GIR SKATTERÅD: Advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen og forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.
GIR SKATTERÅD: Advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen og forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea. Foto: Bo Mathisen / Skattebetalerforeningen // Øystein Løwer / Nordea

Fradragene du ikke må glemme: Dette er ekspertenes beste råd

Nå får du svaret på om du får igjen på skatten eller må betale restskatt. Samtidig må du ikke glemme at det er mye annet du bør kontrollere i skattemeldingen.

Skattemeldingen gir deg oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld i løpet av det foregående året, altså 2020 i årets skattemelding.

De første mottar skattemeldingen tirsdag 16. mars, før den sendes fortløpende ut til resten fram til 7. april. Du får beskjed når skattemeldingen din er klar.

– Det er mange gode grunner til å sjekke skattemeldingen. De viktigste grunnene er at det er du som er ansvarlig for at skattemeldingen er korrekt og at du kan bli ilagt bøter dersom den inneholder feil, sier advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

– Kan bli en kostbar affære

I skattemeldingen ser du om du har betalt for mye eller lite skatt gjennom 2020, og følgelig om du får igjen på skatten eller må betale restskatt i 2021.

Du bør imidlertid ikke gå i fella og kun sjekke om du får igjen på skatten eller ei. Da kan du nemlig gå glipp av verdifulle fradrag.

– Å jakte etter fradragspostene kan være en lønnsom oppgave for de aller fleste. Selv om skattemeldingen kommer utfylt, betyr det likevel ikke at den er ferdigutfylt. Det er den enkeltes eget ansvar å passe på at alle inntekter, fradrag, formue og gjeld er korrekt lagt inn i skattemeldingen, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea, og understreker:

– Har du ufullstendige opplysninger i skattemeldingen, risikerer du enten å tape flere tusen kroner eller å få tilleggsskatt. Det kan bli en kostbar affære.

Skatteetaten har gjort mye for å digitalisere, automatisere og innhente opplysninger fra arbeidsgivere, banker, pensjonstilbydere og barnehager.

– Alt dette er bra. Men baksiden av medaljen er at altfor mange stoler blindt på at Skatteetaten vet alt om deres økonomi, og derfor tar det for gitt at skattemeldingen er ferdigutfylt og korrekt. Ved å stole 100 prosent på Skatteetaten, risikerer du å gå glipp av fradrag du har krav på, sier Hegdahl.

Kaotisk 2020

Skatteadvokaten minner om at du og Skatteetaten har ulike interesser. Mens alle dine inntekter er skattepliktige i henhold til loven, er fradragene kun en rett du har, og ingen plikt.

Hegdahl er klar på at du ikke skal se på det som noen gave fra staten dersom du får igjen på skatten. Du bør heller ikke bruke det som et argument for å la være å kontrollere skattemeldingen.

– Det er kun en bekreftelse på at du har trukket for mye skatt gjennom året, og derfor får tilbake det for mye innbetalte. Vår erfaring tilsier at det ikke er færre feil i skattemeldingene til de som har til gode beløp enn for de som får restskatt. Feil og mangler er noenlunde likt fordelt mellom disse gruppene, sier Hegdahl.

2020 var spesielt, og det øker sannsynligheten for at noe kan være feil i skattemeldingen din.

– Fjoråret var på mange måter kaotisk, også for en del arbeidsgivere. Det øker faren for at heller ikke arbeidsgivere klarer å innrapportere alle skattepliktige ytelser på riktig måte, sier Hegdahl.

Har du kun én lønnsinntekt, én fast bolig og ett lån, er som regel opplysningene i skattemeldingen korrekte.

– Har du derimot en mer komplisert økonomi med utleiebolig, utleie av hytte, reiseutgifter eller kostnader i forbindelse med pass og stell av barn, er det viktig å sette av god tid til skattemeldingen og kanskje søke profesjonell hjelp, sier Hegdahl.

De viktige fradragene

Det er flere utgifter i hverdagen som gir deg rett på fradrag i skatten. Dette kan for eksempel være om du har lang reisevei til jobb, om du har gjeld, om du har gitt gaver til et veldedig formål eller om du er medlem av en fagforening.

For å finne ut hvilke fradrag som er relevante for deg, kan du bruke Skatteetatens fradragsveileder.

