BEKYMRET: Vernepleiestudentene Anna Aas Bamle (t.v.) og Marte Hamre Strøm (t.h.) mener OsloMet bør tilrettelegge for hjemmeeksamen. Foto: Privat
BEKYMRET: Vernepleiestudentene Anna Aas Bamle (t.v.) og Marte Hamre Strøm (t.h.) mener OsloMet bør tilrettelegge for hjemmeeksamen. Foto: Privat

Redd for å bli smittet på eksamen: – Om noen hoster eller nyser, ligger det i lufta

Vernepleierutdanningen ved OsloMet skal fredag avholde fysisk eksamen. Det bekymrer flere av studentene, mens OsloMet mener ordningen er forsvarlig.

– Frykten er å spre smitte, sier vernepleiestudent Marte Hamre Strøm (19).

Hun er en av rundt 160 elever ved vernepleiestudiet på OsloMet som skal avlegge eksamen fredag. Mange av studentene må reise langveis fra, og er redde for konsekvensene både reise og fysisk samling kan føre med seg.

OsloMet på sin side mener smittevernreglene blir overholdt, og ser ikke på ordningen som problematisk.

– Forsvarlig

Studieleder for vernepleierutdanningen, Karen Engeland, sier skolen har gjort en grundig faglig vurdering og søkt om å få beholde eksamensformen.

– Vi har vurdert det som at det er forsvarlig å arrangere eksamen som planlagt, sier Engeland.

Det er ikke studentene Marte Hamre Strøm (19), Anna Aas Bamle (21) og Andrea Holen (21) enige i. Strøm og Bamle har oppholdt seg i hjemkommunene sine den siste tiden, og må nå reise inn til byen for å avlegge eksamen.

– Vi kan ikke garantere at vi ikke blir utsatt for smitte på vei til Oslo, sier Strøm.

Hun mener universitetet burde utsette eksamen til smittetrykket er lavere, dersom de ikke vil vurdere å føre hjemmeeksamen.

– Vi ønsker å bli hørt og at de ser bekymringene våre. Mange av oss jobber i helsevesenet og skal på jobb igjen etter eksamen. Vi frykter å spre smitte, sier Strøm.

Strøm jobber både som støttekontakt og i en omsorgsbolig for eldre funksjonshemmede, mens Bamle jobber i en bolig for funksjonshemmede. Begge er derfor i kontakt med sårbare pasientgrupper.

Studieleder Karen Engeland sier hun forstår at smitte kan sette enkelte studenter i en vanskelig situasjon, men at OsloMet ikke kan ta ansvar for studentenes deltidsarbeid.

- ER FORSVARLIG: Studieveileder Karen Engeland mener OsloMet har ivaretatt smittevernet. Foto: Privat
- ER FORSVARLIG: Studieveileder Karen Engeland mener OsloMet har ivaretatt smittevernet. Foto: Privat

– Kan ikke tilrettelegge for deltidsarbeid

– Vår oppgave er å sørge for at studenter får gjennomført emner og eksamener som inngår i studieprogrammet. Vi har ikke mulighet til å tilrettelegge for ordninger som gjelder deltidsarbeid i studietiden, sier Engeland.

– Det er svært viktig at helsepersonell har solid kunnskap innenfor legemiddelhåndtering og legemiddelregning, og kan vise nøyaktighet i arbeidet med legemidler slik at pasientsikkerhet ivaretas.

Hun sier de har forståelse for at mange kvier seg for å reise til Oslo for å avlegge eksamen, men legger til at det ikke er lagt ned forbud mot nødvendige reiser, så lenge man følger gjeldende smitteregler.

Student Andrea Holen mener argumentet ikke holder, og påpeker statsministerens råd til studentene om å ikke reise hjem i påsken.

– Mange studenter sitter jo hjemme nå, i hjemkommunene sine. Da er det dumt at studenter må reise til skolen for å ha eksamen når de allerede er hjemme, sier hun.

– Er ulogisk

På eksamensdagen skal de rundt 160 elevene fordeles på to lokaler som normalt har plass til i underkant av 400 personer totalt.

– På bakgrunn av de smittevernrutiner som følges i eksamenslokalene, har vi vurdert det som at det er forsvarlig å arrangere eksamen, sier England.

BEKYMRET: Andrea Holen (21) er en av studenene som frykter konsekvensene av fysisk eksamen. Foto: Privat
BEKYMRET: Andrea Holen (21) er en av studenene som frykter konsekvensene av fysisk eksamen. Foto: Privat

Student Anna Aas Bamle mener argumentasjonen fra universitetet er ulogisk, og stiller spørsmål ved ordningen.

– Hadde det vært forsvarlig å ha fysisk eksamen, hadde det vært like forsvarlig å ha fysisk undervisning. Det har vi ikke hatt siden august, sier hun.

Skolen har lagt frem en liste over smitteverntiltak i forbindelse med eksamenssituasjonen. Der står det blant annet at de skal sørge for at elevene kan holde minst en meter avstand. Det er imidlertid ikke påbud om bruk av munnbind under eksamenen, som varer i 3 timer.

– Om noen hoster eller nyser vil det jo ligge i lufta, sier Bamle.

Gjennomført som hjemmeeksamen

Flere andre studiesteder har valgt å gjennomføre en lignende eksamen som hjemmeeksamen.

Høgskolen i Innlandet har også vernepleierutdanning. Der har de valgt å holde eksamen i farmakologi og legemiddelhåndtering, som hos dem er en del av et større emne, som hjemmeeksamen.

Også Høgskolen i Molde holdt en tilsvarende eksamen i medikamentberegning og legemiddelhåndtering som hjemmeeksamen.

– Det ble arrangert som digital hjemmeeksamen 24. februar i år, sier informasjonssjef ved Høgskolen i Molde, Jens Petter Straumsheim.

Går som planlagt

Hos HiMolde er eksamenen en totimers test som må bestås for å få godkjent, mens emnet hos OsloMet gir 5 studiepoeng.

Studieveileder Karen Engeland ved OsloMet sier hun ikke har sjekket nærmere opp i andre studiesteders eksamensordninger for emnet.

– Ved enkelte læresteder er dette definert som en prøve, og andre har ikke studiepoenguttelling på slik eksamen, sier hun.

OsloMet har ikke planer om å endre eksamensformen. Om to dager vil derfor eksamen bli avholdt fysisk, til tross for studentenes ønske om hjemmeeksamen.

Relatert