Vaksinefordelingsdebatten:

– Studenter bør prioriteres

De unge bør prioriteres i vaksinekøen, mener Unge Høyre. Feil å sette aldersgrupper opp mot hverandre, svarer FpU.

I mars ble det klart at FHI har anbefalt regjeringen å skjevfordele vaksinene i Norge, slik at områder med høyt smittetrykk prioriteres.

Nå går diskusjonen også rundt om det bør gjøres andre omprioriteringer i vaksinekøen, for eksempel ved å prioritere unge.

Økonomiprofessor Steinar Holden mener forskjellene i smittenivået taler for å fordele vaksinene slik at man heller treffer de som er mer utsatt for å bli smittet.

– Sånn vil man kunne få ned smitten raskere, sier Holden.

– Bør prioritere etter alder

Holden tror det vil kunne føre til færre døde og færre sykehusinnleggelser, dersom unge blir prioritert i vaksinekøen. Han peker samtidig på en utfordring ved prioriteringen.

VIL PRIORITERE UNGE: Leder for Unge Høyre, Ola Svenneby (24).
VIL PRIORITERE UNGE: Leder for Unge Høyre, Ola Svenneby (24). Foto: Unge Høyres Landsforbund

– Det er mest kontakt mellom unge. Samtidig er jo de unge mindre utsatt hvis de først blir smittet, så det taler for å prioritere etter alder.

Har rammet de unge hardest

Ola Svenneby (24), leder for Unge Høyre, mener unge i større grad bør prioriteres, dersom det blir tatt en faglig vurdering på at det er forsvarlig.

– Jeg tror pandemien har gått hardere utover de unge, sier Svenneby.

Han nevner unges studietid og deres første år som myndige, som særlig store ofre for pandemien - sammenliknet med voksne.

– Feil å sette grupper opp mot hverandre

Nestformann i FpU, Martin Jonsterhaug (20), syns det blir feil å sette aldersgrupper opp mot hverandre.

LIKE UTFORDRENDE FOR ALLE: FpU-nestformann, Martin Jonsterhaug (20), tror ikke de unge har hatt det verre under pandemien.
LIKE UTFORDRENDE FOR ALLE: FpU-nestformann, Martin Jonsterhaug (20), tror ikke de unge har hatt det verre under pandemien. Foto: Markus Endresen / FpU

Han er uenig i Svennebys vurdering, og tror ikke at vaksinering av unge vil bidra til at vi kommer noe nærmere en slutt på pandemien.

– Jeg tror vi gjør lurt i å følge anbefalingene om å vaksinere de sårbare først, sier Jonsterhaug.

– Hvis det er mest smitte blant unge, så vil det også hjelpe de som er mer voksne, dersom smitten slås ned blant unge og ikke sprer seg?

– Jeg tror vi gjør klokt i å ha et litt lengre blikk på pandemien. De neste ukene kan det være en helt annen gruppe som har en økning i smitten, sier Jonsterhaug.

Se hele debatten øverst i saken.

Studenter bør få vaksine

FpU-nestformannen legger til at det eneste vi vet er at vi må oppnå flokkimunnitet, og sier han er uenig i Svennebys oppfatning av at enkelte har hatt en mer utfordrende panemitid enn andre.

Svenneby på sin side sier seg enig i at utsatte grupper skal få vaksine først, men at det deretter er de unge som bør komme foran i køen.

– Det er klart vi skal vaksinere de sårbare først, men vi kommer til et punkt hvor det er gjort - og på et eller annet tidspunkt mener jeg det er rettferdig å si at de som skal begynne å studere skal tilgodeses en vaksine, sier Svenneby.

Relatert