Vil forby kjøttreklame:

– Massiv kjøttpropaganda er det siste vi trenger

MDG-topp Josefine Gjerde tar til orde for å forby reklamering for kjøtt. Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet mener forslaget er virkelighetsfjernt.

– Vi ønsker å forby kjøttreklame, med unntak for produsentene med særlig god dyrevelferd, samt de som klarer å produsere med lave klimagassutslipp, sier Josefine Gjerde, 2. kandidat for Vestland MDG.

Gjerde sier at nordmenns kjøttforbruk må kuttes drastisk, dersom det skal være mulig å nå klimamålene.

– Reklame er et enormt sterkt virkemiddel som påvirker forbrukerne. Vi vil få færre til å spise kjøtt, og da er en massiv kjøttpropaganda det siste nordmenn trenger, fortsetter hun.

Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) støtter ikke forslaget.

– Når de snakker om kjøtt som en folkefiende, og sier at man ikke skal spise norsk lam eller en grillpølse med god samvittighet, så blir det veldig virkelighetsfjernt, samtidig som det viser en total mangel på forståelse for det norske landbruket, sier Mehl.

Alkohol, tobakk og kjøtt

Til Nettavisen uttalte også Rogaland MDGs 1. kandidat, Ulrikke Torgersen, at kjøttreklamen bør forbys av hensyn til folkehelsen, samtidig som at hun sammenlignet det med reklameforbudet for alkohol og tobakk.

Mehl sier at sammenligningen er ekstrem, og sier videre at hun mener det bidrar til å «sverte norsk matproduksjon på en uheldig måte».

Gjerde svarer at World Health Organization er klare på at kjøtt er skadelig for folkehelsen, og sier at hun ikke er overrasket over at Sp er kritiske til forslaget.

– De er jo imot ethvert klimaforslag, sett bort ifra når det handler om å plante flere trær. De er heller ikke for å redusere kjøttforbruket, selv om Miljødirektoratet er tydelige på at det må gjøres om vi skal nå klimamålene, sier hun.

– Men klimamålene sier jo ingenting om at man skal slutte med å spise kjøtt?

– Nei, og det er heller ikke målet vårt. Men om vi skal redusere klimagassutslippene, så må vi kutte i alle sektorer. Inkludert jordbruket.

– Det er forferdelig å høre på

Mehl mener at Norge bør «heie på bonden», og at man heller bør kutte i importen av kjøtt til Norge.

– Vi har nylig opplevd et salmonellautbrudd fra tyskprodusert kjøtt. Det viser viktigheten av å heller produsere mer i Norge. Når de sier at de ikke vil reklamere for norsk kjøtt, så sier de også at det ikke skal reklameres for sauer og kyr som beiter på norske enger og fjell.

– Gjerde, hva tenker dere skal være alternativet til den norske kjøttproduksjonen?

– Jeg mener at vi politikere først og fremst har et ansvar for å hjelpe norske bønder til å produsere med bedre dyrevelferd og med lavere utslipp. Samtidig er vi nødt til å satse mer på vegetaralternativer, og legge til rette for at flere bønder kan produsere grønnsaker. Det er ikke slik at alle bønder produserer kjøtt, sier Gjerde.

– Mehl, hva mener du om det?

– Det er helt forferdelig å høre på. MDG prøver å skape et bilde av at norske bønder nærmest plager dyrene og produserer naturfiendtlig mat. Norske bønder er glad i dyrene sine, de er i verdenstoppen på dyrevelferd, sier Mehl.

Relatert