PRESSEKONFERANSE: Helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg, og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg på en tidligere pressekonferanse om koronasituasjonen.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
PRESSEKONFERANSE: Helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg, og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg på en tidligere pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Dette skjedde i dagene og timene før nedstengningen – skrev tiltaksliste på én time

I koronakommisjonens rapport kommer det fram hvordan opptakten til de strenge tiltakene 12. mars var. Dette var SMS-ene Solberg og Høie skrev til hverandre før Norge stengte ned.

Onsdag ble koronakommisjonens rapport fremlagt.

Her kommer det blant annet fram flere detaljer om det som skjedde i dagene før den nasjonale nedstengningen 12. mars i fjor.

7. mars: SMS til Høie

Sent på ettermiddagen 7. mars sendte statsminister Erna Solberg en SMS til helse-og omsorgsminister Bent Høie.

I SMS-en spurte Solberg Høie om smittetiltakene som på dette tidspunktet var innført, var strenge nok.

På dette tidspunktet var det registrert 147 tilfeller av koronasmitte i Norge, og ingen var foreløpig blitt så syke at det var snakk om innleggelse på sykehus.

«Restriksjonene og anbefalingene vil bli strengere, men jeg tror det må være en faglig vurdering når de trappes opp. Men skal ta en ekstra sjekk med FHI/HDIR igjen på om de er enige om nivået fortsatt», svarte Høie statsministeren 7. mars.

8. mars: Uenige

Allerede i et møte søndag 8. mars hadde FHI og Helsedirekoratet et møte om tiltakene.

Der var de uenige om hvor strenge tiltak det var riktig å innføre på dette tidspunktet, og formålet med møtet var ifølge kommisjonens rapport å «komme nærmere hverandre i kommunikasjon».

Av referatet fra møtet går det fram at helsedirektør Bjørn Guldvog vurderte å sette et tak på 1.000 deltakere på arrangementer. FHI-direktør Camilla Stoltenberg advarte mot å sette inn tiltak for tidlig: «Vi må huske på at vi med stor sannsynlighet skal stå i denne situasjonen i lang tid fremover», sa hun da.

10. mars hadde FHI og Finansdepartementet et møte om situasjonen.

Budskapet fra Stoltenberg og hennes kolleger var at det var stor usikkerhet, men at smitten ville komme til å bre seg i samfunnet.

De nevnte en rekke mulige tiltak, men at det ikke var noen indikasjon på at kraftfulle tiltak skulle tas i bruk.

Finansråd Hans Henrik Scheel beskriver inntrykket fra FHIs presentasjon slik: «Ingen snakket om en «slå ned»-strategi, men en strategi for å begrense og flate ut smitten. Jeg oppfattet FHI slik at man kunne være ferdig med pandemien på senhøsten/vinteren, enten fordi den hadde gått gjennom befolkningen eller fordi man hadde fått en vaksine».

11. mars: Skrev listen

Kvelden 11. mars snakket direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog med flere av sine kolleger i Helsedirektoratets ledelse.

De blir enige om at en gruppe medarbeidere raskt skulle sette sammen et forslag til en konkretisering av en tiltakspakke de kan drøfte på et ledermøte tidlig dagen etter.

«Stuntlisten» ble utarbeidet i løpet av én time fram mot midnatt.

Statsminister Erna Solberg har informert kommisjonen om at hun om kvelden 11. mars tok en telefon til helse- og omsorgsministeren og at hun i samtalen etterlyser strengere smitteverntiltak.

Høie inteformerte henne da om tiltakspakken som Helsedirektoratet skulle utarbeide. Ifølge Solberg snakker de også om at hun skal i debatt på Politisk kvarter morgenen etter, og de ble enige om ikke å gi noen nærmere signaler der om planene framover.

Samme kveld sendes to viktige e-poster.

Den ene er til Statsministerens kontor og er fra ambassaden i Roma. Her er svaret på hvilke erfaringer italienerne har med inngripende tiltak. Stabssjef Lars Øy merker seg at det skaper reaksjoner blant italienere at det kommer stadig nye endringer og innstramminger. Den andre e-posten kommer til FHI klokka 22.09 og er fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC).

I e-posten ligger utkast til ECDCs risikovurdering som skal publiseres den 12. mars. Her fastslår ECDC at det nå er klare indikasjoner på at viruset smitter fra personer som ennå ikke har fått symptomer. ECDC anbefaler nå strenge tiltak. Stoltenberg videresender e-posten klokka 06.57 morgenen etter til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

12. mars

Torsdag 12. mars klokka 06.45 får Camilla Stoltenberg en tekstmelding fra Bjørn Guldvog. Han inviterer henne til å delta på Helsedirektoratets ledermøte en time senere der de skal diskutere tiltakslisten.

«Vi vil forberede en diskusjon om hva vi kan gjøre i dag og som vi uansett vil måtte gjøre om noe tid. Hvis du hadde hatt anledning hadde det vært fint med en liten koordinering før BUB. Ellers tar vi det der.»

Stoltenberg sa hun skulle komme, men meldte etter hvert at en taxi var forsinket og at hun ikke rakk det. Hun har i et intervju med kommisjonen sagt at hun på dette tidspunktet ikke forsto at Helsedirektoratet planla å sette inn en pakke av tiltak samme dag, og at hun heller ikke leste det ut av meldingen fra Guldvog.

Mens Guldvog fortalte ledelsen i Helsedirektoratet om sine planer, møttes Erna Solberg og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til debatt på Politisk kvarter i NRK.

Mens Solberg er på Politisk kvarter sender stabssjefen hennes en e-post til Bent Høie med et klart budskap:

«Tid for å trykke på den store knappen».

Stabssjefen presenterer en lang liste over tiltak han mener bør settes inn: stenging av kinoer, puber, diskoteker, kantiner, universiteter, «barneskoler og barnehager om det ikke frarådes av FHI».

Svaret fra Høie kom åtte minutter senere; «ja, disse tiltakene er på listen.»

I løpet av dagen 12. mars er det flere møter og mye kommunikasjon.

Klokka 13 sender Helsedirektoratet den ferdige listen over tiltak til Helse- og omsorgsdepartementet.

Klokka 14 går Erna Solberg på podiet foran pressekorpset. Hele Norge følger med.

«Kjære alle sammen. Vi står i en vanskelig tid [...] I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet. Det er tiltak som griper direkte inn i våre hverdagsliv og hvordan vårt samfunnsliv fungerer. Men nå er altså dette helt nødvendig».

Klokken 18 samme kveld trådte de strengeste tiltakene i Norge i fredstid i kraft.

Samme kveld ble det meldt om første koronarelaterte dødsfall her i landet.

Relatert