FENGSLET: Den 36 år gamle mannen ble denne uka dømt for frihetsberøvelse og grov vold. Han har lite til overs for politiets fremgangsmåter. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
FENGSLET: Den 36 år gamle mannen ble denne uka dømt for frihetsberøvelse og grov vold. Han har lite til overs for politiets fremgangsmåter. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Kjent kriminell (36) går til angrep på politiet

DRAMMEN FENGSEL (TV 2): Mannen som ledet MC-klubben Satudarahs Oslo-avdeling, er dømt til fengsel i to år og tre måneder. Nå sier 36-åringen at han har meldt seg ut for å bruke tid med familien.

Mannen har aldri tidligere latt seg intervjue, men nå gjør han et unntak.

I luftegården i Drammen fengsel tar han imot TV 2 for å snakke om:

  • Presidentrollen i den omstridte MC-klubben Satudarahs Oslo-fraksjon, som etablerte seg i mars i fjor.
  • Volds- og kidnappingssaken der han denne uka ble domfelt.
  • Hvordan han mener både politi og presse svartmaler ham og vennene hans.
  • Hvorfor Satudarah ikler seg MC-klær selv om de fleste ikke kjører motorsykler.
SJELDENT INTERVJU: Den 36 år gamle mannen tar et oppgjør med politiet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
SJELDENT INTERVJU: Den 36 år gamle mannen tar et oppgjør med politiet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Domfelt en rekke ganger

36-åringen beskriver seg som en vanlig fyr oppvokst på Vestli, lengst nordøst i Oslo. Han er åpen om at han tidligere hadde en tilknytning til gjengmiljøet Young Guns.

I 2015 ble han tiltalt for drapsforsøk etter en skyteepisode ved restauranten Mona Lisa i Oslo sentrum, men i retten ble han frikjent fordi dommerne kom til at han handlet i nødverge.

Tidligere er han dømt en rekke ganger, blant annet for heleri, ulovlig våpenbesittelse, oppbevaring av narkotika, trusler, kidnapping og ran.

– Jeg var litt ung og dum, sier 36-åringen om dommene, som ligger flere år tilbake i tid.

Denne uka ble han domfelt igjen.

Nedre Romerike tingrett har funnet ham skyldig i å ha kidnappet en mann og utsatt ham for grov vold på Romerike i fjor sommer. Deretter ble offeret truet til ikke å varsle politiet, ifølge dommen.

Ikke organisert kriminalitet

Påtalemyndigheten mente at handlingene ble begått som ledd i aktiviteten til MC-gruppa Satudarah – en slags mafiavirksomhet, men det var ikke dommerne enige i. Retten går derfor ikke inn på om de mener at Satudarah er en organisert kriminell gruppe.

KLUBBHUS: Her, i et gult hus på Bjørkelangen, slo Satudarah MC Oslo seg ned i fjor sommer. Nå er de kastet ut. Foto: Frode Sunde / TV 2
KLUBBHUS: Her, i et gult hus på Bjørkelangen, slo Satudarah MC Oslo seg ned i fjor sommer. Nå er de kastet ut. Foto: Frode Sunde / TV 2

Straffen for 36-åringen ble satt til fengsel i to år og tre måneder, men med snart ett år bak seg i varetekt, er det ikke så lenge til løslatelse.

– Her har politiet forsøkt å misbruke loven for å få dom mot klubben som en organisert kriminell gruppe, men dette var bare en isolert hendelse. De vil stemple organisasjonen slik at den kan forbys dersom det kommer en lov som åpner for å forby foreninger, sier han.

En slik lov er vedtatt i Nederland, der Satudarah er kjent ulovlig.

TV 2 vet at 36-åringen har stått høyt på lista til flere politidistrikt på Østlandet. Årsaken er at han har hatt en helt sentral rolle i etableringen til Satudarah MC i Oslo.

– Aldri i livet

Overfor TV 2 bekrefter mannen at han tidligere var president i Oslo-avdelingen. Politiet mener at han er en betydelig skikkelse i den kriminelle underverdenen på Østlandet.

– Har du ledet en organisert kriminell gruppe?

– Nei, aldri i livet.

– Du blir betegnet som en lederskikkelse med mye makt og innflytelse. I tillegg sies du å være viktig for å rekruttere unge folk til et kriminelt miljø, blant annet på Vestli. Hvordan ser du på det?

– Det spørs jo hvordan du ser det. Hvis man skal se på vennene mine, som politiet kaller en gruppe, så finnes det ikke tenåringer og sånt der. Hvordan politiet kan mene at jeg styrer, det forstår jeg ikke. Er det fordi jeg er den eldste?

BESLAGLAGT: 36-åringens vest, som viser at han er president, er tatt i varig beslag av politiet etter denne ukas dom. Foto: Politiet
BESLAGLAGT: 36-åringens vest, som viser at han er president, er tatt i varig beslag av politiet etter denne ukas dom. Foto: Politiet

– Du sier jo selv at du har vært president i MC-klubben?

– Det betyr jo ikke at jeg er president for Stovner eller Vestli. Jeg var president i Satudarah MC Oslo, som er en liten avdeling med noen få medlemmer. På Vestli, og andre steder, er det sånn at noen kommer på kant med loven, mens andre blir leger. Det er ikke sånn at jeg styrer dem. Folk tar sine egne valg, sier han.

