Alle evakuert – en skadd – etter evakueringsdrama utenfor Ålesund

Et lastefartøy sendte ut en nødmelding i Norskehavet mandag formiddag. Hele mannskapet er fraktet i land etter en redningsaksjon. Fartøyet har slagside.

Hovedredningssentralen opplyser like før klokken 20.30 at alle tolv personene er evakuert fra båten.

– Én person er rapportert skadd og tas med til sykehus. Kystverket og rederi jobber med videre plan for håndtering av fartøyet, opplyser Hovedredningssentralen.

Driver forlatt

Lasteskipet driver tomt og forlatt ut i sjøen. Det er fare for at skipet kantrer, og drivstoff kan lekke ut.

Kystverket opplyser til NTB at det er 353 kubikk råolje, 75 kubikk diesel og 10 kubikk smøreolje om bord i skipet.

– Fartøy er forlatt. Mannskapet er evakuert av redningshelikopter. En person er skadd og tas med til sykehus. Kystverket og rederi jobber med videre plan for håndtering av fartøyet, opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge på Twitter.

Vaktoperatør Kjetil Hagen forklarer til NTB at skipet nå driver tomt og forlatt ut i havet, men at det er fare for at det vil kantre, noe som kan føre til en drivstofflekkasje.

– Per nå er redningsdelen av aksjonen avsluttet. Nå er det rederiet som har ansvaret for å se om de kan berge skip og last. Kystverket vil også følge opp om det er fare for lekkasjer, sier Hagen.

– Når kapteinen valgte å forlate skipet, var det fordi de var redde for at fartøyet kunne kantre. Så det er en overhengende fare for at det vil skje, sier Hagen.

Fikk nødmelding

Hovedredningssentralen fikk en nødmelding fra et lastefartøy med tolv personer om bord cirka klokken 10.20.

– Fartøyet hadde fått en forflytning av last om bord som førte til en 30 graders helling. Slagsiden har ført til at fartøyet har tatt inn en del vann, sa redningsleder Oddgeir Andersen i HRS Sør-Norge tidligere mandag.

Tre helikoptre evakuerte åtte av mannskapene om bord.

– Situasjonen er såpass alvorlig at kapteinen valgte å sende ut en nødmelding, sa Andersen.

De resterende fire av mannskapet er værende om bord for å prøve å stabilisere fartøyet.

Klokken 13 opplyste HRS at mannskapet om bord har klart å rette opp fartøyet fra 30 grader til cirka 15 graders slagside.

Et kystvaktskip er på vei mot fartøyet Eemslift Hendrika i tilfelle de skulle trenge bistand.

REDNINGSAKSJON: Åtte av de tolv om bord på det nederlandske lasteskipet er fraktet til Vigra utenfor Ålesund.
REDNINGSAKSJON: Åtte av de tolv om bord på det nederlandske lasteskipet er fraktet til Vigra utenfor Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Utfordrende forhold

Fartøyet ligger i Norskehavet, cirka 60 nautiske mil fra Ålesund. Lastefartøyet var i transitt og på vei til en norsk havn.

I 13-tiden opplyser Hovedredningssentralen at kapteinen om bord er mer beroliget nå enn han var tidligere mandag.

– Fartøyet har stabilisert seg litt og skal ikke ta inn mer vann, så vi håper at dette skal gå greit, sier redningsleder Torgeir Espedal.

Klokken 14 opplyser HRS at de jobber med å fly ut lensepumper slik at mannskapet om bord de kan pumpe ut vann fra fartøyet.

HRS beskriver redningsaksjonen som intens og krevende. Det er svært dårlig vær i området.

– Kystvakta melder om minst 15 meter høye bølger og økende vær, sier redningsleder Oddgeir Andersen.

Ingen nordmenn om bord

De åtte som er fraktet til land med helikopteret, er fløyet til Ålesund.

– Ingen er meldt skadd, sier redningslederen.

Ifølge HRS er fartøyet på 111 meter fra Nederland. Det skal ikke være nordmenn blant mannskapet.

Hovedredningssentralen meldte om hendelsen rett før klokken 11.30 mandag.