SAMARBEIDSPROBLEMER: Samarbeidet mellom direktør i FHI Camilla Stoltenberg og Helsedirektør Bjørn Guldvog er noe av det koronakommisjonen vil felle sin dom over onsdag.
SAMARBEIDSPROBLEMER: Samarbeidet mellom direktør i FHI Camilla Stoltenberg og Helsedirektør Bjørn Guldvog er noe av det koronakommisjonen vil felle sin dom over onsdag. Foto: Lise Åserud

Koronakommisjonen:

I dag kommer dommen: Dette blir kritisert

Onsdag legger koronakommisjonen frem sin dom over hvordan koronakrisen har blitt håndtert i Norge. Etter det TV 2 erfarer vil rollefordeling være et sentralt tema.

- Granskningen har konsentrert seg mest om hvor forbedret vi var før pandemien og det første halvåret av pandemihåndteringen, forklarer kommisjonsleder, Stener Kvinnsland.

LEDER: Stener Kvinnsland har ledet koronakommisjonen, som onsdag legger frem sin rapport.
LEDER: Stener Kvinnsland har ledet koronakommisjonen, som onsdag legger frem sin rapport. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Etter det TV 2 forstår vil disse punktene være noen av temaene i kommisjonen:

  • Uklar rollefordeling mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet
  • Stenging av skoler
  • For dårlige systemer for smitte-overvåking

Mest intensivt har kommisjonen gransket beredskapen før pandemien brøt ut, håndteringen rundt 12.mars, gjenåpningen 7.mai og konsekvensene fram til 15.juli i fjor.

15. juli åpnet regjeringen for innreisende fra Schengen-området.

Rollepresisering

Flere FHI-ansatte har vært inne til samtale med koronakommisjonen, hvor forholdet mellom Helsedirektoratet og FHI har vært tatt opp.

Rollefordelingen har vært viktig for kommisjonen. Det opplyser flere sentrale kilder til TV 2.

En av dem slår fast at det kommer tydelig kritikk på dette punktet.

Direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg har tidligere opplyst at de ba om en klargjøring fra departementet om Helsedirektoratets rolle kort tid etter den historiske nedstengningen.

ETTERLYSTE OPPKLARING: Camilla Stoltenberg og FHI ba tidlig i pandemien om en oppklaring rundt rollefordelingen mellom Helsedirektoratet og FHI.
ETTERLYSTE OPPKLARING: Camilla Stoltenberg og FHI ba tidlig i pandemien om en oppklaring rundt rollefordelingen mellom Helsedirektoratet og FHI. Foto: Fredrik Hagen

På det tidspunktet hadde direktoratet beslutningsmyndighet. Det var i realiteten Helsedirektoratet som vedtok å stenge Norge.

– Etter dette har direktoratet kun hatt en koordinerende rolle – ikke beslutningsrollen. Deres rolle ble endret, men det var ikke nedfelt noe sted. Vi ba om det, og det kom utpå høsten en gang, sa Stoltenberg til TV 2 i mars.

11. desember i fjor så Bent Høies departement seg nødt til å presisere Helsedirektoratets rolle i pandemihåndteringen.

«Erfaringer vi har høstet så langt i håndteringen av koronapandemien, viser at det er behov for å opplyse om og presisere Helsedirektoratets rolle og ansvar i koordinering av sektorens håndtering av koronapandemien og forventinger til samarbeidet i sektoren slik det er nedfelt i planverket», heter det i brevet med tittelen «Forventninger til samarbeid om håndtering av koronapandemien».

– Vi har brukt en del tid på rollefordelingen, og å klargjøre den. Det har vi jobbet med ganske kontinuerlig før vi nå er i en situasjon hvor det går mye mer av seg selv, fortalte Stoltenberg.

Ikke uventet

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, har klare forventninger til koronakommisjonens rapport.

– Jeg forventer at vi får en grundig gjennomgang over hvor forberedt vi var. Denne regjeringen hadde beredskap som sitt viktigste punkt da de tiltrådte og korona var ikke en uventet sak. Pandemien sto på toppen av listen over hva vi kunne møte.

