REISE: Mange drømmer om å reise utenlands i sommer. Om et vaksinepass tas i bruk vil det kunne gi slike fordeler til folk som er vaksinert. Foto: Vidar Ruud / NTB
REISE: Mange drømmer om å reise utenlands i sommer. Om et vaksinepass tas i bruk vil det kunne gi slike fordeler til folk som er vaksinert. Foto: Vidar Ruud / NTB

Dette frykter FHI med vaksinepass

En rekke land jobber med å innføre vaksinepass hvor de vaksinerte får goder for eksempel i form av reise. Nå mener FHI det er på tide at vi tar den vanskelige debatten også her.

EU har foreslått et vaksinepass som lar folk reise innad mellom medlemslandene etter de har fått vaksinen.

Det elektroniske dokumentet skal vise om en person er vaksinert, har testet negativt eller har blitt frisk etter å ha vært smittet.

Håpet er å ta det i bruk allerede før sommeren slik at det kan gi innbyggerne større bevegelsesfrihet. Forslaget krever imidlertid tilslutning fra alle medlemslandene.

I flere land vil passet også gi tilgang på goder som å trene, gå på restaurant, konsert og kino.

Mens EU og USA er full gang med å debattere hvordan er vaksinepass kan tas i bruk, har det vært relativt stille Norge.

FHI mener at spørsmålet er krevende, men at det er på tide at vi tar debatten også her.

– Vi mener at spørsmålet er vanskelig og må drøftes nøye, gjerne i en offentlig debatt om etiske, økonomiske og juridiske sider. Denne debatten går nå i EU og USA og bør absolutt tas her i Norge også, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

FLY: I første omgang er det tiltenkt at passet skal gjøre det lettere å reise. Foto: Frode Hoff / TV 2
FLY: I første omgang er det tiltenkt at passet skal gjøre det lettere å reise. Foto: Frode Hoff / TV 2

For og mot

Vaksinepass er kontroversielt og har blitt heftig debattert verden rundt.

Frankrike er bekymret for at dem som fortsatt venter på å få vaksine kommer til å bli diskriminert. Tyskland mener vaksinepasset bare kommer til å brukes for å slippe unna tiltak dersom en stor andel av befolkningen er vaksinert.

Hellas og de andre landene ved Middelhavet har vært blant pådrivere for et vaksinepass. Etter ett år med stengte grenser, trenger de at sommerens turistsesongen gir økonomisk oppgang.

Sverige og Island har også vært positive. I Danmark har gjenåpningen startet for fullt og innbyggerne har allerede fått tilgang til sitt koronapass.

Tirsdag kunne igjen frisører, tatovører og kjøreskoler åpne igjen, mot at kundene bruker munnbind og fremviser passet, melder danske TV 2.

Storbritannia mener ordningen er unngåelig ettersom stadig flere land kommer til å kreve dokumentasjon på vaksinasjon før innreise.

Her hjemme, har Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere om vaksinepass bør innføres. De har en rekke bekymringer knyttet til ordningen.

VAKSINEPASS: Den svenske digitaliseringsministeren Anders Ygeman på en pressekonferanse om digital infrastruktur for vaksinepass i Sverige. Foto: Janerik Henriksson / TT NYHETSBYRÅN / NTB
VAKSINEPASS: Den svenske digitaliseringsministeren Anders Ygeman på en pressekonferanse om digital infrastruktur for vaksinepass i Sverige. Foto: Janerik Henriksson / TT NYHETSBYRÅN / NTB

Digitalt vaksinasjonskort

I første omgang mener FHI at vi bør innføre en ordning med et digitalt vaksinasjonskort for eksempel på telefonen.

– I dag kan man logge inn på Helsenorge.no og få oversikt over alle vaksinasjoner man har fått. Det kan være en fordel når man er hos legen eller på sykehus at man enkelt kan finne fram denne oversikten på telefonen, mener Aavitsland.

