Nå har massetesting av Oslo-elever startet

Spytt-tester og hurtigtester på syv skoler i Oslo skal fange opp store smitteutbrudd.

Smitten blant skoleelever i Oslo har økt kraftig de siste ukene. I dag skal elever på syv Oslo-skoler bli massetestet.

– Dette kan absolutt få ned smittetallene. Vi har jobbet med å planlegge dette i et års tid, sier assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.

Massetestingen starter på syv skoler i de mest utsatte bydelene. Målet er å fange opp smittetilfellene før de spres på skolen.

Spytt-testene fungerer ved at elevene spytter i et slikt reagensglass.
Spytt-testene fungerer ved at elevene spytter i et slikt reagensglass. Foto: Goran Jorganovich/TV2

Teste en ny gruppe

Det er spytt-tester og hurtigtester som vil bli tatt i bruk.

Spytt-testene fungerer ved at elevene får med seg et reagensrør hjem, som de tar med seg på skolen dagen etter de har spyttet i det.

Hurtigtestene bruker man inn i nesen, som på vanlig vis. Men man bruker den på egen hånd, ytterst i nesen.

– Spytt-tester fungerer godt på de yngre elevene, mens de eldre klarer å gjennomføre hurtigtestene på seg selv.

Nakstad tror tiltaket vil fungere effektivt, til tross for at hurtigtestene ikke er like nøyaktige som de vanlige testene.

– De er ikke like sensitive som de vanlige labb-testene, men det er ikke så langt unna. Og dette er snakk om å teste en gruppe som ellers ikke ville blitt testet.

Mellom om åtte og ni av ti smittetilfeller blir fanget opp av disse testene ifølge Nakstad.

Forutsetning for å åpne

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, var til stede på Stovner Videregående Skole onsdag morgen når massetestingen ble gjennomført.

Han tror massetestingen kan være en start på å kunne åpne samfunnet igjen.

– Å kunne avdekke smitte tidlig er en forutsetning for å holde mest mulig åpent.

Målet er at massetestingen vil kunne bli gjennomført på alle skolene i Oslo.

– Vi starter nå i de mest belastede områdene, og hvis vi ser at dette går bra så er det bare å rulle ut til alle skolene i byen, forteller byrådslederen.

Elevene ved Stovner VGS fikk med seg spytt-tester hjem onsdag.
Elevene ved Stovner VGS fikk med seg spytt-tester hjem onsdag. Foto: Goran Jorganovich /TV2

Enkelttilfeller

Ved å teste flere så er det større sannsynlighet for at flere vil teste positivt slik at smittetallene går opp. Men Nakstad tror ikke det vil føre til skjerpede smittevernstiltak.

– Det er ikke sikkert smittetallene vil gå så veldig langt opp. Vi gjennomførte forsøk på massetesting på tre skoler før jul, og da så vi at vi fanget opp enkelttilfeller som kun hadde spredd seg innad i familier.

Han tror massetestingen kan forebygge de større utbruddene, slik at smittetallene samlet sett synker.

Overbelastet smittesporing

Det er nå en mangedobling av smittetede blant barn og unge i Oslo. Det bekymrer den assisterende helsedirektøren.

– Smittetallene i Oslo er alt for høyt. Og hvis det fortsetter å øke så vil smittesporingssystemet bli overbelastet Og da vil vi, til tross for denne massetestingen, miste kontrollen.

Det har lenge vært et mål om å skjerme barn og unge fra de mest inngripende tiltakene. Men i går innførte byrådet i Oslo rødt nivå på alle skoler.

– Vi ønsker i det lengste å ikke innføre rødt nivå for barn og unge. Men konsekvensene av å vente for lenge kan bli langvarige nedstengninger, og det gagner hvert fall ingen.

Relatert