SMITTEØKNING: Kommuneoverlege Are Løken er bekymret for at Gran kommune har sett en smitteøkning den siste tiden hvor flere av tilfellene har ukjent smittevei.
SMITTEØKNING: Kommuneoverlege Are Løken er bekymret for at Gran kommune har sett en smitteøkning den siste tiden hvor flere av tilfellene har ukjent smittevei. Foto: Kine Vik-Erstad / Gran kommune

Mann døde med korona etter ulovlig arrangement: – Frykter villsmitte

Gran og Jevnaker kommune opplever å bli motarbeidet i smittesporingsarbeidet etter det ble avholdt minst et ulovlig arrangement. Arrangøren av arrangementet var en kjent profil i konspirasjonsteoriker-miljøet.

Gran kommune meldte tirsdag om et nytt koronadødfall i kommunen på sine hjemmesider.

En mann i 60-årene, bosatt i Gran, døde etter å ha vært syk med koronavirus.

Ifølge kommunen skal mannen ha avholdt et større arrangement hjemme hos seg fredag 26. mars med inntil 20 personer til stede. Kommunen forteller at de også har indikasjoner på at det var et arrangement den påfølgende dagen.

– I Gran er det forbudt å avholde ethvert arrangement. Vi kommer til å anmelde forholdet til politiet og vi har også vært i i dialog med Helsedirektoratet, sier kommuneoverlege Are Løken til TV 2.

Han opplysninger at det har vært svært utfordrende for kommunen å drive smittesporing etter arrangementene.

– Ifølge våre opplysninger har vi inntrykk av at mannen var tilknyttet et konspirasjonsmiljø mot korona. Smittesporingen stopper opp ved at vi ikke får videre opplysninger eller får uriktig informasjon. Det er heller ingen som har vil erkjenne at de deltok på arrangementet, sier kommuneoverlegen.

Ville ikke oppsøke helsetjenesten

Ifølge kommuneoverlegen ville ikke mannen oppsøke helsehjelp da han ble syk.

– Han hadde symptomer i en til to uker før dødsfallet, har nærstående fortalt. Symptomene var tiltakende alvorlig og mandag kveld skal han ha vært svært dårlig, men han ville ikke oppsøke helsehjelp, sier Løken.

Vedkommende var ikke testet for koronavirus før han døde, men det er bekreftet i etterkant at han var smittet med viruset.

– Det er rutine å teste for koronavirus ved plutselige dødsfall under pandemien. En hurtigtest slo positivt ut, som senere ble bekreftet med to PSR-tester. Vedkommende blir også rutinemessig sendt til obduksjon, sier kommuneoverlegen.

Nå frykter Løken at arrangementet kan ha ført til villsmitte i kommunen.

Potensiell villsmitte

Opptil 20 personer skal ha deltatt på arrangementet fra flere kommuner på Østlandet, ifølge kommuneoverlegen.

– Da det har vist seg at arrangøren trolig var smitteførende på tidspunktet arrangementet ble avholdt, er det utrolig viktig at de som vet med seg selv at de var der, tester seg for korona. Vi har grunn til å tro at det er mange tilreisende fra steder på Østlandet som deltok, sier Løken.

Kommuneoverlegen forteller at de har opplevd økende smitte i Gran de siste dagene med ukjent smittevei.

– Det som er den største usikkerheten og vår bekymring, er om dette har gitt opphav til villsmitte, og om vi plutselig vil oppdage mange smittede i vår og andre kommuner, sier han.

Spredt seg til Jevnaker

Kommuneoverlege i Jevnaker, Marthe Bergli, deltar i smittesporingsarbeidet sammen med Gran.

– Vi mener at smitte hos fire personer er knyttet til tilfellet i Gran. Vi trodde først at det var en annen smittevei, sier Bergli til Ringerikes blad.

Smittesporingsarbeidet er svært krevende også for dem.

– En ting er å ikke hjelpe oss. En annen ting er når folk lyver om hendelsesforløp, sier Bergli.

– Vi får ikke opplyst om hvem som har vært nærkontakter med hvem, og i ettertid viser det seg at vi har fått opplysninger som ikke stemmer. Det betyr at vi ikke klarer å identifisere andre nærkontakter, og risikerer ukontrollert villsmitte, sier Bergli til avisen.

Kommuneoverlegen sier at de involverte er personer som fornekter at korona finnes.

– En betydelig fare

Gjennom pandemien har Gran kommune opplevd å bli møtt med stor forståelse og samarbeidsvilje fra befolkningen.

– Det er nytt for oss at vi får opplysninger og til og med feilaktige opplysninger, sier Løken.

Han forteller at kommunen vil følge opp de få sporene de har fremover, samtidig som de håper at personer som har deltatt tar kontakt med fullt navn eller anonymt.

Kommuneoverlegen sender sine tanker til de pårørende.

– Dette var en lei beskjed å få og våre tanker går nå til de pårørende. Vi blir igjen minnet om hvor farlig viruset kan være, sier Løken.

Han er imidlertid klar på hva han mener om arrangementet.

– Jeg tenker at det er legitimt å ha andre oppfatninger som går på tvers av anerkjent vitenskap og hvordan vi håndterer en pandemi i Norge. Men når det antar sånne former, som ulovlige arrangementer under en alvorlig smittesituasjon, og det får slike følger, er det farlig og illegitimt. Det må man holde seg for god til, sier Løken.

– Man skal ikke utsette medmennesker for en betydelig fare, legger han til.

– Vårt beste våpen

Løken har forståelse for at andre kan reagere på detaljene som kommer frem om arrangementet.

– For publikum ellers tenker jeg det er fort gjort å bli opprørt og frustrert. Sånn sett er det viktig å si at det er lite miljø, som man må la være i fred, sier Løken.

Han minner om viktigheten av at alle overholder smittevernreglene.

– Dette er en kjedelig situasjon for alle. Men det å holde oss til lover og reglene i tillegg til at vi er tålmodige, er vårt beste våpen mot pandemien, sier kommuneoverlegen.

Mange reaksjoner

Siden dødsfallet, har mange uttrykt sine følelser i sosiale medier.

– Enda en samfunnskritiker er revet bort. Du vil bli savnet, skriver en.

Flere setter spørsmål ved og fornekter at han var smittet og døde med korona.

Andre uttrykker seg kritisk til at personene fornekter korona og at arrangementet ble avholdt.

Rødt-politiker Eivor Evenrud, som sitter i bystyret i Oslo, var blant personene som reagerte på Twitter.

– Mannen (60) som arrangerte er nå død med påvist covid-19. Trist og tragisk å dø i en kamp mot noe som er et egenskapt fiendebilde. Andre som deltok på «fest» nekter nå å oppgi nærkontakter. Det gjør meg rasende, skriver hun.

Relatert