PRISNEDGANG: Boligprisene i Oslo har steget voldsomt det siste året, men hadde en nedgang i mars.
PRISNEDGANG: Boligprisene i Oslo har steget voldsomt det siste året, men hadde en nedgang i mars. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Boligprisene i Norge steg i mars – men falt i Oslo

Boligprisene steg med 1,2 prosent i mars, viser statistikk fra Eiendom Norge. I Oslo falt prisene etter voldsom vekst de siste månedene.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene i mars med 1,1 prosent. Boligprisene er nå 12,5 prosent høyere enn for ett år siden, viser fersk statistikk fra Eiendom Norge.

– Den sterke prisutviklingen vi har sett i boligmarkedet det siste halvannet året fortsatte i mars. Det var en sterk oppgang over hele landet, med unntak av i Oslo, hvor boligprisene falt med 1,2 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Boligprisveksten i Norge de siste 12 månedene ligger nå på nesten samme nivå som i rekordåret 2016.

– Vi forventer fortsatt vekst i boligprisene og mange omsetninger i månedene som kommer. Perioden fra etter påske til sommerferien er vanligvis den perioden i året med størst aktivitet i boligmarkedet i Norge, sier Lauridsen.

Rekordmange boliger selges

Samtidig som flere boliger blir lagt ut for salg, tror Eiendom Norge at den voldsomme prisveksten vil dempes.

Så langt i år er det lagt ut 24.188 boliger i Norge, som er 2,8 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– Det er solgt et rekordhøyt antall boliger i Norge så langt i 2021, og i mars ble det solgt betydelig flere boliger enn samme måned i fjor. Det har sammenheng med koronapandemien som brøt ut i mars i fjor, som fikk stor innvirkning på omsetningen i boligmarkedet i mars og april i 2020, sier Lauridsen.

Han venter at omsetningsvolumet fortsatt blir høyt fremover, ettersom det har vært sterk vekst i antall nye boliger på markedet den siste måneden.

Spår prisfall i Oslo

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) sier boligmarkedet fortsatt er preget av effekter som følge av covid-19.

– Det har utløst høyere priser og høyere etterspørsel og omsetning enn normalt. Utover våren vil renteeffekten avta samtidig som det kommer flere boliger på markedet, og erfaringsvis vil en ekstremt sterk etterspørsel før eller siden ende med avmatning i det samme markedet, sier Geving, som forventer en mer moderat nasjonal markedsutvikling fram mot sommeren.

I Oslo har boligmarkedet det siste året vært preget av for få boliger til salgs og sterk boligprisvekst. NEF har tidligere påpekt risikoen for at prisene i Oslo er så høye at man får en korreksjon, altså et prisfall.

– Utviklingen i mars kan indikere at det kommer en korreksjon denne våren. Ingenting vokser inn i himmelen, og korreksjoner kan utløses av faktorer som endringer i markedspsykologi og forbruksmønster ved gjenåpning av samfunnet eller overraskende renteendringer, sier Geving.

Venter lavere priser utover året

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier prisfallet bekrefter signalene om at et økende tilbud av boliger i hovedstaden har bidratt til å stabilisere prisene.

– Likevel er markedet, både nasjonalt og særlig i Oslo, stramt om vi måler hvor mange boliger som var til salgs i forhold til omsetningstakten. Det peker i retning av et fortsatt stramt marked, med liten risiko for en større priskorreksjon på kort sikt, sier Jullum, og fortsetter:

– Når det er sagt, vil høyere salg av nye boliger gi økende boligbygging og dermed en større tilbudsside. Sammen med utsikter til høyere renter og et relativt høyt prisnivå tror vi dette vil dempe prisveksten utover i andre halvår.

Relatert