Vegane må utbetras for minst 75 mrd kroner:

Her tømmer Jonny 700 liter mjølk rett i sluket

REINØYA (TV 2): På Reinøya er vegane så dårlege at mjølkebilen har gitt opp forsøka på å komme seg fram. Resultatet er at enorme mengder med mjølk må tømmast ut.

– Det er for jævlig. Det skulle ikkje vere slik, seier Jonny Eliassen idet han på nytt tømmer ut 700 liter fersk geitemjølk rett i sluket.

Ute i fjøsgangen står Elisabeth Johansen med tårer i auga. Bondeparet har til saman kasta 2800 liter mjølk sidan 2. påskedag. Ifølge vêrvarslinga ser det ikkje ut som det vil stoppe der.

– Så lenge vegane er slik som dei er no, kjem ikkje mjølkebilen for å hente mjølka, seier Johansen.

HÅPLAUST: Jonny Eliassen og Elisabeth Johansen har kjempa for betre veg på Reinøya i fleire tiår, men framleis er det ingen teikn til betring.
HÅPLAUST: Jonny Eliassen og Elisabeth Johansen har kjempa for betre veg på Reinøya i fleire tiår, men framleis er det ingen teikn til betring. Foto: Nils Ole Refvik

Reinøya i Karsløy kommune i Troms og Finnmark har rundt 90 kilometer med gruslagt fylkesveg. Kvar einaste vår blir vegen så dårleg at den stoppar livsviktig transport.

– For to år sidan hadde sjukebilen havari her. Den kunne ikkje ta med seg pasienten fordi støtdemparane blei øydelagde, seier Johansen.

Denne veka nektar både mjølkebilen, søppelbilen og skulebussen å køyre på øya. Ifølge Nordlys sette også brøytebilen seg fast då den skulle brøyte der torsdag.

UFRAMKOMMELEG: For innbyggarane på Reinøya er dette eit vanleg syn om våren.
UFRAMKOMMELEG: For innbyggarane på Reinøya er dette eit vanleg syn om våren. Foto: Nils Ole Refvik

I Troms og Finnmark åleine når etterslepet på fylkesvegane snart ein ny rekord på 12 milliardar kroner. Ifølge tal TV 2 har henta inn er det nasjonale etterslepet på minst 75 milliardar kroner.

– Treng ganske mykje meir

Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvaret for dei dårlege fylkesvegane. Divisjonsdirektør for samferdsel, Bjørn Henrik Kavli, meiner at dei fiksar det dei har pengar til.

VIL HA MEIR: Divisjonsdirektør i Troms og Finnmark fylkeksommune, Bjørn Henrik Kavli, meiner regjeringa gir for lite pengar til fylkesvegnettet.
VIL HA MEIR: Divisjonsdirektør i Troms og Finnmark fylkeksommune, Bjørn Henrik Kavli, meiner regjeringa gir for lite pengar til fylkesvegnettet. Foto: Nils Ole Refvik

– Vi får ei årleg underdekning på 2 milliardar kroner frå staten, men det er ganske mykje meir pengar vi treng, seier Kavli.

Skulle dei brukt meir pengar frå eiga budsjett, meiner han det ville gått utover ein annan hardt pressa sektor som utdanning. I 2009 overtok fylka ein stor del av øvrige fylkesvegar. I Troms og Finnmark var store og tunge infrastrukturobjekt som tunnelar og bruer ein del av pakka.

– Dei tar ein stor del av budsjettet vårt, seier Kavli.

I regjeringa sitt forslag til nasjonal transportplan (NTP), er det lagt inn 16 milliardar kroner over 12 år til etterslepet på fylkesvegane.

– Når etterslepet nasjonalt er opp mot 85 milliardar kroner betyr ikkje dei 16 milliardane så mykje for dei som ønsker eit betre vegnett i distrikta, seier Kavli.

Risikerer å bli ståande fast

Nokre mil sør for Reinøya er mjølkebilsjåfør Magnus Larsen på veg til ein annan bonde i Andersdalen i Tromsø kommune.

ØYDELEGG BILEN: Sjåfør Magnus Larsen fortel om ei rekke gongar utstyr har løsna frå mjølkebilane på grunn av dårlege vegar,
ØYDELEGG BILEN: Sjåfør Magnus Larsen fortel om ei rekke gongar utstyr har løsna frå mjølkebilane på grunn av dårlege vegar, Foto: Nils Ole Refvik

– Eg skulle jo vore på Reinøya i dag, men eg kjenner at bilen sig ned når vi køyrer der, så eg er redd for at eg blir ståande fast til neste dag når bergingsbilen kjem. Og då kan jo den også sette seg fast, seier Larsen.

På turen til Andersdalen går ferden over nok ein fylkesveg. Denne er asfaltert, men heile strekninga er full av djupe holer.

– Det er krevjande, og vi bruker lengre tid på arbeidet. Eg skjønner det eigentleg ikkje, noko skulle vore gjort.

DÅRLEG, MEN IKKJE VERST: Vegen inn til Andersdalen i Tromsø er full av hol, men likevel ikkje i nærleiken av standaren på vegen på Reinøya.
DÅRLEG, MEN IKKJE VERST: Vegen inn til Andersdalen i Tromsø er full av hol, men likevel ikkje i nærleiken av standaren på vegen på Reinøya. Foto: Nils Ole Refvik

Relatert