VIL REDDE DIESELBILEN: FrP ønsker at folk skal fortsette å kjøpe og kjøre bensin- og dieselbiler, etter 2025 og i overskuelig framtid. Særlig i distriktene har innbyggerne et behov for biler som går på fossilt drivstoff, mener Morten Stordalen og Sylvi Listhaug.
VIL REDDE DIESELBILEN: FrP ønsker at folk skal fortsette å kjøpe og kjøre bensin- og dieselbiler, etter 2025 og i overskuelig framtid. Særlig i distriktene har innbyggerne et behov for biler som går på fossilt drivstoff, mener Morten Stordalen og Sylvi Listhaug. Foto: Aage Aune / TV 2

Frp vil ha omkamp om dieselforbud fra 2025

Sylvi Listhaug: «Formynderpolitikk av verste sort!»

Frp vil ha omkamp om forbudet mot salg av nye diesel og bensinbiler fra 2025.

Sylvi Listhaug kaller den stortingsvedtatte målsettingen om at alle biler skal ha null utslipp fra 2025 er formyndersk og symbolpolitikk som ikke vil redde klimaet verken lokalt eller globalt.

– Norge har ikke en egen atmosfære! Dagens moderne diesel- og bensinbiler har mye lavere utslipp enn de gamle. Rene symboltiltak som dette gjør hverdagen vanskeligere for folk, men har svært liten betydning for klimaet i verden, sier Sylvi Listhaug.

– Inngripende og usosialt

Et stort flertall på Stortinget har sluttet seg til målet om at alle nye personbiler solgt i Norge fra 2025 skal være nullutslippskjøretøyer.

Frp mener dette er altfor inngripende og usosialt.

– Man snakker som regel om biler med lang rekkevidde som Tesla og Audi e-Tron. Men dette er biler som starter på 600.000 kroner og oppover. Dette er ikke biler for folk flest. Rundt om i landet trenger mange et kjøretøy med rekkevidde, og det finnes foreløpig ikke rimelige elbiler med tilstrekkelig kapasitet, sier Frps transport-talsperson Morten Stordalen.

Selv Kjører han en seks-sylindret diesel-Audi med 286 hestekrefter.

– Jeg er ikke representativ. Jeg er interessert i bil og bruker for mye penger på det, men prøv å finne en brukt elbil til femti tusen kroner som kan ta deg over 20 mil vinterstid, sier Stordalen retorisk.

Blir Frps hovedsak

Frp lover at kampen mot diesebil-forbudet vil bli en hovedsak foran høstens stortingsvalg.

– Det kan jeg love deg! Dette er rett og slett formynderpolitikk av verste sort. Vi mener det er feil. Folk vet best sjøl hva som passer best for dem. Om det er bensinbil, dieselbil eller elbil, sier Sylvi Listhaug som selv kjører en liten elbil til daglig, men som sammen med ektemannen også disponerer både diesel- og bensinbil i tillegg.

Men Frps konkurrenter på Stortinget er lite innstilt på en omkamp om elbilpolitikken på dette punktet.

– Regjeringen har ikke tenkt å forby bensin- og dieselbiler fra 20.25, men vi har et tydelig mål om at alle biler solgt fra 2025 skal være null-utslippsbiler, sier Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister fra Venstre.

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli mener Frp burde gjort noe med dette tidligere, dersom de mener det er viktig.

– Fremskrittspartiet har styrt både samferdselsdepartementet og finansdepartementet i en årrekke, og de har vært med på denne politikken. Så dette er et desperat forslag, vil jeg si, sier Myrli.

Her er Frps forslag i Stortinget:

«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for fortsatt salg av bensin og dieselbiler i det norske markedet også etter 2025.

Bakgrunn: Bensin og dieselbiler utgjør omtrent 90% av den norske personbilparken. I mange år fremover vil hoveddelen av personbilene fortsatt bruke bensin- og diesel selv med et økende salg av el-biler. Elbilen er et godt alternativ for mange med korte reiseavstander. Det er imidlertid slik at i et land der vi ønsker å ta hele landet i bruk både som boområder og til næringsvirksomhet er dagens elbil et umulig alternativ skal hverdagen henge sammen for mange.

Elbilen er i praktisk bruk et betydelig steg tilbake sammenliknet med tradisjonelle bilers rekkevidde og tid det tar med energipåfyll. Dårlige vinteregenskaper er også en utfordring i hverdagen for elbileiere der rekkevidden kan halveres på kalde dager fra et i utgangspunktet lavt nivå. Forslagstillerne vil også avvise forslaget om å pålegge offentlig forvaltning å bare anskaffe elbiler fra 2022.

Dette vil ikke være praktisk mulig å gjennomføre i deler av landet med lange reiseavstander. Spesielt vil dette skape problemer i vinterhalvåret med kjøretøy med kort rekkevidde og få lademuligheter.

For mange bilister er ikke elbilen et alternativ uten at man gjør hverdagen betydelig vanskeligere. Stortinget har allikevel satt en målsetting om at det bare skal selges kjøretøy med alternativ energi fra 2025.

For folk bosatt utenfor byområdene vil dette ikke være mulig. Forslagstillerne er videre opptatt av konkurranse og mener at teknologimonopol ikke er veien å gå. Forskjellige teknologier må få konkurrere, så kan den enkelte få treffe sine valg uten politisk ensretting.

Her er det også grunn til å fremheve at bensin- og dieselbiler fortsatt vil være godkjent for salg i sine produsentland uavhengig av norske målsettinger. Et særskilt forbud mot nysalg av konvensjonelle biler i Norge vil være uholdbart.»

Relatert