ENIGHET: Partene har kommet til enighet.
ENIGHET: Partene har kommet til enighet. Foto: Heiko Junge

Enighet i lønnsoppgjøret – storstreik avverget

14 timer på overtid har LO, YS og NHO kommet frem til en enighet i lønnsoppgjøret. Det sier kilder til TV 2. Det betyr det det ikke blir storstreik.

Etter det TV 2 erfarer er partene enig om en ramme på 2,7 prosent i lønnsøkning. Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn hva LO krevde, og 0,5 prosentpoeng med enn NHOs tilbud.

Det generelle tillegget til alle blir på 2,25 kr pr time, som utgjør 4 387,- kroner i året. Det gis også et lavlønnstillegg: 1 kr pr time, dvs 1 950,- kroner i året på noen overenskomster.

Forskjellen på LOs krav og det endelige resultatet tilsvarer omkring 30 øre i timen.

14 timer på overtid

LO, YS og NHO har siden søndag klokken 10 sittet i mekling hos Riksmekleren, og den opprinnelige fristen for å bli enige var ved midnatt.

Ettersom partene ikke var enige innen klokken 6, fikk ansatte som kunne bli tatt ut i streik beskjed om å møte på jobb som planlagt søndag.

Til sammen kunne rundt 31.500 arbeidstakere bli tatt ut i streik i første omgang dersom partene ikke kom i mål med meklingen.

Mellomoppgjør

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun ble forhandlet om lønn. Koronapandemien har gjort forhandlingene ekstra utfordrende også i år.

– Partene sitter ikke fysisk samlet på grunn av smittevernhensyn, noe som gjør meklingen ekstra krevende, sier riksmekler Mats Ruland.

NHO foreslo en lønnsøkning på 2,2 prosent for å sikre konkurransedyktighet opp mot utenlandske aktører.

Det vil reelt sett være en nedgang i kjøpekraften for norske arbeidere, ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Derfor krever LO en lønnsøkning på minst 2,8 prosent.

I tillegg krever LO et løft for lavtlønte. Ifølge FriFagbevegelse blir dette trolig det avgjørende punktet i meklingen. NHO er imot at det skal gis i det hele tatt og krever at det skal omfatte færre enn tidligere år hvis det skal gis.

Kunne bli busstreik

Til sammen kunne rundt 31.500 arbeidstakere bli tatt ut i streik i første omgang dersom partene ikke kommer i mål med meklingen.

LO forhandlet på vegne av 180.000 arbeidstakere i NHO-bedrifter. 23.500 LO-medlemmer kunne bli tatt ut i streik hvis det ikke ble enighet.

Både LO og YS ville ta ut bussansatte, og LO ville ta ut medlemmer fra ferjetrafikken. YS, som tar ut 5.500 bussjåfører, har uttalt at en streik trolig vil føre til alle rutebusser står fra søndag morgen.

Også i høst streiket bussjåførene i Oslo og Viken. Den streiken varte fra 20. september til 1. oktober.

Flere bransjer rammes

Også i bransjer som bygg og anlegg, mat- og drikkeproduksjon, samt enkelte industribedrifter, ville arbeidstakere bli tatt ut dersom det ble streik. LO velger imidlertid å skjerme hardt koronarammede næringer som reiseliv og restaurant.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har en formidabel oppgave med å få enighet mellom partene.

Forhandlingene som pågår nå i det såkalte frontfaget, er svært viktige fordi de danner en ramme for lønnsøkningen, og dermed legger normen for andre sektorer. I slutten av april skal offentlig sektor begynne sine lønnsforhandlinger.

Relatert