ADVOKATENS FORSLAG: Forsvarsadvokat Øyvind Bratlien finner seg ikke i at forberedelsene til dobbeltdrapssaken blir amputert. Selv har han lansert flere forslag for å få møtt klienten sin på tilnærmet normalt vis.
ADVOKATENS FORSLAG: Forsvarsadvokat Øyvind Bratlien finner seg ikke i at forberedelsene til dobbeltdrapssaken blir amputert. Selv har han lansert flere forslag for å få møtt klienten sin på tilnærmet normalt vis. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Dobbeltdrapsdømt i koronakonflikt – advokaten hans vil gå drastisk til verks

Pandemien gjør det vanskeligere når advokater og innsatte skal møtes i norske fengsler. I september risikerer Zikrija Krkic (48) lovens strengeste straff, og han frykter at han ikke kommer til å stille godt nok forberedt.

I august i fjor ble Krkic funnet skyldig i dobbeltdrap. Drammen tingrett dømte ham til 21 års forvaring.

Nå jobber den norsk-bosniske mannen og hans forsvarere med ankesaken som skal opp i Borgarting lagmannsrett i september. Om han blir funnet skyldig, risikerer han å sitte inne resten av livet.

Men forberedelsene, som skjer fra Ringerike fengsel, går ikke helt etter planen.

Koronapandemien legger nemlig noen begrensninger for hvordan advokater og innsatte kan møtes.

– Umulig

Normalt sitter den innsatte og advokaten sammen på et rom der de leser gjennom dokumenter, hører på lydopptak og ser på videosnutter som en del av saksforberedelsene.

De gjør det for å så tvil om aktors beviser, men ofte også å finne frem beviser som taler for uskyld.

VENTER: Zikrija Krkic (48) venter på ankesaken som kommer opp i september. Blir han funnet skyldig, risikerer han livstid i fengsel.
VENTER: Zikrija Krkic (48) venter på ankesaken som kommer opp i september. Blir han funnet skyldig, risikerer han livstid i fengsel. Foto: Kenneth Fossheim / TV 2

Nå er forbedelsesjobben mer krevende. Advokat Øyvind Bratlien, som forsvarer Krkic, forteller at han og klienten må sitte på hver sin side av en tjukk glassvegg med hver sin PC eller Ipad.

Enten kan man forsøke å kommunisere høylytt gjennom noen hull i glasset, eller så må man bruke dårlige høyttalere, ifølge advokaten.

Bratlien beskriver det som «umulig» å gjøre tilstrekkelige forberedelser til rettssaken.

Selv har han fremmet flere forslag for å bedre situasjonen. Det mest konkrete er at han og forsvarerkollega Håvard Flatland kan bære et plexiglass inn på fengselets største besøksrom.

«Der kan man både holde to, tre og fire meters avstand, bruke plexiglass og munnbind, samt hansker eventuelt finlandshette og skibriller, samt hvit heldekkende plastikkdress. Vi kan ha to skjermer som står på hver side av plexiglasset», skriver han i en e-post til påtalemyndigheten og fengselsledelsen.

– Vrangforestillinger

Bratlien og hans klient mener at Ringerike fengsel ikke gjør nok for å legge til rette for arbeidet som skal gjøres.

FORBEREDT: Advokat Øyvind Bratlien har allerede utstyret han mener skal holde til at han og klienten kan møtes på en forsvarlig måte. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

I e-posten skriver han:

«Jeg legger for øvrig til grunn at Ringerike fengsel saboterer saksforberedelsen, våre mulighet for (fri) kommunikasjon med klient og oppfyllelse av rettens frister. Jeg kommer ikke til å la Ringerikes vrangforestillinger gå ut over rettsikkerheten til en mann som risikerer livstid i fengsel».

Fengselets underdirektør Marit Rossehaug ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men på generelt grunnlag viser til hun til at Stortinget har innført regler for å redusere faren for at smitten kommer inn i fengselet.

– Vi vurderer alle besøk, og vi ser på nødvendigheten av disse. Tiltakene varierer ut fra hvor den besøkende bor og jobber, samt vedkommendes reisemåte, sier hun.

FENGSLET: Zikrija Krkic, her avbildet da TV 2 møtte ham i Skien fengsel i 2018.
FENGSLET: Zikrija Krkic, her avbildet da TV 2 møtte ham i Skien fengsel i 2018. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Kan nekte besøk

Hun sier at konsekvensene av et smitteutbrudd blant innsatte kan få alvorlige følger. Rossehaug viser til at de kan nekte innsatte å få besøk fra folk som kommer fra områder med høyt smittetrykk.

Fengselet oppfordrer til at advokatmøter skjer over videolink eller telefon, men det er opp til den enkelte advokat å vurdere behovet for å møtes fysisk.

– Er muligheten for kommunikasjon mellom advokat og innsatt god nok?

– Vi har en pandemi med høyt smittetrykk. Alle er berørt av tiltak og forskrifter. Vi tilbyr den løsningen vi mener er mulig å gjennomføre, og vi mener det er mulig å føre en samtale gjennom hullene i glasset dersom man ikke vil bruke høyttaleranlegget.

FRYKTER SMITTE: Ringerike fengsel har strenge besøksregler under koronapandemien.
FRYKTER SMITTE: Ringerike fengsel har strenge besøksregler under koronapandemien. Foto: Audun Braastad / NTB

Rossehaug forklarer at tiltakene i møtene varierer, blant annet på bakgrunn av hvor den besøkende bor og jobber. Ekstra strenge tiltak gjelder for Viken og Oslo.

Hun vil ikke gå inn på om hun mener tiltakene kan true rettssikkerheten, fordi hun ikke vil kommentere saken til Zikrija Krkic spesifikt, men hun forstår at advokater vil gjøre så godt de kan for sine klienter.

