Erna Solberg får bot på 20.000 kroner – aksepterer straffen

Politiet er ferdig med etterforskningen om Erna Solbergs bursdagsfeiring på Geilo. Statsministeren straffes med et forelegg på 20.000 kroner, og sier selv at hun godtar boten.

Saken om statsministerens besøk på Geilo er ferdig etterforsket, og i den forbindelse inviterte Sør-Øst politidistrikt fredag til en digital pressekonferanse.

Solberg og familien samlet flere enn ti personer to dager etter hverandre i vinterferien for å feire statsministerens 60-årsdag. Først var familien uten Solberg på en restaurant, og neste dag var 14 personer samlet i en leilighet på Geilo.

For feiringen i restauranten på fredag får Solberg et forelegg på 20.000 kroner, opplyste politimester Ole B. Sæverud under pressekonferansen.

– Jeg har fortsatt lyst til å beklage at jeg og min familie har brutt koronaregelverket. Da vi offentliggjorde at vi hadde hatt denne bestillingen, sa jeg at vi kommer til å betale bot hvis vi får bot, sier Solberg selv etter politiets avgjørelse.

– Vi skulle ikke ha brutt det regelverket, og det har jeg fortsatt lyst til å beklage.

Solberg sier hun ikke har noen kommentarer til vurderingen politiet har gjort.

– Jeg har tenkt til å betale boten, sier Solberg.

– Så du godtar forelegget?

– Jeg godtar forelegget. Det er politiet som nå har gjort en vurdering av de faktiske forholdene, og jeg aksepterer det.

Hennes mann Sindre Finnes slipper unna med en påtaleunnlatelse.

Samlingen i leiligheten vurderes ikke som en straffbar hendelse. Politiet besluttet selv å starte etterforskning etter at det kom tips om saken via NRK.

Erna Solberg har selv sagt at hun er lei seg for det som skjedde. Både hun og ektemannen Sindre Finnes ble avhørt av politiet i løpet av etterforskningen.

STRAFFES: Sindre Finnes slipper unna med en påtaleunnlatelse, mens Erna Solberg får 20.000 kroner i bot etter bursdagsfeiringen på Geilo.
STRAFFES: Sindre Finnes slipper unna med en påtaleunnlatelse, mens Erna Solberg får 20.000 kroner i bot etter bursdagsfeiringen på Geilo. Foto: Privat

Var med på beslutningen

Det var i dagene frem mot den siste helgen i februar at Erna Solberg sammen med ektemannen Sindre Finnes og andre familiemedlemmer dro til Geilo. Fredag 26. februar spiste familien sammen på Hallingstuene.

– De praktiske avtalene for alle gjestene ble gjort av Finnes, men etterforskningen har avklart at Solberg var med på beslutningen om at de skulle spise ute. Hun kjente til hvor mange som skulle delta og valgte selv hvilken restaurant de skulle bestille bord på, sier Sæverud.

Solberg deltok ikke selv på middagen i restauranten, på grunn av akutte øyeproblemer.

– Det var 13 personer til stede på middagen. Det er utover dette ikke kommet fram at middagen ikke ble utført på en smittevernforsvarlig måte.

BOT FOR MIDDAG: Solbergs familie spiste middag på tre ulike bord ved Hallingstuene. Statsministeren var ikke med på middagen, men bøtelegges for planlegging av arrangementet.
BOT FOR MIDDAG: Solbergs familie spiste middag på tre ulike bord ved Hallingstuene. Statsministeren var ikke med på middagen, men bøtelegges for planlegging av arrangementet. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Uklare forskrifter

Lørdag kveld spiste familien igjen sammen, denne gangen i en leilighet som Solberg og Finnes hadde leid. 14 personer deltok, inkludert Solberg.

– Det var ingen lokale forskrifter som gjaldt på dette tidspunktet, og forholdene er derfor vurdert etter de gjeldende nasjonale forskriftene.

Etter paragraf 13f er det klart at også sammenkomster for familie er å regne som arrangement.

– Det er imidlertid ikke alle typer lokaler som er omfattet av bestemmelsen. For å kunne anvende straff er det et krav at reglene må være tilstrekkelige klare. Det er tilstrekkelig uklart om reglene kan omfatte middagen på lørdag, som fant sted i en leid leilighet, sier Sæverud, og fortsetter:

– Denne delen av saken kan følgelig ikke anses som en straffbar overtredelse av forskriften.