Derya Incedursun har laget en sjekkliste med mange av de viktigste postene du bør sjekke i skattemeldingen:

Gjeldsrenter: Har du boliglån, kan du kreve 22 prosent fradrag for gjeldsrenten. Norge har hatt rekordlave renter siden koronakrisen inntraff, og med lavere renteutgifter får du også lavere rentefradrag som kan gi økt skatt.

Banken din sender informasjon til Skatteetaten om hvor mye renter du har betalt til dem. Du bør likevel sjekke at opplysningene i skattemeldingen er korrekte ved å sammenligne beløpet for gjeld og renter i årsoppgaven fra banken opp mot hva som står i skattemeldingen.

Reisefradrag: Mange har hatt hjemmekontor eller blitt permittert på grunn av koronasituasjonen, og reisefradraget kan av den grunn falle helt eller delvis bort. Reisefradraget vil ikke være forhåndsutfylt på årets skattemeldinger, derfor er det ekstra viktig at du sjekker denne posten.

Uavhengig av de reelle utgiftene dine eller hvilket transportmiddel du bruker, får du reisefradrag mellom hjem og arbeidssted. Fradrag gis bare med det beløpet som overstiger bunnfradraget på 23.100 kroner.

Les også: Advarer mot skattetabbe på hjemmekontor: – Risikerer straffeskatt

Privat lån: Dersom du har et privat lån, må du huske å føre det opp under gjeldsbeløp og renter.

Fast eiendom: Hvis du mener at markedsverdien er satt for høyt, kan du klage og be om å få satt ned verdien på eiendommene. Primærboligen din verdsettes til cirka 25 prosent, sekundærboligen din verdsettes til 90 prosent og fritidsboligen din verdsettes til inntil 30 prosent av antatt markedsverdi.

Les også: Nye regler kan gi deg lavere skatt: – Mange som bør ta en telefon til megleren

Foreldrefradrag: Har du barn som var under 12 år i 2020, kan du få fradrag for kostnader til pass og stell av barn. Dette er typiske kostnader som blant annet barnehage, dagmamma og SFO.

Fradraget er begrenset til 25.000 kroner for ett barn, 40.000 kroner for to barn og 55.000 kroner for tre barn.

Korttidsutleie: Typiske opplysninger Skatteetaten ikke har lagt inn er dersom du har leid ut bil og bolig. Dette må føres inn i skattemeldingen.

Du kan leie ut bilen din for inntil 10.000 kroner i året. Utleieinntekt utover dette skal føres inn i skattemeldingen som inntekt og beskattes med 22 prosent. Kostnader i forbindelse med utleien er fradragsberettiget.

Leier du ut boligen din for en kort periode, skal det skattes av utleieinntekten etter en såkalt sjablongmetode. Sjablongmetoden innebærer at utleieinntekt på inntil 10.000 kroner i året er skattefritt. Utover dette beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

I motsetning til reglene om leie av bil, er kostnader knyttet til korttidsutleie av bolig ikke fradragsberettiget. Leies boligen ut gjennom et formidlingsselskap, får du ikke fradrag for provisjonen selskapet tar som honorar. Inntekten du sitter igjen med etter fradrag skattlegges med 22 prosent.

Renteinntekt: Rentene du får på bankinnskudd kalles renteinntekter. Disse skattlegges med 22 prosent. Her er det banken din som rapporterer inn renteinntekter, men det er likevel viktig at du kontrollerer tallene som er oppført i skattemeldingen. Hvis opplysningene er feil, kan du endre dette i skattemeldingen samt varsle banken om uriktige tall.

Bil: Verdien av bil er skattepliktig formue. Verdien er fastsatt etter en skala med utgangspunkt i bilens nyverdi hos forhandler. Er det ikke oppført en formuesverdi på bilen din i skattemeldingen, må du gjøre dette selv.

Aksjer: Sørg for å få med fradrag for utgifter til aksjekjøp/-salg. Vær oppmerksom på at formuesrabatten økte fra 25 til 35 prosent i 2020 på aksjer og aksjefondsandeler som er direkte eid av deg. Dette gjør at grunnlaget for formuesskatten blir lavere, og har betydning for de som betaler formuesskatt.

Pengegaver og fagforening: Du kan få fradrag for fagforeningskontingent og pengegaver til veldedige organisasjoner som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Her kan du sjekke hvilke organisasjoner som er godkjent.

Relatert