VAKSINEFABRIKK: Arbeidet med de nye lokalene i Lofoten til 400 millioner kroner i godt i gang. Foto: STIM
VAKSINEFABRIKK: Arbeidet med de nye lokalene i Lofoten til 400 millioner kroner i godt i gang. Foto: STIM

Kan tilby vaksineproduksjon i Lofoten neste år

Fabrikken til 400 millioner er allerede under bygging på Leknes og kan produsere vaksiner for det norske og internasjonale markedet i 2022.

Fabrikken er i utgangspunktet planlagt for produksjon av legemidler basert på bakteriofager til bruk innen akvakultur, tradisjonell veterinærmedisin og til mennesker.

Bakteriofager er virus som infiserer og dreper bakterier og anses som en mulig løsning på den verdensomspennende krisen knyttet til antibiotikaresistens.

Selskapet bak vurderer nå å utvide kapasiteten til også å romme vaksineproduksjon i bekjempelsen av covid-19 dersom dette fortsatt blir et uløst problem.

– Det betyr at vi raskt, enkelt og langt billigere enn andre norske alternativer kan tilby norske myndigheter vaksineproduksjon på Leknes. Dette vil bedre den norske beredskapen betydelig, sier Jim-Roger Nordly, administrerende direktør i selskapet STIM.

VERDENS FØRSTE: Lokalene på Leknes vil bli verdens første legemiddelgodkjente bakteriofabrikk, sier Jim-Roger Nordly, adm. direktør i STIM Foto: STIM
VERDENS FØRSTE: Lokalene på Leknes vil bli verdens første legemiddelgodkjente bakteriofabrikk, sier Jim-Roger Nordly, adm. direktør i STIM Foto: STIM

Det er fiskehelseselskapet STIM og søsterselskapet ACD Pharma som nå samarbeider med flere ledende medisinske miljøer med tanke på framtidig bruk av bakteriofagteknologien til behandling av blant annet mennesker.

– Utvikling og produksjon av moderne vaksiner bygger på tilsvarende biologiske kunnskap og teknologi som bakteriofager. Derfor kan vi se disse to i sammenheng både i utviklings- og produksjonsfasen, sier Nordly.

Unikt samarbeid

Fabrikken på Leknes vil bli verdens første legemiddelgodkjente bakteriofabrikk.

Investeringene er på rundt 400 millioner kroner og fordeler seg på 4500 kvadratmeter.

I tillegg til fabrikk blir det også det nye hovedkontoret for selskapene i Nordly-konsernet.

FORSKNING: Selskapet jobber med å finne en effektiv vaksine mot virus og bakterier. Foto: STIM
FORSKNING: Selskapet jobber med å finne en effektiv vaksine mot virus og bakterier. Foto: STIM

Pandemien har aktualisert diskusjonen rundt Norges avhengighet av legemiddelimport i mangel på egen produksjon av eksempelvis vaksiner.

Derfor har Stortinget stilt krav til regjeringen om å få på plass en nasjonal beredskapsproduksjon av legemidler.

Selv om det ikke i dag foregår produksjon av vaksiner til mennesker i Norge, finnes det mye kompetanse på feltet.

– Vi har i Norge mer enn 30 års erfaring med utvikling og produksjon av vaksiner til fisk, og det finnes derfor betydelig kompetanse både i private selskap som vårt eget og i akademia, sier Nordly.

– Spranget fra vaksiner til fisk og til vaksiner til mennesker er heller ikke veldig stort. Det er arbeidet med å finne en effektiv vaksine mot de aktuelle virusene og bakteriene som er viktig, mer enn om den skal brukes til mennesker eller dyr, forteller han.

800 millioner doser

Det er betydelig mengder med vaksine som blir brukt i havbruksnæringen.

– I fjor ble det satt neste 800 millioner doser vaksine i norsk havbruksnæring, og mange av disse vaksinene er utviklet og produsert i Norge, og de brukes over hele verden, forteller han.

