EKSPERTGRUPPE: Overlege Sara Viksmoen Watle forteller at FHI har opprettet en egen klinisk ekspertgruppe som skal gi råd til arbeidet med koronavaksinasjonsprogrammet fremover. Foto: Jil Yngland / NTB
EKSPERTGRUPPE: Overlege Sara Viksmoen Watle forteller at FHI har opprettet en egen klinisk ekspertgruppe som skal gi råd til arbeidet med koronavaksinasjonsprogrammet fremover. Foto: Jil Yngland / NTB

FHI om vaksinesammenheng: – Vi mener det er for tidlig å konkludere

Folkehelseinstituttet undersøker sammenhengen mellom de alvorlige tilfellene av blodpropper og AstraZeneca-vaksinen, men mener det er for tidlig å konkludere.

Forskere ved Rikshospitalet mener at de har funnet en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og tilfeller av dødelig blodpropp i Norge.

Både Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket undersøker nå om det er en sammenheng, men FHI opplyser at de mener det er for tidlig å konkludere.

– Selv om fagfolk ved Oslo universitetssjukehus mener å ha funnet en mulig forklaring på sykdommen, mener vi det fortsatt er for tidlig å konkludere sikkert på om det er en årsakssammenheng med vaksinasjon, sier Sara Viksmoen Watle ved FHI til TV 2.

Nedsatt ekspertgruppe

For å kunne være sikker på årsakssammenheng, mener FHI at det er en rekke kriterier som må oppfylles.

– Det er ikke tilstrekkelig at det er observert en sammenheng i tid mellom sykdom og vaksinasjon, sier Viksmoen Watle.

Hun viser til at det er etablert internasjonale rammeverk for å evaluere dette, og at blant annet andre mulige forklaringsmekanismer må utelukkes.

– Arbeidet som gjøres av fagfolkene nå er viktige bidrag for å belyse dette. Folkehelseinstituttet har derfor også opprettet en klinisk ekspertgruppe som skal gi råd til arbeidet med koronavaksinasjonsprogrammet fremover. I tillegg pågår det et tett samarbeid med internasjonale kollegaer, sier hun.

Avventer EMA

FHI opplyser at de nå, sammen med Legemiddelverket, ser gjennom og vurderer alle saker som er meldt etter vaksinasjon.

Alvorlige tilfeller, som for eksempel blodpropp og blødninger, blir videresendt til det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

EMA har hatt hektisk møtevirksomhet hele uken for å vurdere sykdomstilfellene, og nytteverdien av vaksinen opp mot mulige bivirkninger.

Konklusjonen er ventet etter klokken 16 torsdag.

– Vi avventer vurdering fra EMA i ettermiddag, Viksmoen Watle.

Avgjørelse innen «kort tid»

Det er Folkehelseinstituttet som er ansvarlig for det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet, og som vil ta den endelig beslutning for bruk av vaksinen i Norge.

– Vi vil i løpet av kort tid gjøre en selvstendig vurdering av om vi fortsatt vil tilby AstraZeneca-vaksinen i programmet, sier Viksmoen Watle.

I vurderingen vil de legge vekt på en rekke ting:

– I vurderingen vil vi legge vekt på EMA og Legemiddelverkets vurderinger, våre egne registeranalyser og råd fra den kliniske ekspertgruppen og faglig referansegruppe for nasjonale vaksinasjonsprogram, sier overlegen.

Steinar Madsen ved Legemiddelverket vil ikke si noe om når han tror en norsk beslutning vil tas.

– Vi formidler de endringene som eventuelt blir innført i preparatomtalen. FHI tar stilling til videre bruk av vaksinen, sier Madsen til TV 2.

– Avventer legemiddelverkets vurderinger

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er viktig å vente på de norske helsemyndighetens avgjørelse etter at EMA ga AstraZeneca grønt lys.

– Vi vil avvente det norske legemiddelverket sine vurderinger i denne saken, sier Nakstad til NTB.

Norske helsemyndigheter har varslet et pressemøte klokken 18.30 for å informere om norske vurderinger av vaksinen, som er satt på vent mens mulig sammenheng med blodpropper granskes.

Det europeiske legemiddelverket ga torsdag vaksinen grønt lys og konkluderte med at nytten oppveier risikoen.

Relatert