TERRORTILTALT: Den norsk-pakistanske 30-åringen, her i Al-Houl-leiren. Hun har kastet nikaben siden hun kom hjem.
TERRORTILTALT: Den norsk-pakistanske 30-åringen, her i Al-Houl-leiren. Hun har kastet nikaben siden hun kom hjem. Foto: Gabriel Chaim

Forsvarer om IS-kvinnen: – Hun er et offer for menneskehandel

OSLO TINGRETT (TV 2): Den terrortiltalte IS-kvinnen er ikke en terrorist, men et offer for menneskehandel, mener hennes forsvarere. De mener hun må frifinnes.

Den norsk-pakistanske kvinnen oppholdt seg i IS-kontrollert område i Syria fra 2013 til hun ble hentet hjem av den norske regjeringen på grunn av et angivelig sykt barn i 2019.

Hun har de siste ukene sittet i Oslo tingrett, tiltalt for å ha deltatt i en terrororganisasjon.

I tiden hun tilbragte i Syria var hun gift med tre forskjellige IS-krigere, og fikk barn med to av dem. Hun reiste ned fordi hun var forelsker i den kjente fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener dette er tilstrekkelig til å dømme henne for deltakelse. De la tirsdag ned påstand om at hun må dømmes til fire års fengsel.

Hennes forsvarere la onsdag ned sin påstand, og som ventet mener de kvinnen ikke kan straffes. Årsaken er at de mener hun er et offer for menneskehandel.

– Dette er en kvinne som tok ett uklokt valg for veldig mange år siden. Det har hun betalt en høy pris for. Hun trenger rehabilitering, sier forsvarer Nils Christian Nordhus, før han legger ned påstand om at hun må frifinnes.

Dom i saken vil avsies tirsdag 4. mai i Oslo tingrett.

FORSVARER: Nils Christian Nordhus mener hans klient er et offer for menneskehandel.
FORSVARER: Nils Christian Nordhus mener hans klient er et offer for menneskehandel. Foto: Torstein Bøe

– Menneskehandel

Onsdag holdt kvinnens forsvarer-team sin prosedyre i tingretten.

Hennes hovedforsvarer, Nils Christian Nordhus, forteller at de stiller seg tvilende til om det å bli gift med og få barn med en IS-kriger, gjør kvinnen til en deltager i en organisasjonen.

Videre sier Nordhus at han mener hun neppe kan ses på som en terrorist, men heller et offer for grove overgrep.

– Vi har konkludert med at hun er et offer for menneskehandel, og at det må lede til frifinnelse, sier Nordhus.

Forsvareren mener bakgrunnen for at kvinnen reiste ned i 2013 er helt sentral i hvorfor hun skal frifinnes.

Da 30-åringen reiste ned var planen å reise ned for å være med sin kjæreste, Bastian Vasquez. På det tidspunktet kjempet Vasquez for Al Quaidas syriske fraksjon Nusrafronten mot Bashar Al Assads regime.

Kort tid etter at hun kom ned, sluttet Vasquez og kvinnen seg til IS. Nordhus mener man må ta høyde for hva man visste om situasjonen i Syria i 2013 for å gjøre en vurdering av straffeskyld. I 2013 var ikke IS kjent som en av verdenshistoriens mest brutale terrorogrupper, slik vi kjenner organisasjonen i dag.

– Det at hun reiste ned kan man mene hva man vil om, men det er noe ganske annet enn å reise ned da IS var etablert, og kalifatet var erklært, og halshuggingene var begynt, sier forsvareren.

Under rettssaken har det blitt lagt frem dokumentasjon som viser at den tiltalte kvinnen hadde samtaler med Vasquez der han fortalte om brutale krigshandlinger og halshugginger, før hun reiste til Syria.

Kvinnen avfeide ikke Vasquez, men fniste og ga uttrykk for at hun skulle ønske hun kunne være der med ham.

Under rettssaken har hun erkjent at hun hadde et radikalt tankesett da hun reiste i 2013.

– Skal ikke straffes

I sin argumentasjon for å frikjenne den norsk-pakistanske kvinnen fordi de mener hun ikke kan straffes for handlingene hun utførte i Syria.

– Hun har blitt utsatt for menneskehandel. Handlingene i tiltalen har blitt utført da hun var et offer for menneskehandel, og da kan hun ikke og skal hun ikke dømmes for de, sier forsvarer Magnus André Nordhus.

Den tiltalte kvinnen har i hele sitt opphold i Syria utført husarbeid, laget mat, og oppdratt barn. Påtalemyndigheten mener hun med dette har muliggjort at hennes ektefeller kunne utføre terrorhandlinger, og har vist til eksperter som mener at kvinner hadde en viktig rolle i å tilrettelegge for at fremmedkrigere kunne gjennomføre krigshandlinger.

