FORDELER: Dersom et koronasertifikat gir vaksinerte fordeler, mener FHI at vi bør vurdere kompenserende tiltak for uvaksinerte. Foto: Berit Roald / NTB
FORDELER: Dersom et koronasertifikat gir vaksinerte fordeler, mener FHI at vi bør vurdere kompenserende tiltak for uvaksinerte. Foto: Berit Roald / NTB

FHI åpner opp for at testing kan gi lettelser også for uvaksinerte

FHI har hatt flere bekymringer rundt hvordan et vaksinepass vil fungere i praksis. Nå åpner de for at testing kan være et kompenserende tiltak for uvaksinerte.

Onsdag redegjorde statsminister Erna Solberg (H) for hvordan Norge gradvis skal gjenåpnes.

I andre land har et vaksinepass og hvilke fordeler de vaksinerte skal få, vært en sentral del av dette arbeidet.

Nå opplyser statsministeren at nordmenn som er vaksinert, har vært smittet eller har testet negativt også vil få tilgang til et vaksinesertifikat.

Overlege Preben Aavitsland har vært bekymret for å innføre en slik ordningen dersom det gir vaksinerte fordeler.

– Vi ønsker at koronavaksinasjonsprogrammet skal bli til fordel for hele befolkningen, ikke bare dem som er så heldige at de har blitt vaksinert. Når befolkningen har fulgt alle råd og regler for å bringe epidemien under kontroll, ønsker vi at alle skal nyte godt av gjenåpningen og lettelsene, sa Aavitsland.

I en ny faglig vurdering, åpner imidlertid FHI opp for at kompenserende tiltak kan gjøre at ordningen føles mindre diskriminerende.

Press på lemping av tiltak

FHI er ikke sikre på at det er vits å innføre ulike regler for de som har fått vaksinen og ikke i Norge.

– Hvis det går kort tid fra alle i risikogruppen har fått tilbud om vaksine til at alle voksne har fått tilbud, vil det neppe være hensiktsmessig å ha ulike regler for vaksinerte og uvaksinerte i det offentlige rom i denne perioden, skriver FHI i en ny rapport.

Samtidig peker FHI på at dette tidsintervallet antagelig vil inkludere noen måneder i vår og sommer da det er høysesong for store arrangementer, som konserter, festivaler og messer, som er hardt rammet økonomisk.

– Dette presser betydelig på for at tiltak kan lempes for de vaksinerte, mener FHI.

Dersom denne perioden blir lang, kan det vurderes om det kan tillates adgang ved arrangementer ved å kreve enten vaksinasjonsdokumentasjon eller tilby testing for uvaksinerte.

– I så fall vil det kunne være mulig å åpne flere aktiviteter eller øke antall personer som tillates å være til stede, skriver FHI.

Begrensninger i antallet personer i arrangement vil også kunne lettes for vaksinerte i enkelte situasjoner, som for eksempel sosiale arrangement i seniorboliger og sykehjem.

Det vil imidlertid være etisk utfordrende hvis dette innebærer at arrangementer, reiser, cruise og liknende kun åpner for deltakelse av vaksinerte, skriver FHI.

Vurderer testing

Ettersom det kan oppleves diskriminerende å bli utestengt fra arenaer for folk som av ulike årsaker ikke er vaksinert, mener FHI at vi kan vurdere mulige kompenserende tiltak.

– Dersom lettelser gis for vaksinerte, vil det være sterke ønsker for liknende lettelser for uvaksinerte. Jevnlig testing og eventuelt adgangstesting være mulige kompenserende tiltak for å lette på restriksjoner også for uvaksinerte, skriver FHI.

De understreker at dette bare er mulig dersom kapasiteten er tilstrekkelig for både laboratoriebaserte prøver og desentralisert bruk av hurtigtester.

– Slike tiltak kan for eksempel tas i bruk for barn og unge, som foreløpig ikke kan tilbys vaksine, ikke er i risiko for alvorlig sykdom, og der tiltaksbyrden har vært høy, skriver FHI.

GJENÅPNING: Statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget onsdag i forbindelse med at regjeringen legger frem planen om gjenåpning av samfunnet. Foto: Torstein Bøe / NTB
GJENÅPNING: Statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget onsdag i forbindelse med at regjeringen legger frem planen om gjenåpning av samfunnet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Vurderer flere fritak

Vaksinesertifikatet regjeringen jobber med å lage, skal være i tråd med vaksinepasset til EU.

– Regjeringen utreder også om en forenklet utgave av et koronasertifikat også kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus, sa Solberg.

Statsministeren opplyste at regjeringen vurderer om vi kan innføre egne råd for de som er fullvaksinerte.

– Det kan for eksempel være aktuelt å åpne opp for fritak fra hjemmekontor og at én husstand kan få besøk av flere. Vi vil også se på reglene for smittekarantene, innreisekarantene og ventekarantene for dem som er vaksinerte, sa hun.

Bekymret for utestengelse

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Hvis vi velger å innføre en ordningen med vaksinepass som gir fordeler til vaksinerte, er FHI også bekymret for at dette prinsippet blir utfordret.

– Prinsippet om frivillig vaksinasjon har i mange tiår vist seg nyttig her i landet. Krav om vaksinasjon for å kunne delta i samfunnet som andre borgere, vil legge et sterkt press på de uvaksinerte slik at frivilligheten kommer under press, sa Aavitsland.

TV 2 har tidligere skrevet om at arbeidstakere kan risikere å miste jobben dersom de takker nei til vaksine. FHI er bekymret at slik kan skje.

– Vi er redde for at næringsdrivende skal innføre praksiser som diskriminerer dem som ikke er vaksinert, selv etter at epidemien er kommet under kontroll, sier overlegen.

Relatert