ISOLASJONSBOOM: Mange innsatte har det siste året tilbrakt mye tid i isolasjon på grunn av koronaviruset. Flere advokater mener det kan utløse straffereduksjon eller kompensasjon.
ISOLASJONSBOOM: Mange innsatte har det siste året tilbrakt mye tid i isolasjon på grunn av koronaviruset. Flere advokater mener det kan utløse straffereduksjon eller kompensasjon. Foto: Gorm Kallestad

Avviser at fanger kan få kortere straff: – Sett deg inn i lovverket!

Flere advokater mener innsatte kan måtte få kortere straff som følge isolasjonsboomen i norske fengsler. Det avvises av justisdepartementet, som får passet sitt påskrevet at forsvarer.

Mange hundre innsatte i norske fengsler har blitt isolert som følge av smitteutbrudd i norske fengsler.

Tall TV 2 har fått fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at norske fengsler har ilagt 309.067 timer utelukkelse, fordelt på 2220 utelukkelser siden pandemien brøt ut. Det tilsvarer til sammen nesten 13.000 døgn koronaisolasjon.

Flere innsatte mener de risikerer å bli påført isolasjonsskader, og TV 2 har tidligere omtalt hvordan forsvareren til en straffedømt mann i 40-årene som soner straffen sin i Halden, mener de som har blitt isolert bør få kompensasjon i form av straffereduksjon.

Dette er i tråd med det som er vanlig når en siktet person blir satt i isolasjon under varetektsperioden. Det utløser såkalt isolasjonsfradrag.

– Ikke grunnlag for reduksjon

Statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Thore Kleppen Sættem (H) avviser derimot blankt at departementet vurderer noen form for kompensasjon, selv om dette foreløpig er juridisk upløyd mark.

– Vil de flere hundre innsatte som har blitt satt på isolasjon i året som gikk få noen form for kompensasjon?

AVVISER: Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) avviser at innsatte som har blitt koronisolert vil få noen som helst form for kompensasjon.
AVVISER: Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) avviser at innsatte som har blitt koronisolert vil få noen som helst form for kompensasjon. Foto: Olav Heggø

– Mange rammes hardt av denne krisen, også innsatte i norske fengsler. Men jeg mener ikke det danner noe grunnlag for reduksjon i straffen for en straffbar handling man har begått.

– Forsvareren til en innsatt vi har vært i kontakt med mener det er naturlig å gi isolasjonsfradrag, i tråd med fradraget man får dersom man isoleres i varetekt. Har det blitt diskutert, og er det aktuelt?

–Nei, for når du er varetektsfengslet er du faktisk ikke funnet skyldig i en straffbar handling. Det er du når du soner straffen din, sier statssekretæren.

Viser til menneskerettighetskonvensjonen

Forsvarsadvokat og medlem i Advokatforeningens forsvarergruppe, Maria Hessen Jacobsen, synes statssekretærens argumentasjon er pussig.

Hun sier grunnen til at de som varetektsfengsles skal få isolasjonsfradrag.

– Hensynet bak å gi ekstra fradrag for isolasjon i straffeutmåling er å kompensere belastningen siktede har opplevd. Belastningen er like tung for de domfelte som de varetektsinnsatte. Dette fremstår som en veldig underlig begrunnelse, sier hun.

Hun mener loven åpner for at det kan være at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) kan ha blitt brutt, og at det vil utløse et behov for kompensasjon.

– Staten har ikke utstyrt kriminalomsorgen med regelverk og praktisk mulighet for å kompensere for ekstra belastninger. Hvis tiltakene blir alvorlig nok vil selvsagt menneskerettskonvensjonen oppstille en kompensasjonsplikt, sier Hessen Jacobsen.

– Det er feil

Patrick Lundevall-Unger er forsvarer for en mann som ble koronaisolert i syv dager, og som føler den psykiske helsen hans har blitt svært negativt påvirket av isolasjonen.

ADVOKAT: Patrick Lundevall-Unger går i strupen på departementet.
ADVOKAT: Patrick Lundevall-Unger går i strupen på departementet. Foto: Gorm Kallestad

Han mener statssekretæren rett og slett ikke kjenner til lovverket når han sier loven ikke åpner for straffereduksjon.

– Han må sette seg inn i lovverket. Dette er feil og her handler det ikke om en person sitter på varetekt eller på dom. Det er viktig å sette seg inn i lovens regelverk, sier advokaten.

Han varsler at han nå vil kreve at det kartlegges hvilke skader de innsatte har lidd som følge av isolasjonen.

– Jeg kommer til å kreve at justis henter inn rapporteringer fra sakkyndig personell som må utrede eventuell skadevirkninger på de som sitter i fengselet på nåværende tidspunkt, sier han.

Relatert