KOSTER 400 MILLIONER: Fabrikken på Leknes vil bli på 4500 kvadratmeter. Foto: STIM
KOSTER 400 MILLIONER: Fabrikken på Leknes vil bli på 4500 kvadratmeter. Foto: STIM

De to Lofot-selskapene har bygget opp et verdensledende fagmiljø på virus som infiserer og dreper bakterier, og forskningen har så langt resultert i et banebrytende produkt som fjerner bakterien som forårsaker laksesykdommen Yerisiniose.

Forskningen er også blitt lagt merke til langt utenfor oppdrettsnæringen.

Nå samarbeider forskerteamet i ACD Pharma med Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge, Karolinska Institutet i Sverige og flere andre forskningsmiljøer angående bruk av bakteriofager som et verktøy mot antibiotikaresistens hos mennesker.

Erna la ned grunnstein

Tidligere i år lyktes også ACD Pharma med å identifisere bakteriofager som er effektive mot multiresistente Klebsiella-bakterier som gir lungebetennelse og blodforgiftning.

– Hva skal til for at det blir vaksineproduksjon i Lofoten som kan brukes på mennesker?

– Vår løsning kan med politisk vilje komme opp raskt. Det eneste vi trenger er et målrettet offentlig-privat samarbeid som involverer både det offentlige og akademia. Dette er ikke et løft vi kan ta alene, sier Jim-Roger Nordly, administrerende direktør i STIM.

Statsminister Erna Solberg la ned grunnsteinen til STIMs nye hovedkontor til den nye fabrikken 7. august i fjor.

GRUNNSTEIN: Det var Statsminister Erna Solberg (H) som fikk ærene av å legge ned grunnsteinen i august i fjor. Foto: Eirin Larsen, Statsministerens kontor
GRUNNSTEIN: Det var Statsminister Erna Solberg (H) som fikk ærene av å legge ned grunnsteinen i august i fjor. Foto: Eirin Larsen, Statsministerens kontor

Solberg påpekte i sin tale at man nå kjemper er iherdig kamp mot pandemien og at antibiotikaresistens lenge har vært en av vår tids største globale folkehelseutfordringer.

Spennende prosjekt

– Vi trenger at myndighetene konkretiserer sine behov for en nasjonal beredskapsproduksjon, og vi må ha den nødvendige statlige støtten for å redusere risikoen for oss som privat aktør, sier Nordly.

Helse- og omsorgsdepartementet sier prosjektet i Lofoten er spennende. Samtidig har de mottatt flere henvendelser fra aktører som har planer om vaksineproduksjon i Norge.

– Regjeringen er positiv til å lytte nærmere til slike initiativ. Det er spennende at industrien ønsker å legge legemiddel- og vaksineproduksjon til Norge på sikt, sier Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Hvor mye haster det med å få til en norskprodusert koronavaksine?

– Norge, gjennom EU, har investert i en bred portefølje av vaksinekandidater. Dersom alle vaksinene det er inngått avtaler om blir godkjent, får Norge tilgang på tre ganger så mange vaksiner som vi trenger, sier Erlandsen.

– Det å få i gang en levedyktig vaksineproduksjon i Norge er ikke gjort over natten, og produksjon må være bærekraftig på eget grunnlag. En norsk produsent må kunne levere på det internasjonale markedet for å kunne eksistere på sikt, forteller Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Hvilke ringvirkninger kan dette få for arbeidsplasser i Lofoten?

– Dersom vi går for vaksineproduksjon ved siden av bakteriofagaktiviteten, vil det være snakk om rundt 50 ansatte innen denne aktiviteten, sier Jim-Roger Nordly, administrerende direktør i selskapet STIM.

– For oss er jo Lofoten verdens navle, og vi har aldri sett på det som begrensende å holde til her, sier Nordly.

Relatert