– Vi fullader om natten, og det vi rekker i lunsjen

Elektriske gravemaskiner kan bidra til at den norske bygg- og anleggsbransjen blir utslippsfri innen 2025.

Maskinfører Rune Vikanes graver i Fjellveien i Bergen for å skifte 100 år gamle vannrør. Normalt ville en slik aktivitet høres på lang avstand.

– Nå går maskinen – og det helt stille, sier Vikanes og ler.

Han forteller at kraften i den elektriske gravemaskinen er den samme som i den dieseldrevne han kjørte tidligere, og at med effektiv graving så varer batteriet i fem timer.

Slipper bråket

LADER: Mens maskinfører Rune Vikanes spiser lunsj lades gravemaskinen.
LADER: Mens maskinfører Rune Vikanes spiser lunsj lades gravemaskinen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– En annen fordel er at det er mye lettere å kommunisere med håndmannen som jobber utenfor gravemaskinen når man slipper bråkete dieselmotorer, sier gravemaskinføreren.

Et par hundre meter lenger bort i veien står det en mobil ladecontainer, utviklet i Bergen med støtte fra Enova.

– Vi fullader om natten, og det vi rekker i lunsjen, sier Rune Vikanes.

Enova som arbeider for Norges omstilling til et lavutslippssamfunn bidrar med 15 millioner kroner i støtte til prosjektet som skal utvikle og teste det nye ladekonseptet.

NYE LØSNINGER: Camilla Moster i BKK utvikler nye løsninger for mobile ladestasjoner.
NYE LØSNINGER: Camilla Moster i BKK utvikler nye løsninger for mobile ladestasjoner. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Denne løsningen med mobile «plug-and-play» moduler kan enkelt flyttes rundt etter behov. Både innad på store anleggsplasser og til nye anleggsområder når arbeidet er ferdig, sier Camilla Moster, leder for BKKs satsing på mobil energi.

Hun sier at det største utfordring er tilgangen til kraft når arbeidet skjer langt fra et strømnett.

ELEKTRISK: Denne gravemaskinen kan grave effektivt i fem timer før den må lades.
ELEKTRISK: Denne gravemaskinen kan grave effektivt i fem timer før den må lades. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Med støtten fra Enova utvikler vi nå store batteripakker som kan fraktes til store prosjekter der det ikke er tilgjengelig strøm, sier Camilla Moster.

Prosjektet skal i tillegg bidra til å etablere en felles standard for hurtigladere, normalladere og batterier, noe det er stort behov for i anleggsbransjen.

Bransje som forurenser mye

Utslipp fra bygg- og anleggsbransjen står i dag for omkring 15 prosent av landets klimagassutslipp. Anleggsvirksomheten til Statens vegvesen slipper alene ut flere hundre tusen tonn CO2-ekvivalenter fra maskinpark og transport hvert år.

– Vi har store ambisjoner om å kutte utslippene og jobber mot Klimameldingens mål om fossilfrie anleggsplasser i 2025. Vi har mange veiprosjekter foran oss, og den type løsninger som BKK utvikler vil kunne gjøre det enklere, mer kostnadseffektivt og praktisk mulig å nå dette målet, sier fagdirektør for HMS og bærekraft i Statens vegvesen, Gina V. Ytteborg.

Klimaminister Sveinung Rotevatn sier regjeringen vil bruke sin innkjøpsmakt for å styre overgangen til en elektrisk bygg- og anleggsbransje.

Innkjøpsmakt skal sikre overgang

– Vi vil bruke innkjøpsmakten aktivt fremover gjennom å stille miljøkrav. Utslippene fra denne bransjen er for høye og da må vi bruke alternativene når de finnes, sier Rotevatn.

Han tror omleggingen kan skje raskere enn mange har sett for seg.

– Slike prosjekter der man ser på nye, innovative løsninger er viktige. Jeg er veldig optimistisk til at utslippene fra anleggsplassene vil bli kuttet kraftig framover, sier Sveinung Rotevatn.

Relatert