Denne ordningen er først og fremst ment å gi helsepersonell informasjon om pasienters vaksinasjonsstatus. Ordningen vil ikke innebære tilleggsgoder for de vaksinerte.

FORDEL: Overlege Preben Aavitsland ønskr at vaksinasjonsprogrammet skal komme hele befolkningen til gode. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
FORDEL: Overlege Preben Aavitsland ønskr at vaksinasjonsprogrammet skal komme hele befolkningen til gode. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Folkehelseinstituttet mener at et vaksinepass kan være problematisk å innføre ettersom det vil gi de vaksinerte fordeler.

– Vi ønsker at koronavaksinasjonsprogrammet skal bli til fordel for hele befolkningen, ikke bare dem som er så heldige at de har blitt vaksinert. Når befolkningen har fulgt alle råd og regler for å bringe epidemien under kontroll, ønsker vi at alle skal nyte godt av gjenåpningen og lettelsene, sier Aavitsland.

Særlig med tanke på at det er Folkehelseinstituttet som har bestemt rekkefølgen nordmenn skal vaksineres i, kan det være problematisk for instituttet å anbefale fordeler for vaksinerte.

Utestenger uvaksinerte

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Hvis vi velger å innføre en ordningen med vaksinepass som gir fordeler til vaksinerte, er FHI bekymret for at dette prinsippet blir utfordret.

– Prinsippet om frivillig vaksinasjon har i mange tiår vist seg nyttig her i landet. Krav om vaksinasjon for å kunne delta i samfunnet som andre borgere, vil legge et sterkt press på de uvaksinerte slik at frivilligheten kommer under press, mener Aavitsland.

TV 2 har tidligere skrevet om at arbeidstakere kan risikere å miste jobben dersom de takker nei til vaksine. FHI er bekymret at slik kan skje.

– Vi er redde for at næringsdrivende skal innføre praksiser som diskriminerer dem som ikke er vaksinert, selv etter at epidemien er kommet under kontroll, sier overlegen.

Han synes det er problematisk dersom for eksempel et idrettslag eller kirkesamfunn i en by uten smitte forlanger vaksinepass av medlemmene.

– Dermed utestenges dem som ikke har fått muligheten til å bli vaksinert ennå, sier Aavitsland.

IDRETT: FHI er bekymret for at vaksinepass kan føre til utestenging blant annet på idrettsbanen. Foto: Truls Aagedal / TV 2
IDRETT: FHI er bekymret for at vaksinepass kan føre til utestenging blant annet på idrettsbanen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Kan påvirke prioriteringen

I tillegg er FHI svært bekymret for hvordan et vaksinepass kan komme til å påvirke hvem som vil bli prioritert til en vaksine fremover.

Folkehelseinstituttet har hatt som strategi å vaksinere de sårbare i samfunnet først, som er mest utsatt for alvorlig sykdom og død.

– Vi er redde for at et slikt pass vil føre til at andre argumenter enn de medisinske vil påvirke prioriteringsrekkefølgen, sier Aavitsland.

Selv om flere studier har vist at vaksinerte oppnår god beskyttelse mot å bli smittet og smitte andre, er mye fortsatt usikkert. Det er heller ikke klar hvor lenge beskyttelsen varer etter vaksinasjon. Dette er også problematisk med tanke på innførelsen av vaksinepass.

– Vaksinasjon vil ikke beskytte 100 % mot at man kan bli en smittekilde. Dermed kan et slikt pass gi en falsk trygghet, sier overlegen.

UTFORDRINGER: Espen Rostrup Nakstad mener det er flere utfordrende aspekter ved en eventuell innføring av vaksinepass. Foto: Truls Aagedal / TV 2
UTFORDRINGER: Espen Rostrup Nakstad mener det er flere utfordrende aspekter ved en eventuell innføring av vaksinepass. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Mest utfordrende

Helsedirektoratet utreder også hvor vidt de vil stille seg bak en ordning om vaksinepass i Norge. I tillegg ser de på de tekniske løsningene som må på plass for å få et digitalt vaksinesertifikat til å fungere i Norge og Europa.

