i lang tid, og er sjokkert over omfanget.

– Vi ser veldig alvorlig også på at staten ikke har fanget opp denne praksisen og justert den før den hadde fått pågå i svært mange år, sier hun.

– Måtte fjerne brukte tamponger

Alle de i overkant av 30 klientene har fortalt at de måtte kle seg helt nakne for visitasjon, uavhengig av om det var deres barn eller deres advokat som kom på besøk, sier forsvarsadvokaten.

Under denne typen nakenvisitasjon opplevde de også at de måtte gjøre svært intime handlinger.

– Kvinnelige innsatte forteller at de måtte fjerne brukte tamponger eller bind under visitasjonene. De måtte løfte brystene og åpne munnhulen for visuell inspeksjon. De mannlige beskriver å noen ganger måttet løfte på testiklene, samt sitte på huk og hoste, sier advokaten.

Hessen Jacobsen hevder at praksisen ikke har tatt hensyn til de innsattes adferd, og at innsatte uten noen form for historikk med rus eller vold, og som ble betraktet som mønsterinnsatte, skal ha blitt visitert på lik linje med andre.

Fikk kommentarer på sin nakne kropp

Mannen sier at han har forståelse for at det er et ønske om å visitere innsatte i fengselet, men at han opplevde hele situasjonen som unødvendig ubehagelig og uprofesjonell.

Han kunne også oppleve å få kommentarer fra betjentene i fengslet da han ble nakenvisitert.

– Jeg forstår at de ønsker å gjennomføre disse visitasjonene med tanke på smugling og sikkerhet. Men dette handler også om måten enkelte betjenter oppførte seg. Det kunne komme kommentarer på hvordan jeg så ut da jeg sto der naken. Jeg opplevde det som krenkende, sier han.

Hessen Jacobsen forteller at dette er noe de har hørt fra flere av sine klienter.

– Flere forteller lignende historier om at fengselsbetjenter kommenterer kroppen deres etter at de har blitt tvunget til å kle seg naken for å bli visitert. Tre klienter hadde fysiske skader som gjorde det å sitte på huk vanskelig eller smertefullt. Disse måtte likevel kle seg naken og sette seg ned, sier hun.

Flere av klientene som er grunnlag for søksmålet har psykiske lidelser. Hessen Jacobsen mener det er åpenbart at klientene har blitt utsatt for en krenkelse av forbudet mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling.

– Dette allerede har vært behandlet i flere domstoler, sier hun.

Kan bli snakk om store summer

Dette søksmålet reiser først og fremst spørsmål om retten til å få anerkjennelse og reparasjon, og om statens ansvar for en slik systemsvikt.

Hessen Jacobsen mener det også er viktig å tydeliggjøre lovverket, slik at lignende hendelser ikke skjer igjen.

– Loven bør være tydeligere formulert, og staten må sørge for en internkontroll og styring som er langt bedre for å fange opp slik utbredt systemsvikt, sier hun.

Hessen Jacobsen er usikker på hva de vil kreve i erstatning, men viser til en dom fra Danmark der dansk høyesterett gav 25.000 danske kroner i oppreisning til en pasient som hadde vært utsatt for 40 ulovlig visitasjoner med eksponering av anus.

I Tyskland fikk en innsatt også nylig 12.000 euro i erstatning etter at han gjennomgikk 11 ulovlige nakenvisitasjoner.

Hendelsene beskrevet i denne saken har et helt annet omfang.

– Det kan potensielt bli snakk om veldig store summer?

– Det kan det potensielt. Norsk erstatningsrett er veldig nøktern. Voldtekt har en standard på om lag 150.000 kroner. Vi vil legge oss på et nøkternt nivå, men et nivå som gir en følbar kompensasjon.

Mannen i 40-årene sier det ikke handler om det økonomiske.

– Det er ikke det som driver meg. Dette gjelder såpass mange mennesker at jeg synes det er en viktig sak. Man har hele tiden tenkt at fengselet har hjemmel til å gjøre dette, siden de gjør det. Men det har de ikke, sier han.

– Det er en uverdig prosess, og jeg er redd det påvirker soningen og progresjonen før man skal tilbake til samfunnet, sier han.

Justisdepartementet sier til TV 2 at de har mottatt varsel om ett konkret søksmål så langt. Departementet ønsker ikke kommentere saken ytterligere.

Kriminalomsorgsdirektoratet og Bergen fengsel ønsker heller ikke å kommentere saken.

Relatert