Politiet sier det derimot er helt klart at middagen på fredag fant sted i et lokale som omfattes av bestemmelsen, hvilket utløser en rekke plikter for arrangørene.

– Forskriftens paragraf 14a inneholder et forbud mot at serveringssteder serverer private sammenkomster med flere enn ti personer. Både å gjennomføre slike arrangementer og for et serveringssted å servere til et slikt arrangement er overtredelser som er belagt med straff etter forskriftens paragraf 24.

Politimesteren sier det er uklart om forskriften kun rammer det å delta på slike familiesammenkomster.

– Siden dette er så uklart, har etterforskningen i denne saken kun omfattet Solberg og hennes mann som arrangører, samt Hallingstuene som serveringssted.

Ingen straff for restauranten

Sæverud sier Sør-Øst politidistrikt under pandemien først og fremst har hatt en tilnærming om å gi råd og veiledning.

– Tvang og straff har først en funksjon der dette ikke er tilstrekkelig. Det vil være tilfeller der råd og veiledning ikke har ført frem eller der det å unnlate å bruke straff vurderes å ha en negativ effekt på befolkningens oppslutning om smitteverntiltak.

Rettslig er dette forankret i det såkalte opportunitetsprinsippet.

– Det er ikke alle forhold som rammes av en straffebestemmelse som skal lede til reaksjoner. Påtalemyndigheten må klokt og saklig praktisere reglene på en måte som bidrar til å løse det problemet som straffebestemmelsen er innrettet mot å håndtere.

Sæverud sier det ikke har vært et mål for Sør-Øst politidistrikt med høyest mulig antall straffereaksjoner, men at politiet skal reagere strengt der de mener det er nødvendig.

– Dersom vi hadde kommet over overtredelsen i restauranten mens det pågikk, hadde vi tydeliggjort regelverket og om nødvendig gitt pålegg om å avslutte arrangementet, sier Sæverud om hvorvidt Hallingstuene skal straffes.

– En straffereaksjon ville først blitt vurdert dersom arrangementet ble gjennomført på en klart smittefarlig måte eller det var snakk om gjentatte overtredelser. Det er ikke registrert noen tidligere hendelser knyttet til smittevernreglene på Hallingstuene.

IKKE BOT FOR SUSHI-MIDDAG: 14 personer inkludert statsministeren var samtidig inne i leiligheten som Solbergs familie hadde leid på Ustedalen Hotell & Resort.
IKKE BOT FOR SUSHI-MIDDAG: 14 personer inkludert statsministeren var samtidig inne i leiligheten som Solbergs familie hadde leid på Ustedalen Hotell & Resort. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Vurderes som riktig med straff

Selv om det å servere middagsselskapet på fredag vurderes å være over grensen for det som er straffbart, blir saken overfor Hallingstuene henlagt fordi det ifølge politiet ikke anses hensiktsmessig å gi foretaksstraff.

– Når det gjelder Solberg og hennes mann har etterforskningen vist at hun deltok i beslutningen om arrangementet på fredag og deler av planleggingen, mens han gjennomførte det meste av de praktiske oppgavene.

Både Solberg og Finnes defineres derfor som arrangører under middagen.

– Sindre Finnes' handlinger utgjør en overtredelse av bestemmelsen i forskriften, men vil etter vår praksis ikke medføre straff med mindre særlige forhold tilsier det. Det foreligger ikke her, og saken er derfor overfor Finnes avgjort med en påtaleunnlatelse.

I praksis er det en konstatering av straffansvar, uten at det blir noen reaksjon fra påtalemyndigheten.

– For Erna Solbergs del ville hennes handlinger normalt ikke medført straff, med mindre særlige hensyn tilsier det. Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like. Solberg er landets fremste tillitsvalgte, og har ved en rekke anledninger frontet regjeringens beslutninger om koronatiltak, sier Sæverud, og fortsetter:

– Det vurderes derfor som riktig å reagere med straff for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene. Solberg er derfor i dag ilagt et forelegg på 20.000 kroner for sin rolle i å gjennomføre middagen fredag 26. februar.

(TV 2 / NTB)

Relatert