EU har ment at vaksinepasset skal bidra til en koordinert lettelse i reiserestriksjonene og at innbyggerne i medlemslandene skal få samme unntak fra restriksjonene. Dette er utfordrende, mener Helsedirektoratet.

– Det er harmoniseringen av karantenebestemmelser mellom land som er mest utfordrende, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Hva man eventuelt kan bruke et vaksinesertifikat til innenlands, mener han er et politisk spørsmål.

– Det har i utgangspunktet flere fordeler dersom smitteverntiltak kan lempes for de eldste og mest isolerte etter at de er vaksinert. Samtidig må dette ses opp mot andre hensyn som for eksempel etterlevelsen av smittevernråd blant uvaksinerte personer. Derfor er dette et spørsmål politikerne må ta stilling til, sier han.

Helsedirektoratet er i likhet med FHI bekymret for at frivilligheten av vaksinasjon kommer under press dersom vaksinerte blir tilegnet fordeler.

– Det er en av flere ting som kan spille inn og som Regjeringen nå vurdere i en helhet, sier Nakstad.

FERIE: Mange nordmenn drømmer om ferie på Gran Canaria. Et vaksinepass vil trolig kunne gjøre det lettere å reise dersom det innføres. Foto: Aage Aune / TV 2
FERIE: Mange nordmenn drømmer om ferie på Gran Canaria. Et vaksinepass vil trolig kunne gjøre det lettere å reise dersom det innføres. Foto: Aage Aune / TV 2

Usikkerhet rundt goder

TV 2 spurte også FHI om hvilke positive sider en innføring av et vaksinepass kan ha, men da ble overlegen langt mer ordknapp.

– I perioden mai til juni kan kanskje krav om et slikt pass redusere risikoen i noen sammenhenger, sier Aavitsland.

Etter juni skal etter planen alle voksne over 18 være vaksinert.

FHI kan heller ikke svare på hvilke rettigheter et vaksinepass vil kunne gi i Norge dersom vi lander på å innføre ordningen.

– Det må vi komme tilbake til dersom dette blir besluttet, sier han.

Helse- og omsorgsdepartementet jobber i disse dager med å avklare i hvilke situasjoner det kan være aktuelt for Norge kan ta i bruk et vaksinepass.

UTFORDRENDE: Storbritannias Boris Johnsen har startet et prøveprosjekt med vaksinepass. Han sier at ordningen er utfordrende etisk og praktisk. Foto: Scott Heppell / POOL / AFP
UTFORDRENDE: Storbritannias Boris Johnsen har startet et prøveprosjekt med vaksinepass. Han sier at ordningen er utfordrende etisk og praktisk. Foto: Scott Heppell / POOL / AFP

Har startet en prøveordning

I Storbritannia har de allerede besluttet å starte med prøveordningen «COVID-status certification», som er en form av vaksinepass.

Ordningen skal tillate folk som ønsker å reise eller delta på større arrangementer å vise frem at de er vaksinert, har testet negativt eller at de allerede har vært smittet og derfor har en viss immunitet, melder AP.

Britene har også kommet med et forslag der vaksinepasset vil gi borgerne tilgang til å gå på bar, men det har blitt heftig kritisert, melder BBC.

Ifølge AP mener kritikerne av ordningen at det er for dyrt, unødvendig og kan være i strid med personvernet.

Regjeringen har svart at vaksinepassene ikke er til å unngå ettersom mange land kommer til å kreve dokumentasjon før innreise.

De lover samtidig men vaksinepassene ikke vil bli nødvendig for å få tilgang til offentlige tjenester, offentlig transport og nødvendige butikker.

Relatert