SIKKER: Overlege og professor, Pål Andrè Holme, er sikker på at blodproppdødsfallene kan kobles til vaksinering av AstraZenica.
SIKKER: Overlege og professor, Pål Andrè Holme, er sikker på at blodproppdødsfallene kan kobles til vaksinering av AstraZenica. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

– Helt klart en sammenheng med vaksinen

Overlege og professor Pål Andre Holme er sikker i sin sak. Etter flere dagers intenst arbeid er han nå enda sikrere på at blodproppdødsfallene skyldes AstraZeneca-vaksinen.

– Man må slutte å spekulere om det er en sammenheng eller ikke. Alle disse tilfellene har fått dette sykdomsbildet tre til ti dager etter vaksinasjon med AstraZeneca. Det er ingen andre utløsende faktorer som vi har funnet så langt hos disse personene, sier overlege Pål Andre Holme til TV 2.

En gruppe på Rikshospitalet, ledet av Holme, har jobbet på spreng for å finne ut av hvorfor tre personer under 55 år døde med alvorlige blodpropper etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen.

De ser nå kun én mulig årsak til dødsfallene: AstraZeneca-vaksinen.

Alle tre pasientene hadde svært uvanlige sykdomsforløp. Felles for de tre pasientene er at de var friske og under 55 år.

– De har veldig spesielle blodpropper, kombinert med at de har blødningstendens, altså alvorlige blødninger, og lave blodplater, forteller Holme.

Han forklarer videre at de har funnet en kraftig immunrespons som har dannet antistoffer mot blodplatene, som igjen kan føre til blodpropp og lave blodplater.

– Betyr det at du nå kan konkludere med at det er en sammenheng mellom blodpropptilfellene og AstraZeneca-vaksinen?

– Jeg ser ingen andre muligheter på nåværende tidspunkt.

Er du mer sikker nå enn det du var 18. mars?

– Ja.

Overlegen kan av personvernhensyn ikke fortelle mer spesifikt om sykdomsforløpene til de tre pasientene, men understreker:

– De har vært, svært, svært syke.

Nå jobbes det på spreng for å finne ut om noen type mennesker er mer utsatt enn andre for å få alvorlige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen.

– Vi må finne ut hvorfor akkurat disse personene har blitt så syke, når andre ikke får bivirkninger i det hele tatt. Og det er det store spørsmålet nå.

Saken oppdateres.

Relatert