VIL REDDE DIESELBILEN: FrP ønsker at folk skal fortsette å kjøpe og kjøre bensin- og dieselbiler, etter 2025 og i overskuelig framtid. Særlig i distriktene har innbyggerne et behov for biler som går på fossilt drivstoff, mener Morten Stordalen og Sylvi Listhaug. Foto: Aage Aune / TV 2
VIL REDDE DIESELBILEN: FrP ønsker at folk skal fortsette å kjøpe og kjøre bensin- og dieselbiler, etter 2025 og i overskuelig framtid. Særlig i distriktene har innbyggerne et behov for biler som går på fossilt drivstoff, mener Morten Stordalen og Sylvi Listhaug. Foto: Aage Aune / TV 2

Frp vil ha omkamp om dieselforbud fra 2025

Sylvi Listhaug: «Formynderpolitikk av verste sort!»

Frp vil ha omkamp om forbudet mot salg av nye diesel og bensinbiler fra 2025.Sylvi Listhaug kaller den stortingsvedtatte målsettingen om at alle biler skal ha null utslipp fra 2025 er formyndersk og symbolpolitikk som ikke vil redde klimaet verken lokalt eller globalt.- Norge har ikke en egen atmosfære! Dagens moderne diesel- og bensinbiler har mye lavere utslipp enn de gamle. Rene symboltiltak som dette gjør hverdagen vanskeligere for folk, men har svært liten betydning for kli