– Hvis man har å gjøre med en person som er utnyttet til å gjøre husarbeid, så skal man ikke straffe det husarbeidet som deltakelse i en terrorgruppe. Man skal ikke straffe det med noe som helst, sier Nordhus.

Forsvaret viser til FNs menneskerettgihetskonvensjoner og deres menneskehandelprotokoll.

De bruker onsdagen til å gå nøye igjennom vilkårene som skal til for at FN vurdere et person som et offer for menneskehandel. De mener vilkårene er overoppfylt.

Videre mener de at dette må føre til straffefrihet, fordi lovbruddene kvinnen er tiltalt for i deres mening ble utført i en periode hun var et offer for menneskehandel, og at handlingene er et produkt a menneskehandelen.

– Dette er ikke menneskehandel

Aktor i saken, statsadvokat Geir Evanger, får ordet på slutten av rettsdagen, og sier ser sterkt uenig i at saken har noe som helst med menneskehandel å gjøre.

– Det har ikke noe med menneskehandel å gjøre. At hun ble utsatt for tvang i de oppgavene hun måtte gjøre i Syria betviler ikke vi, men at det derfor er menneskehandel og straffefrihet kan ikke vi se. Da vil man dessuten havne i en situasjon der det er straffefrihet for alle disse kvinnene som giftet seg med IS-krigere, sier Evanger.

– Etter min oppfatning er ikke det et argument som kan føre fram. Det er i vår oppfatning en sak der det dreier seg om straffutmåling.

Han mener saken kun handler om hvor lang straff kvinnen kan få, og ikke om straffskyld.

Ba om fire års fengsel

Aktoratet mener kvinnens handlinger og opphold i Syria tilsier at hun skulle få fem års fengsel, men at det er riktig at hun får noe strafferabatt blant annet for å ha samarbeidet med politet.

Utgangspunktet på fem år er tett opp til strafferammen for deltagelse i en terrororganisasjon, som er seks år.

– Selv om det kan være riktig å legge mer ansvar på de som deltok militært, anfører vi at det ikke er grunn til å gjøre altfor stor forskjell på de som har tilsluttet seg organisasjonen, sa Line Nyvold Nygaard, politiadvokat i Politiets sikkerhetstjeneste, i sin prosedyre.

BA OM FIRE ÅR: Politiadvokat i PST Line Nyvoll Nygaard la ned påstand mot den såkalte IS-kvinnen.
BA OM FIRE ÅR: Politiadvokat i PST Line Nyvoll Nygaard la ned påstand mot den såkalte IS-kvinnen. Foto: Fredrik Hagen

Vil sette en standard

Det viktigste spørsmålet for retten å ta stilling til er hva deltagelse i en terrororganisasjon innebærer.

Med «deltakelse» mener man den som «danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler,» heter det i straffeloven.

Aktoratet mener fremmedkrigernes ektefeller utførte viktige oppgaver på hjemmebane som muliggjorde utføre terror.

En domfellelse mot 30-åringen vil statuere et eksempel og legge føringer for straffeforfølgelse av andre Syria-farere.

Kvinnen er den aller første av de såkalte IS-kvinnene som blir stilt for retten i norsk sammenheng. Minst ti kvinner er blant de som har reist ned fra forskjellige steder i Norge.

– Hvis det blir en domfellelse her så setter det en standard, og en straffeutmåling setter en standard, så jeg antar at andre er interessert i et som skjer i Oslo tingrett nå, sa statsadvokat Geir Evanger til TV 2.

AKTOR: Statsadvokat Geir Evanger har ledet påtalemyndighetens sak mot IS-kvinnen.
AKTOR: Statsadvokat Geir Evanger har ledet påtalemyndighetens sak mot IS-kvinnen. Foto: Torstein Bøe

– Hun reiste frivillig

Påtalemyndigheten bygger sine argumenter for domfellelse på fire hovedtrekk:

  • Kvinnen var radikalisert da hun reiste til Syria.
  • Hun reiste til Syria med åpne øyne og visste at islamistene hun sluttet seg til sto utførte brutale henrettelser og drev krigføring.
  • Hun giftet seg med en IS-kriger. Dette innebar å gjennomføre hjemlige oppgaver som muliggjorde å gjennomføre terror, og å få barn og fostre opp «den neste generasjon IS-krigere».
  • Hun forsøkte å få andre kvinner til å reise ned og slutte seg til terrororganisasjonen.

Statsadvokat Geir Evanger sa i sin del av prosedyren tirsdag at aktoratet tror kvinnen når hun sier at hun forsøkte å reise hjem. Likevel mener de hun må dømmes for å ha reist ned.

– Tanken om å gjøre hidjra; å dra fra de vantros land til et islamsk land, var forlokkende for henne. Hun reiste frivillig, sa Evanger.

Relatert