BLANDING: Det er mulig at Norge vil gi en annen vaksine som dose to til de som har fått første dose med AstraZeneca, slik Frankrike nå skal gjøre.
BLANDING: Det er mulig at Norge vil gi en annen vaksine som dose to til de som har fått første dose med AstraZeneca, slik Frankrike nå skal gjøre. Foto: Loic Venance

Gir ikke dose to dersom det blir innført aldersbegrensning

Blir AstraZeneca-vaksinen trukket for visse aldersgrupper, vil ikke FHI gi dose to til personene som allerede har fått dose en, men som er utenfor den eventuelle aldersgruppen. I Frankrike starter de med miksing av vaksiner.

FHI forlenget stansen av AstraZeneca før påske fordi det var behov for ytterliggere utredninger rundt potensielt alvorlige bivirkninger av vaksinen.

Det vil komme en ny utredning rundt videre bruk av AstraZeneca senest torsdag 15. april.

Ikke Storbritannia løsning

I Storbritannia ble vaksinen stanset for personer under 30 år onsdag. Men de som allerede har fått første dose, vil bli tilbudt andre dose ifølge BBC.

En slik løsning er ikke aktuelt i Norge, ifølge overlege i avdeling for smittevern og vaksine i FHI, Sara Viksmoen Watle.

– Dersom det blir besluttet å ikke videreføre bruk av AstraZeneca-vaksinen blant yngre aldersgrupper, vil de som nå har fått en dose ikke få tilbud om en andre dose med denne vaksinen. Inntil eventuelt ny kunnskap skulle tilsi at det er trygt.

Dette til tross for at FHI skriver på sine hjemmesider at AstraZeneca har mildere og sjeldnere bivirkninger etter andre dose, enn etter første.

Watle understreker at dersom AstraZeneca tilbys eldre aldersgrupper, så vil anbefalingen være to doser.

I Norge har 121.820 personer fått første dose av vaksinen.

IKKE AKTUELT: Overlege, Sara Viksmoen Watle, sier at det ikke er aktuelt å gjøre samme løsning som Storbritannia.
IKKE AKTUELT: Overlege, Sara Viksmoen Watle, sier at det ikke er aktuelt å gjøre samme løsning som Storbritannia. Foto: Lise Åserud

Miksemuligheter

Frankrike annonserte fredag at personer under 55 som har fått første dose, vil få en annen vaksinetype som dose to.

En slik miksløsning er trolig aktuell også i Norge.

– Alle covid-19 vaksiner som er godkjente i Norge er basert på liknende antigen. Så i teorien vil beskyttelsen etter dose 1 med vaksine A kunne forsterkes etter dose 2 med vaksine B, sier Watle.

Også vaksineforsker Gunnveig Grødeland er optimist rundt muligheten for å mikse dosene.

– Det bør i utgangspunktet være mulig å vaksinere personer som kun har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen med en annen vaksine til andre dose. Akkurat hvilken teknologi som benyttes for presentasjon av koronapiggen til immunsystemet er mindre viktig når det gjelder dannelse av gode og effektive immunresponser.

Venter på resultater

Grødeland har liten tro på at det skal være en risiko knyttet til en vaksinemiks.

– En ulempe med å blande ulike vaksiner er at det ikke finnes data fra sikkerhetstesting for ulike kombinasjoner. Men det er vanskelig å se for seg hvorfor risikoen skulle bli større ved et slikt bytte.

LITEN RISIKO: Gunnveig Grødeland tror det er knyttet liten risiko ved å kombinere ulike vaksiner.
LITEN RISIKO: Gunnveig Grødeland tror det er knyttet liten risiko ved å kombinere ulike vaksiner. Foto: Rune Blekken / TV 2

Onsdag publiserte FHI en rapport om ulike muligheter innenfor vaksinasjonsprogrammet.

I rapporten står det:

«Foreløpig foreligger det ikke kunnskap om sikkerhet og effekt ved blanding av ulike vaksinetyper, men det pågår studier på dette, blant annet i Storbritannia. Foreløpige resultater fra disse studiene vil sannsynligvis foreligge mot sommeren 2021.»

Minner om Johnson & Johnson

De første som fikk vaksinen i Norge fikk den i uke 6. Det er anbefalt et 12 ukers intervall mellom første og andre dose av AstraZeneca.

Men ifølge Watle i FHI, er det stor mulighet for at de som har fått første dose AstraZeneca vil måtte vente enda lenger før de får en eventuell ny dose.

– Det kan hende at beskyttelsen varer enda lenger slik at et alternativ vil være å vente med å tilby en oppfriskningsdose. Det vil sannsynligvis komme resultater fra studier som ser på beskyttelse utover 12 uker som kan være viktige i denne vurderingen.

Janssen/Johnson & Johnson vaksinen er den eneste godkjente vaksinen i Norge hvor det kun gis en dose. Ifølge Watle er det flere likheter mellom disse vaksinene.

– Vaksinen fra Janssen er basert på samme vaksineplattform som AstraZeneca. Det vil si en virusvektor vaksine. Vaksinen gis som kun 1 dose og støtter at denne vaksineplattformen gir god beskyttelse etter bare en dose.

Relatert