VANSKELIG: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener at det høres sannsynlig ut at AstraZeneca-vaksinen kan ha utløste en kraftig immunrespons som kan ha forårsaket de alvorlig bivirkningene. Foto: Rune Blekken / TV 2
VANSKELIG: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener at det høres sannsynlig ut at AstraZeneca-vaksinen kan ha utløste en kraftig immunrespons som kan ha forårsaket de alvorlig bivirkningene. Foto: Rune Blekken / TV 2

Vaksineforsker: – Det blir en svært vanskelig avgjørelse

AstraZeneca-vaksinen bør fortsatt brukes, mener WHO. Norsk vaksineekspert mener FHI har en svært vanskelig avgjørelse foran seg.

I forrige uke besluttet norske myndigheter å midlertidig stanse bruken av AstraZeneca-vaksinen etter melding om blodpropp-dødsfall i Danmark.

I Norge er det så langt meldt om tre alvorlige tilfeller med en sjelden kombinasjon av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater hos helsearbeidere. Mandag omkom en av disse personene.

Det har vært usikkert om det er en sammenheng mellom vaksinen og sykdomstilfellene, men torsdag mener norske forskere at de har funnet svaret.

Da opplyste forskere ved Rikshospitalet at de hadde gjort funn som viser at vaksinen utløste en kraftig immunrespons hos pasientene, som førte til dødelig blodpropp.

Til tross for funnene, gjentok WHO torsdag ettermiddag sitt budskap om at vaksinen fortsatt anbefales. Torsdag skal også EMAs konklusjon offentliggjøres.

Til syvende og sist, er det likevel Folkehelseinstituttet som vil avgjøre om vaksinen fortatt skal brukes i Norge.

– Jo flere sprikende konklusjoner, jo vanskeligere blir det jo. FHI skal foreta en selvstendig avgjørelse, og det blir en svært vanskelig avgjørelse uansett, sier Gunnveig Grødeland, som er vaksineforsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på UiO.

– Sannsynlig

Grødeland opplyser at hun ikke har sett detaljene i studiene til forskerne på Rikshospitalet, kun medieoppslagene, så hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Hun mener at det høres sannsynlig ut at vaksinen kan ha utløste en kraftig immunrespons som kan ha forårsaket de alvorlig bivirkningene.

– Det hørtes plausibelt ut, men jeg må vite mer hva immunresponsen rettes mot for å kunne si noe sikkert om årsakssammenhengen, sier Grødeland.

Hun forklarer at AstraZeneca-vaksinen er ganske kraftig.

– Vaksinen trigger gode og kraftige immunresponser i kroppen, noe som jo i utgangspunktet er det du ønsker at vaksinen skal gjøre. Det kan i noen tilfeller imidlertid dannes immunresponser som av ulike årsaker rettes mot andre ting enn viruset, noe som jo kan gi alvorlige bivirkninger, sier Grødeland.

RISIKO: Gunnveig Grødeland mener risikoen for alvorlig bivirkninger nøye må vurderes. Foto: Rune Blekken / TV 2
RISIKO: Gunnveig Grødeland mener risikoen for alvorlig bivirkninger nøye må vurderes. Foto: Rune Blekken / TV 2

Må vurdere risikoen

EMA kommer med en vurdering av vaksinen torsdag ettermiddag, etter at tilsynets komité for legemiddelsikkerhet har gjort en grundig vurdering av et lite antall tilfeller av blodpropp hos personer som har fått vaksinen.

De norske forskerne opplyser at de ikke har vært i direkte kontakt med EMA om sine funn.

– Hva vil disse funnene si for bruken i Norge?

– Det betyr utvilsomt at man må vurdere om risikoen er verdt å ta, og om det eventuelt er tiltak som kan settes i gang for å redusere risikoen for at denne immunresponsen skal dannes. Det går ikke an å svare enkelt på spørsmålet om bruk i Norge ennå, sier hun.

FHI, som vil ta den endelige avgjørelsen om hvor vidt vaksinen fortsatt skal brukes i Norge, mener det er for tidlig å si noe sikkert om hvor vidt det er sammenheng mellom blodpropper og vaksinen.

Anbefaler

På en pressekonferanse torsdag gjentok WHO sin anbefaling om at vaksinen trygt kan brukes.

WHOs europasjef Hans Kluge sa de mener de positive effektene av vaksinen er langt større enn risikoen. Den bør fortsatt brukes til å redde liv, mener han.

Dette rådet kom organisasjonen med også tidligere i uken. Sjefen for EUs legemiddeltilsyn EMA, Emer Cooke, har også sagt det samme.

En rekke land i Europa har satt vaksinering med AstraZenecas koronavaksine på pause i påvente av konklusjonen fra tilsynet.

Opplysningene fra Rikshospitalet kom bare timer før EMAs varslede pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Viktig funn

Forskere ved Rikshospitalet i Norge mener at en kraftig immunrespons på AstraZenecas vaksine har ført til blodpropp hos minst tre norske helsearbeidere.

– Vi mener dette her er viktig å få fram, og at vi har funnet en fornuftig forklaringsmodell, sa overlege Pål André Holme.

Han sier forskerne ikke kan svare på hvorfor akkurat de tre personene fikk blodpropp. De jobber med å undersøke om det kan være andre underliggende faktorer.

– Dette er bare de første funnene vi har gjort, som understøtter det vi tror er årsaken. Hele Rikshospitalet jobber brett med dette, men det er bare starten på alle undersøkelsene som vi nå gjør, sa Holme på en pressekonferansen.

Relatert