VAKSINEFABRIKK: Arbeidet med de nye lokalene i Lofoten til 400 millioner kroner i godt i gang. Foto: STIM
VAKSINEFABRIKK: Arbeidet med de nye lokalene i Lofoten til 400 millioner kroner i godt i gang. Foto: STIM

Kan tilby vaksineproduksjon i Lofoten neste år

Fabrikken til 400 millioner er allerede under bygging på Leknes og kan produsere vaksiner for det norske og internasjonale markedet i 2022.

Fabrikken er i utgangspunktet planlagt for produksjon av legemidler basert på bakteriofager til bruk innen akvakultur, tradisjonell veterinærmedisin og til mennesker.Bakteriofager er virus som infiserer og dreper bakterier og anses som en mulig løsning på den verdensomspennende krisen knyttet til antibiotikaresistens.Selskapet bak vurderer nå å utvide kapasiteten til også å romme vaksineproduksjon i bekjempelsen av covid-19 dersom dette fortsatt blir et uløst problem.