FHI: AstraZeneca-pausen fortsetter

Bruken av vaksinen til AstraZeneca settes på pause i ytterligere noen uker, opplyser Folkehelseinstituttet. – Vi trenger mer informasjon, sier direktør.

Siden 11. mars har ikke AstraZeneca-vaksinen vært i bruk i Norge etter meldinger om alvorlige bivirkninger.

For to uker siden ble helsemyndighetene gjort oppmerksomme på tilfeller av alvorlige mistenkte bivirkninger med kombinasjonen blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet sier til TV 2 at pausen forlenges maksimalt i ytterligere tre uker. FHI skal komme med en ny avklaring senest 15. april.

– Vi trenger mer informasjon for å være sikker på om hendelsene er i sammenheng med vaksinasjon eller ikke, sier han.

PAUSE: Innen 15. april skal Folkehelseinstituttet si hva som skjer videre med AstraZeneca-vaksinen. Her ved smitteverndirektør Geir Bukholm. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
PAUSE: Innen 15. april skal Folkehelseinstituttet si hva som skjer videre med AstraZeneca-vaksinen. Her ved smitteverndirektør Geir Bukholm. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

En til to uker forsinkelse

Bukholm sier at de også trenger mer informasjon om årsaksmekanismer og om det er spesielle faktorer som gjør at noen er mer utsatt enn andre, for eksempel knyttet til alder eller andre tilstander.

Direktøren sier at de også må utrede hva en slik pause har å si for vaksinasjonsprogrammet og hvordan pandemien forløper i Norge.

Bukholm sier at fremdriften i koronsvaksinasjonsprogrammet ikke vil få dramatiske konsekvenser hvis FHI velger å stanse bruken av vaksinen.

– Vi regner med en forskyvning på en til to uker hvis vaksinen skulle utebli helt, men det betinger at vi får leveransene fra andre vaksineselskaper, sier han.

Vurderer alder

Sverige har satt i gang vaksineringen igjen med AstraZeneca, men kun for de over 65 år.

Bukholm sier at det er noe som Folkehelseinstituttet har vurdert.

– Akkurat nå har vi ikke gode nok data på hva risikoen er for de eldre aldersklassene, så vi ønsker å få vurdert det også på en god måte, sier han.

– Hvis det er sånn at risikoen er veldig mye lavere hos de eldre når det gjelder komplikasjoner med vaksinasjon, bør vi også vite mer om hvor aldersskillet går, sier Bukholm videre.

FHI: Stort antall dødsfall

Per 23. mars er det meldt om fem slike tilfeller, tre av meldingene gjelder dødsfall, de to andre får behandling på sykehus, opplyste Legemiddelverket torsdag.

Et fjerde dødsfall er også blitt meldt om, som hadde noe av det samme sykdomsbilde etter vaksinering.

– Fire dødsfall knyttet til 120.000 vaksinerte er et ganske stort antall i forhold til risikoen for død hvis man ser på den samme alderskategorien som gjennomgår naturlig infeksjon, sier Bukholm.

Legemiddelverket mener at det er en sannsynlig sammenheng med AstraZeneca-vaksinen og disse sjeldne tilfellene. De mener det trengs ytterligere forskning for å avklare hva som utløser det sjeldne sykdomsbildet.

Bukholm sier han blir bekymret når han ser at andre land fortsetter med AstraZeneca-vaksinen og hvilken risiko det medfører, men også risikoen for å ta bort en vaksine som er viktig i det globale bildet.

Det er bekymringsfullt, sier Bukholm.

Andre dose

Det er mange som bare har fått én dose med AstraZeneca. Myndighetene anbefaler andre dose opp til 12 uker etter den første.

– Vaksinen gir god beskyttelse etter første dose, og det vil være mulig å få påfyll med en annen type vaksine hvis det blir aktuelt, sier Bukholm, som også sier at de foreløpig har god tid rundt dette spørsmålet.

Relatert