IKKE UVENTET: Jonas Gahr Støre mener koronaen ikke var en uventet hendelse. Han forventer at koronakommisjonen leverer en grundig rapport onsdag.
IKKE UVENTET: Jonas Gahr Støre mener koronaen ikke var en uventet hendelse. Han forventer at koronakommisjonen leverer en grundig rapport onsdag. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Støre mener det viktigste med koronakommisjonen er å fokusere på hva vi kan lære av det siste året.

– Det kan komme nye kriser. Hva trenger vi av bedre beredskap, bedre samarbeid og bedre kapasitet til å følge opp grensene? Disse problemstillingene håper jeg vi får belyst.

Burde hatt plan

Det er tidligere kjent at rapporten kommer til å omhandle prosessen rundt stenging av skoler og hvor lenge skolene var stengt.

En taxi som ikke dukket opp var nok til at FHI-leder Stoltenberg ikke var til stede i møtet hvor avgjørelsen om å stenge skolene ble presentert. FHI frarådet å stenge barnehager og skoler.

Skolene skulle i første omgang være stengt i to uker, men endte til slutt opp med å være stengt i syv.

BURDE PLANLAGT: Helsedirektør Bjørn Guldvog, har tidligere innrømmet at det burde vært en bedre plan for barn og unge under pandemien.
BURDE PLANLAGT: Helsedirektør Bjørn Guldvog, har tidligere innrømmet at det burde vært en bedre plan for barn og unge under pandemien. Foto: Lise Åserud

– Det er en relativt lang periode. Med den kunnskapen vi har i dag, tror jeg det ville vært mulig å gjenåpne før det, har Helsedirektør Guldvog tidligere sagt til NTB.

En rapport fra Kunnskapssenteret om vold og traumatisk stress viser at hvert sjette barn oppga at de ble utsatt for vold eller overgrep i perioden skolene var stengte.

– På samme måte som som vi har en plan for en virusepidemi burde vi hatt en plan for barn og unge i en slik krise.

Svartmalte app

Noe annet kommisjonen har gransket, er systemet som overvåker smitten her i landet. FHI har over ti ganger varslet om at smittevernregistrene må fornyes.

– Vi har beskrevet svakheter ved dem, og hva som ikke var godt nok til å håndtere i en slik situasjons som var da pandemien startet, sier Stoltenberg

Etter det TV 2 forstår vil Smittestopp-appen bli tema i rapporten. Appen ble først stoppet av Datatilsynet. Det mener Stoltenberg var feil. Hun viser til at det tillates bruk av den type data i andre sammenhenger.

ULOVLIG: Datatilsynet mener den første smittestopp-appen var i strid med loven. Det liker Camilla Stoltenberg dårlig.
ULOVLIG: Datatilsynet mener den første smittestopp-appen var i strid med loven. Det liker Camilla Stoltenberg dårlig. Foto: Heiko Junge

- Men da den norske staten skulle bruke data på den måten, basert på samtykke fra hver enkelt, ble det stanset av Datatilsynet. Ikke bare det, det ble svartmalt som noe av det verste personvernbrudd som hadde skjedd i verden omtrent, sier Stoltenberg.

Datatilsynet forsvarer at de stanset den første smittestopp-appen.

- Appen brukte en for inngripende teknologi. Den brukte blant annet GPS-data for å spore nærkontakter. Det er slik vi ser det i strid med loven, sier direktør, Bjørn Erik Thon, i Datatilsynet.

En ny og endret app ble senere lansert.

Koronakommisjonen

  • Begynte granskningen i april
  • Skal kartlegge alle relevante sider ved håndteringen av pandemien
  • Gransker beredskapen myndighetene hadde i forkant av pandemien
  • Ledes av professor Stener Kvinnsland
  • Legger fram rapporten på en pressekonferanse 14.april kl. 13:30
  • Rapporten fokuserer på håndteringen frem mot 15. juli

Relatert