– Meldte seg ut

Til TV 2 sier 36-åringen at han for en tid tilbake meldte seg ut av Satudarah.

– Per dags dato har jeg ingen tilknytning til klubben. Jeg har snakket med dem om at jeg vil trekke meg ut, og det er i orden.

SAMLET: 36-åringen er i boblejakke fremst i bildet. Her avbildet med flere medlemmer av Satudarah i Oslo. Foto: Privat
SAMLET: 36-åringen er i boblejakke fremst i bildet. Her avbildet med flere medlemmer av Satudarah i Oslo. Foto: Privat

– Hva er bakgrunnen for det?

– Hovedsakelig av familiære årsaker. For det andre mener jeg at det hele er veldig misforstått. Det jeg mener med det, er at politiet svartmaler Satudarah, og de har pekt seg ut meg. Også pressen har tatt del i en svertekampanje mot meg og klubben.

– Folk tenker at vi er farlige, men vi er bare familiefolk, sier han.

– Hvordan er det å være deg når du ikke sitter i fengsel?

– Da blir jeg stoppet ukentlig, ja nesten daglig, men politiet finner aldri noe på meg, men de skaper et fiendebilde mot meg.

Fnyser av politi-påstand

I rettssaken, der påtalemyndigheten ikke lyktes med å overbevise dommerne at voldsepisoden og kidnappingen skjedde som del av en organisert kriminell virksomhet, ble det lagt frem flere chattelogger.

I en av disse skriver 36-åringen blant annet om en ny etterretningslov og at det er viktig at medlemmene bytter sim-kort ofte.

– Med Satudarah mistenker vi at hovedfokuset er profitt og å være en del av et narkotikaopplegg. I Norge gjelder dette særlig cannabismarkedet fordi prisen på stoffet er dyrere her enn i andre skandinaviske og europeiske land, sa en politioverbetjent som vitnet i saken.

Kripos-betjentens vitnemål fikk 36-åringen til å reagere.

– Politimannen sa selv at dette bare var synsing, og det synes jeg er helt på trynet. De kommer med udokumenterte beskyldninger, og jeg lurer på hvilken etterretning de bygger dette på.

Han erkjenner at flere av de som har tilknytning til Satudarah, er domfelt, men han sier at han er den første som har hatt klubbtilknytning som er domfelt etter fjorårets etablering.

– Politiet har også ansatte som har gjort og gjør dumme ting. Det gjelder både seksuelle overgrep og bruk av narkotika, men det er vel ingen som mener at politiet er en kriminell organisasjon, sier han.

Er interessert i sykler

– Det ble sagt i retten at flere vitner er redde for å vitne mot deg. Er det riktig?

– Hvorfor sitter jeg her da? I den siste saken har jo fornærmede forklart seg, og politiet får jo dommer på meg. Igjen forstår jeg ikke hva de bygger dette på, sier han.

I fjor sommer beslagla politiet 36-åringens president-vest med Satudarah-logo. De har også merket seg at de færreste medlemmene kjører motorsykkel.

– Hvorfor kjører dere ikke sykkel når dere er en MC-klubb?

– Først og fremst er det viktig å si at vi interesserer oss for motorsykler. Det handler om hvordan en sykkel fungerer, hvordan du kan skru og bygge på den. Når vi søker om å få førerkort, så får vi ikke svar på søknadene våre, hevder han.

– Må regne med oppmerksomhet

I en felles uttalelse fra Grete Metlid og Tommy Brøske, som er de øverste lederne for felles enhet og etterforskning i henholdsvis Oslo og Øst politidistrikt, sier de følgende:

POLITIINSPEKTØR: Grete Metlid i Oslo politidistrikt. Foto: NTB
POLITIINSPEKTØR: Grete Metlid i Oslo politidistrikt. Foto: NTB

– Vi ønsker ikke å kommentere den konkrete saken som nylig er behandlet i retten, men vi kan si at det pågår en målrettet innsats mot kriminelle gjenger og nettverk i både Øst og Oslo politidistrikt. Denne innsatsen vil fortsette med høy prioritet.

– Alle som knytter seg til slike miljøer, må derfor påregne økt oppmerksomhet fra politiet, uttaler duoen til TV 2.

Avventer anke

36-åringen har besluttet å ta betenkningstid etter dommen som kom fra Nedre Romerike tingrett denne uka. Innen noen uker må han bestemme seg for om saken skal ankes eller ikke.

– Hvordan ser du på tiden fremover?

– Jeg har god kontakt med fengselet, og jeg satser på soning med progresjon og god fremgang dersom denne dommen blir stående, sier han.

Aktor i saken, statsadvokat Andreas Schei, sier til TV 2 at han tar til etterretning at dommerne ikke var enige i at frihetsberøvelsen og voldsepisoden skjedde som ledd i Satudarahs kriminelle virksomhet.

– Vi er fornøyd med at retten har lagt grunn omtrent samme hendelsesforløp som tiltalen bygger på. Så registrerer vi at domstolen ikke vil ta stilling til om Satudarah MC Oslo er en kriminell gruppe, men vi var klar over at dette var åpent spørsmål som ikke åpenbart ville ende med domfellelse.

Relatert