Fallende aborttall i 2020 – aldri vært så lavt

I fjor var det 11.081 svangerskapsavbrudd. Det er det laveste tallet noensinne, viser tall fra Abortregisteret.

Det har en tydelig sammenheng med koronapandemien, viser tall Folkehelseinstituttet (FHI) la fram torsdag.

Det ble registrert 11.081 svangerskapsavbrudd i 2020. Så lavt har aldri tallet vært før. Til sammenligning var tallet 14.675 i 2000.

Tallene må også sees i sammenheng med de lave fødselstallene i fjor, med et årskull på bare 52.979 barn.

– Hovedsakelig skyldes nedgangen i tallet på svangerskapsavbrudd at færre aborterer i aldersgruppen under 25 år, men det er en fallende tendens i alle aldersgrupper, sier overlege Mette Løkeland-Stai i Abortregisteret.

Smittervernsreglene, som har avgrenset sjansene til samvær under pandemien, er en nærliggende forklaring på en nedgang i tallet på abort, sier overlegen.

– En annen årsak kan være at flere velger å fullgå et uplanlagt svangerskap. Det siste vet vi ikke svaret på før vi ser eventuelle endringer i fødselstall i løpet av 2021, sier Løkeland-Stai.

Overlegen sier videre at en annen hovedårsak til den store nedgangen de seneste årene er trolig at de unge har vært flinkere til å bruke prevensjon, og tar med seg prevensjonsvanene inn i voksenlivet.