TRYGG: EMAs leder Emer Cooke sier at AstraZenecas koronavaksine er både trygg og effektiv. Foto: Pieter Stam de Jonge / ANP / AFP
TRYGG: EMAs leder Emer Cooke sier at AstraZenecas koronavaksine er både trygg og effektiv. Foto: Pieter Stam de Jonge / ANP / AFP

Gir AstraZeneca-vaksinen grønt lys

EUs legemiddeltilsyn gir grønt lys for videre bruk av AstraZeneca-vaksinen. – Den er trygg og effektiv, sier EMA-direktør Emer Cooke.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) konkluderer med at AstraZenecas koronavaksine fortatt kan benyttes.

– Sikkerhetskomiteen vår har nøye vurdert rapportene om mulige bivirkninger og kommet fram til en klar og vitenskapelig konklusjon: Dette er en trygg og effektiv vaksine, sier EMA-direktør Emer Cooke på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Men Cooke sier at basert på bevisene kan komitéen fortsatt ikke utelukke en sammenheng mellom tilfellene av blodpropp og vaksinen.

Likevel er EMAs konklusjon at vaksinen er trygg.

– Vi kan ikke utelukke at det er en kobling mellom blodpropper og denne vaksinen. Derfor har vi bestemt å legge ved en advarsel til AstraZeneca-vaksinen, sier Cooke og oppfordrer til økt oppmerksomhet og videre undersøkelser.

EMA kommer til å fortsette å overvåke vaksinebivirkninger.

Norsk konklusjon ikke vurdert

EMA sier at rapporten fra forskergruppa på Rikshospitalet om sammenheng mellom AstraZeneca og blodpropp ikke er vurdert av dem.

Norske forskere, ledet av Pål André Holme ved Rikshospitalet, konkluderte torsdag med at det er en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp.

Leder Sabine Strauss av tilsynets sikkerhetskomité sier at dersom det har kommet en ny studie i dag, er den ikke med i EMAs konklusjon.

– Vi har vurdert alt som var tilgjengelig for oss fram til i går, så hvis det har kommet noe mer i dag, er ikke det med i vårt grunnlag. Men vi har vurdert de norske forholdene tidligere, sier Strauss.

Tre tilfeller i Norge

EMAs komité for legemiddelsikkerhet har gjort en grundig vurdering av et lite antall tilfeller av blodpropp hos personer som har fått AstraZeneca-vaksinen.

I Norge er det så langt meldt om tre alvorlige tilfeller med en sjelden kombinasjon av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater hos helsearbeidere som har fått AstraZeneca-vaksinen.

Mandag omkom én av disse personene.

Satt på vent

Etter at det ble meldt inn tilfeller av blodpropp, har en rekke land, inkludert Norge, satt bruken av AstraZenecas vaksine på vent.

Det har ført til forsinkelser i vaksineutrullingen, som allerede har gått sakte flere steder.

Mange ventet på å høre hva EMA har kommet fram til.

Men Norge er ikke pliktig til å følge anbefalingen fra EMA.

Det er Legemiddelverket som gir råd til Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedepartementet (HOD) om hva helsemyndighetene her til lands skal gjøre.

FHI mener det er for tidlig å konkludere om AstraZeneca-vaksinen har sammenheng med blodpropptilfeller. Det kan drøye før Norge tar et endelig valg om vaksinen.

– Vanskelig jobb

Eksperter ved Rikshospitalet mener blodpropp-tilfellene skyldes vaksinen, men Folkehelseinstituttet vil ikke konkludere ennå.

– Selv om fagfolk ved Oslo universitetssykehus mener å ha funnet en mulig forklaring på sykdommen, mener vi det fortsatt er for tidlig å konkludere sikkert med at det er en årsakssammenheng med vaksinasjon, sa Sara Viksmoen Watne ved FHI til TV 2 torsdag.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på UiO mener FHI har en vanskelig jobb foran seg.

– Jo flere sprikende konklusjoner, jo vanskeligere blir det jo. FHI skal foreta en selvstendig avgjørelse, og det blir en svært vanskelig avgjørelse uansett, sier Grødeland.

Relatert