DOMMERE: Straffesaken i Nordmøre tingrett administreres av konstituert sorenskriver Fredrik Meringen. Meddommere er Bjørn Tore Schrøen (t.v.) og Victoria Åsheim. Foto: Nordmøre tingrett.
DOMMERE: Straffesaken i Nordmøre tingrett administreres av konstituert sorenskriver Fredrik Meringen. Meddommere er Bjørn Tore Schrøen (t.v.) og Victoria Åsheim. Foto: Nordmøre tingrett.

Betalte maten for å få overført groteske nettovergrep mot barn

ÅLESUND (TV 2): For å tilfredsstille sine egne seksuelle lyster, bestilte nordmøringen direkteoverføring av overgrep mot barn for en million kroner. Han betalte blant annet med å sende penger til dagligvarebutikken på Filippinene.

– Betalingen for overgrepene har gått via ulike betalingsformidlingstjenester eller overføring av penger til leverandører der mottakerne blant annet henter ut matvarer, opplyste aktor, statsadvokat Inger Myklebust Ferstad, i Nordmøre tingrett.

Mandag startet straffesaken mot en mann i slutten av 50-årene som er tiltalt for minst 130 tilfeller av direkteoverførte grove seksuelle overgrep mot barn på Filippinene. Ifølge aktor har de funnet valutatransaksjoner på én million kroner i perioden 2011-2020, men påtalemyndigheten vet ikke eksakt hvor stor del av beløpet som har gått til betaling for overgrep mot barn.

Slapp straff

Konstituert sorenskriver, tingrettsdommer Fredrik Meringen, brukte nærmere halvannen time på å lese opp den 22 sider lange tiltalebeslutningen. Tiltalte erkjente straffskyld på de fleste punktene som omhandler nettovergrep og voldtekt av barn helt ned i treårsalderen. I to av tilfellene blir overgrepene definert som sovevoldtekt fordi barna sover på liveoverføringen.

– Vi mener motivet er tiltaltes egen seksuell tilfredstillelse, fremholdt aktor i sitt innledningsforedrag.

Men firebarnsfaren nekter for seksuelle omgang av egen datter samt overgrep mot tre skolebarn mens han kjøreskolebuss.

AKTOR: Statsadvokat Inger Myklebust Ferstad.
AKTOR: Statsadvokat Inger Myklebust Ferstad.

Straffesaken mot mannen var i utgangspunktet enda større. Men aktor opplyste i retten at mannen har fått påtaleunnlatelse for en lang rekke grove overgrep, blant annet voldtekter. Det betyr at påtalemyndigheten mener han er skyldig i ytterligere 55 konkrete forhold, men får ikke straff for det.

– Det var ingen lett avgjørelse, men vi ønsker ikke å belaste rettssystemet når det ikke får vesentlig betydning for straffeutmålingen, opplyste aktor i innledningsforedraget.

Politi-kritikk

Opprullingen av denne saken startet allerede i desember 2015 da FBI varslet norsk politi om tiltaltes kontakt med Yahoo-brukere på Filippinene som solgte seksualisert materiale. Mannen ble pågrepet og senere dømt til ti måneders fengsel i Nordmøre tingrett for besittelse av ulovlig materiale. Men en merknad fra retten i dommen om at tiltalte kan ha medvirket til overgrepene, fikk statsadvokaten til å beordre ny etterforskning hos politiet på Nordmøre.

– På grunn av dårlig fremdrift og kvalitet ble etterforskningen flyttet til en egen enhet i Ålesund. Beslaget ble gjennomgått på nytt. Det viste seg at politiet i den første etterforskningen ikke gjorde godt nok arbeid og ikke fullt ut forsto at tiltalte kunne kobles til de faktiske overgrepene, opplyste statsadvokat Inger Myklebust Ferstad.

Forsvarer John Marius Dypvik mener at politiets manglende etterforskning må få betydning for straffeutmålingen.

– Alle forhold etter 2016 kunne vært unngått hvis politiet hadde etterforsket bedre, mener forsvareren.

Fattige barn

Spesialetterforskerne i Ålesund har koblet 420 videopptak av liveovergrepene med chatten til tiltalte for å knytte tiltalte til handlingene.

– Politiet har puslet sammen datamateriale som viser overgrep som er begått og initiert av tiltalte. Resultatet er at vi sitter med omfattende bevis i denne saken, mener aktor.

Påtalemyndigheten mener at de fleste ofrene i denne saken er jenter mellom 8 og 12 år gamle i et miljø knyttet til sosial nød og fattigdom.

– Ofrene her har vært gjenstand for betaling som om det var kjøtt på et kjøttmarkedet, var karakteristikken aktor ga bestillingen og betalingen av nettovergrepene.

Det har ikke lykkes å identifisere ofrene nærmere. Men all tilgjengelig informasjon om ofrene er delt med lokalt politi på Filippinene i et forsøk på å få stanset overgrepene.

Nordmøringen i 50-årene er også tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot sin egen datter over en periode på tre år. Han skal også ha forgrepet seg mot flere skolebarn mens han kjørte skolebuss. Disse forholdene skal behandles separat i straffesaken.

Det har satt av fem uker til behandling av straffesaken mot nordmøringen.

Relatert