koronakommisjonens rapport:

Slik reagerer opposisjonen: – En hard dom

Opposisjonen på Stortinget mener koronakommisjonens rapport er mer alvorlig enn ventet. SV betegner rapporten som slakt av regjeringens beredskapsplaner.

– Det er svært alvorlig at regjeringen har tatt så lett på beredskap, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Rapporten fra koronakommisjonen er mer alvorlig enn ventet, mener han.

Store mangler

– Dette er en hard dom over Erna Solbergs arbeid med beredskap. Vi manglet intensivkapasitet, smittevernutstyr og gode planer, og rapporten slår fast at vi var dårlig forberedt på den krisen vi visste var den mest sannsynlige, en pandemi, sier han.

Støre trekker fram at vi i Norge har klart oss ganske bra. Det skyldes den norske samfunnsmodellen, høy tillit til myndighetene, et sterkt offentlig helsevesen som omfatter alle, og et organisert arbeidsliv der man ikke trenger å gå på jobb når man er syk, påpeker han.

– Men rapporten dokumenterer også at regjeringen har sviktet i håndteringen av importsmitte. Rapporten slår fast at regjeringen ikke hadde noen plan for å håndtere økende smitte over grensa før andre smittebølge, og at ikke systemer var på plass da det ble åpnet for arbeidsinnvandring. Dette har bidratt til at høy smitte og at folk har levd med unødvendig belastende tiltak over lang tid, sier Støre.

Manglende importsmitte-plan

Nestleder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, trekker fram kommisjonens gjennomgang av manglende planer for å begrense importsmitte.

– Regjeringen våknet sent når det kom til å innføre obligatorisk testing på grensene. Frp foreslo dette i august i fjor, men ble avfeid av regjeringen. Hadde de hørt på oss, hadde vi nok klart oss bedre gjennom de smittebølgene som har vært, sier Listhaug til TV 2.

Hun er også kritisk til Norges vaksinesamarbeid med EU.

SV betegner rapporten som slakt

– Regjeringen hadde ikke øvd, hadde ingen plan og hyllene var tomme. Og alt dette til tross for at det var kjent at pandemi var en viktig trussel, mener SV.

Kritikken som rettes mot regjeringen for svikt i beredskapsarbeidet, betegner SV-lederen som en slakt.

– Selv ikke når det var kjent at det var en pandemi på gang, begynte regjeringen å forberede seg. Dette er en kritikk som rammer Erna Solberg sterkt, fordi hun hadde bedre beredskap som fanesak da hun ble statsminister. Norge var for dårlig forberedt på pandemien, og det er et soleklart politisk ansvar, sier Audun Lysbakken.

– At pandemihåndteringen i begynnelsen ikke skjedde innenfor de rammene som Grunnloven og menneskerettighetene setter, er en alvorlig kritikk, tilføyer han.

SV-lederen mener smittevernloven ikke er tilpasset en langvarig krise, og at de mest inngripende tiltakene burde vært behandlet i Stortinget.

Solberg: – Vi må tenke «Worse Case»

Statsminister Erna Solberg (H) sier man framover må forberede seg på verst mulig utfall når beredskapsplanene skal gjennomgås.

Onsdag leverte koronakommisjonen sin rapport om hvordan myndighetene har håndtert pandemien. De mener det var en alvorlig svikt i hvordan regjeringen hadde forberedt seg på en mulig pandemi.

– Det planverket vi hadde for pandemi var basert på de erfaringene vi hadde fra svineinfluensaen, basert på de erfaringene av tiltakene vi hadde gjort tidligere, sier Solberg til NTB.

– Men det må vi lære av i framtiden: Vi må tenke mer «worst case» i alle scenarioene. Ikke bare den pandemien vi tror kommer, men den verste pandemien vi kan se for oss, sier statsministeren.

Hun mener fortsatt at hun tok den rette beslutningen 12. mars i fjor om å stenge ned Norge.

– Ja. Og det gir kommisjonen støtte for, sier Solberg.

På spørsmål om hvor hun ser størst behov for å gjøre endringer i framtiden, svarer Solberg smittevernutstyr, beredskap, og det å gjennomgå konsekvensene.

– Og å ha et planverk på beredskapssiden der vi planlegger mer for «worst case», ikke bare det mest sannsynlige scenarioet.

Relatert