PwC og BDO får milliongebyr

Revisorfirmaene PwC og BDO er ilagt til sammen 5,4 millioner kroner i gebyr for brudd på hvitvaskingsregelverket, skriver Dagens Næringsliv.

PwC får et gebyr på 3,2 millioner kroner, mens BDO må ut med 2,2 millioner kroner.

Finanstilsynet opplyser at selskapene har brutt flere bestemmelser i hvitvaskingsloven. Det gjelder blant annet krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering og krav til rutiner for risikoklassifisering av kunder og kundetiltak.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte gebyrene.

Vedtakene kan påklages innen tre uker. Finansdepartementet er klageinstansen.

(©NTB)