Hun sier også vedtaket om bruk av glassvegg kan påklages.

Vil flytte

Løsningen til advokat Bratlien er nå å søke Krkic over til Ullersmo fengsel, der han mener de løser koronautfordringene på en bedre måte, men så langt har de ikke fått svar på søknaden.

VIL VEKK: Zikrija Krkic håper å bli flyttet til et annet fengsel på Østlandet i påvente av rettssaken.
VIL VEKK: Zikrija Krkic håper å bli flyttet til et annet fengsel på Østlandet i påvente av rettssaken. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Han er bekymret for konsekvensene av det han mener er et for rigid regelverk i Ringerike fengsel.

– Med litt smidighet kunne vi lagt til rette for langt bedre forhold innenfor det regelverket som gjelder.

– Dere har vært gjennom en rettsrunde allerede og har åpenbart satt dere godt inn i saken. Hvor skadelig er egentlig disse fasilitetene for dere?

– Vi fikk altfor dårlig tid forut for tingrettens behandling av saken. Dette ble uttrykt da, og også anket som saksbehandlingsfeil. Nå forsterkes dette ytterligere fordi vi mister tid til forberedelse. Det er store mengder med dokumenter både skriftlig og på lyd som må gjennomgås med klient. Ellers vil vi ikke greie å vise lagmannsretten hvorfor dommen er feil, sier Bratlien.

Mener de hadde nok tid

Han mener at påtalemyndigheten burde gripe inn overfor fengselet og sørge for bedre forhold i forberedelsen til en så alvorlig sak.

Bratlien mener det fremstår som sabotasje, og han åpner allerede for at det kan bli aktuelt å begjære saken utsatt.

Aktor i saken, statsadvokat Marit Formo, sier til TV 2 at hun oppfatter at Ringerike fengsel gjør det de kan for legge til rette, og at advokaten er uenig i det.

– Fengselet har et ansvar for å hindre smitte blant innsatte og ansatte. Et smitteutbrudd inne i fengselet kan være katastrofalt. Dette må de ta hensyn til. Samtidig må tiltalte sammen med sine forsvarere få mulighet til en forsvarlig saksforberedelse. Foreløpig er det over fem måneder til saken starter, og det bør la seg gjøre å finne forsvarlige løsninger som sikrer tiltaltes muligheter for å forberede saken, sier hun og legger til:

GOD TID: Aktor i saken, statsadvokat Marit Formo, påpeker at det er over fem måneder til saken skal opp for retten.
GOD TID: Aktor i saken, statsadvokat Marit Formo, påpeker at det er over fem måneder til saken skal opp for retten. Foto: NTB

– I ytterste konsekvens må saken utsettes, og det er noe som må vurderes hvis det ikke blir nok tid til forberedelser. Politiet og påtalemyndigheten vil bidra på de måtene vi kan, sier hun.

Formo er ikke enig med Bratlien i at de hadde for dårlig tid til å forberede saken i tingretten, og viser til at advokaten ble varslet i god tid.

– Samtidig forstår jeg at dette er en krevende sak å forberede seg til, særlig når man ikke kan snakkes ansikt til ansikt.

Drept med AK47

Den såkalte «Bosnia-saken» handler om et dobbeltdrap som ble begått på en kafé i byen Trnopolje i juli i 2014. Ofrene ble skutt med en AK47.

Saken er spesiell på flere måter. Krkic ble pågrepet i Bosnia kort tid etter at dobbeltdrapet fant sted. Han ble satt i varetekt og deretter stilt for retten.

I september i 2015 ble Krkic frikjent for dobbeltdrap av lagmannsretten i Banja Luka, men han ble domfelt for brudd på våpenbestemmelser.

I dommen, som TV 2 har fått tilgang til, går det frem at retten mener at politiets etterforskning var svært mangelfull. Det antydes at bevis kan være plantet, og det nevnes også andre potensielle gjerningspersoner.

PÅGREPET: Slik så det ut da Zikrija Krkic ble pågrepet etter dobbeltdrapet i Bosnia.
PÅGREPET: Slik så det ut da Zikrija Krkic ble pågrepet etter dobbeltdrapet i Bosnia. Foto: Radio Rijec

Ettersom han hadde sittet i varetekt, var dommen ferdig sonet. Krkic reiste derfor hjem til Norge.

I juli 2016 opphevet høyesterett i Bosnia frifinnelsesdommen. Dermed sto saken uten en rettskraftig avgjørelse. I oktober 2016 ble Krkic pågrepet og senere dømt til seks års fengsel i en alvorlig voldssak.

FORSVARER: Øyvind Bratlien
FORSVARER: Øyvind Bratlien

Mener bevis er plantet

I 2018 ble han pågrepet på cella si i Skien fengsel, der han sonet for et annet lovbrudd.

Da fortalte politiet ham at han er siktet for dobbeltdrapet i Bosnia. Det ledet til dommen på 21 års forvaring fra Drammen tingrett i fjor sommer.

Forsvarer Bratlien sier at deres hovedpoeng er at det sentrale beviset, noen tomhylser, er plantet hos Krkic, som sier at han ikke var på åstedet da drapene skjedde.

– Når vi mener at beviset er plantet, må vi lete i detaljene, finne sammenhenger og grave på en annen måte enn man vanligvis gjør. Årsaken er at planting av bevis, enten fra andre kriminelle eller en korrupt tjenestemann, er svært uvanlig i Norge og normalt vanskelig å bevise. Vi kan ikke uten videre ta for gitt at en norsk domstol vil forstå det på samme måte som en domstol i Bosnia, som kjenner godt til forholdene i eget land, sier han.

Relatert